//
home

Latest Post

Fourth win for Veikko Hornline in Premier race

Veikko Hornline the winner of the Republic Day Heat for class Premier trotters (Photo In-Nazzjon-Media.Link Communications)

Veikko Hornline the winner of the Republic Day Heat for class Premier trotters (Photo In-Nazzjon-Media.Link Communications)

Sunday’s meeting at the Marsa Racetrack heralded the start of the Republic Day Championships for all classes on a long distance of 2640m. This programme consisted of ten races all heats from these different championships. Certainly the most important heat was open for class Premier trotters, a heat which was won by Veikko Hornline under the guidance of Julian Farrugia.

From the class Premier heat, six horses made it to the final stage. Thirteen horses took part in this race. It was Veikko Hornline (Julian Farrugia) which made the fastest start, opening a slight lead from Carmen Sund (Kurt Saliba) and Zwack (Eric Bezzina). Veikko Hornline managed to lead all the way and triumphed easily by a length and a half from Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) and P.A. Surprise (Lorraine Cunningham). Italian mare Madam Di Poggio (Charles Camilleri) ended fourth. Zwack and Carmen Sund also qualified for the final stage. The winner clocked an average time of 1.17.7” per kilometer.

The other heats were reserved for class Gold, Silver, Bronze and Copper trotters. Yesterday’s card included two heats for class Gold horses. In the first of these heats, Danish Obelix Molgard (Salvu Vella) dashed strongly from the outside midway through the final straight and secured its third win of the year from Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) and Robin Du Suret (Cliferty Calleja). Pro Shop (Felix Casha) finished fourth.

There was a keen tussle between three horses in the final metres of the second class Gold heat. It was Beckham Bob (Jesmar Gafa’) which had to go all out in order to gain its second win of the year from Oolong (Noel Baldacchino) and Pissaro (Anton Cassar). Cowboy Party (Chris Cassar) followed home in that order.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Friday evening. The first race should start at 6.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Republic Day Heat. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Dreamed Victory (Rodney Gatt) – 1.20.5”

Race 2. Republic Day Heat. Class Silver B. Dist – 2640m. 1. Roc Magister (Kirsten Axisa) – 1.18.8”

Race 3. Republic Day Heat. Class Copper. Dist – 2640m. 1.Uranus Du Cours (Jason Cordina) – 1.19.7”

Race 4. Republic Day Heat. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Ramelon (Tony Cauchi) – 1.18.6”

Race 5. Republic Day Heat. Class Silver A. Dist – 2640m. 1. Paolin De Bannes (Michael Ellul) – 1.18.1”

Race 6. Republic Day Heat. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Obelix Molgard (Salvu Vella) – 1.18.7”

Race 7. Republic Day Heat. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Famous Faberge (Noel Baldacchino) – 1.19.5”

Race 8. Republic Day Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Veikko Hornline (Julian Farrugia) – 1.17.7”

Race 9. Republic Day Heat. Class Silver A. Dist – 2640m. 1. Sigurd Palema (George Grech) – 1.17.9”

Race 10. Republic Day Heat. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Beckham Bob (Jesmar Gafa’) – 1.19.1”

Veikko Hornline jirbah it-tigrija ewlenija</em

L-ghaxar tigrijiet li saru l-Hadd fil-korsa tal-Marsa kienu heats minn diversi kampjonati li l-finali taghhom se jsiru fit-tlettax ta’ Dicembru li gej, f’jum ir-Repubblika. Dawn il-heats fuq distanza twila ta’ 2640m iffurmaw l-erbghin laqgha tas-sena L-aktar tigrija importanti kienet dik tal-klassi Premier u li rat is-success tal-Izvediz Veikko Hornline misjuq mill-Ghawdxi Julian Farrugia.

Mill-heat Premier sitt zwiemel ghaddew ghall-finali. Hawnhekk tlettax kienu z-zwiemel li bdew din it-tigrija. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali osservajna bidu b’sahhtu ferm ghal Veikko Hornline (Julian Farrugia) li fl-ewwel metri fetah vantagg zghir minn Carmen Sund (Kurt Saliba) u Zwack (Eric Bezzina). Veikko Hornline gera b’konsistenza tul id-distanza kollha, qatt ma ceda l-kmand u rregistra r-raba’ rebha tieghu b’tul minn Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) u P.A. Surprise (Lorraine Cunningham). Madam Di Poggio (Charles Camilleri), Zwack u Carmen Sund ukoll ghaddew ghall-finali. Ir-raba’ success ta’ Veikko Hornline wasal f’medja ta’ 1.17.7” fil-kilometru.

Il-kumplament tal-heats kienu miftuha ghal zwiemel mill-klassijiet Gold, Silver, Bronze u Copper. Qabel gie skwalifikat fl-ewwel heat Gold, Querten (Eman Attard) kien ghal hafna hin fl-ewwel pozizzjoni. Izda fid-dritta finali nqabez mir-rebbieh, Obelix Molgard (Salvu Vella) li b’attakk qawwi fuq in-nahha ta’ barra rnexxilu jmur quddiem u jirregistra t-tielet rebha stagonali minn Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) u Robin Du Suret (Cliferty Calleja) li wkoll ghaddew ghall-finali. Pro Shop (Felix Casha) temm ir-raba’.

It-tieni tigrija Gold kienet ikkaratterizzata minn taqtiegha kontinwa bejn erba’ zwiemel fl-ahhar metri. Kien Beckham Bob (Jesmar Gafa’) li qasam il-linja finali l-ewwel bi ftit minn Oolong (Noel Baldacchino) u Pissaro (Anton Cassar). Cowboy Party (Chris Cassar) temm warajhom f’dik l-ordni. Ghar-rebbieh dan kien it-tieni success ta’ dan l-istagun.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Dreamed Victory (R. Gatt) Hin – 3.32.7” (1.20.5”) 2. Claude Carnevale (F. Cassar) 3. Stormy Sand (J. Pace) 4. Silvio Baldwin (M. Falzon)

II Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Silver B. Dist – 2640m. 1. Roc Magister (K. Axisa) Hin – 3.28.1” (1.18.8”) 2. Seigneur Du Dropt (M. Sultana) 3. U.S. Vanessa (K. Sciberras) 4. Schejken Bill (Ch. Farrugia)

III Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Uranus Du Cours (J. Cordina) Hin – 3.30.5” (1.19.7”) 2. Louise Wood (M. Desira) 3. Niko De Chamant (V. Fenech) 4. Brokkur TYC (P. Farrugia)

IV Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Ramelon (T. Cauchi) Hin – 3.27.6” (1.18.6”) 2. Roc Du Bois (R. Gatt) 3. Quindici (P. Spiteri) 4. Dash Boy (Sh. Portelli)

V Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Silver A. Dist – 2640m. 1. Paolin De Bannes (M. Ellul) Hin – 3.26.1” (1.18.1”) 2. Roma M (P. Galea) 3. Quimper Du Thyral (C. Calleja) 4. Radjah Du Penjah (Ch. Camilleri)

VI Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Obelix Molgard (S. Vella) Hin – 3.27.8” (1.18.7”) 2. Wies Buitenzorg (E. Bezzina) 3. Robin Du Suret (C. Calleja) 4. Pro Shop (F. Casha)

VII Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Famous Faberge (N. Baldacchino) Hin – 3.29.9” (1.19.5”) 2. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 3. Sweep The Floor (M. Ellul) 4. Zwinger Bobber (R. Gatt)

VIII Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Veikko Hornline (J. Farrugia) Hin – 3.25.1” (1.17.7”) 2. Wiss Roadrunner (M. Farrugia) 3. P.A. Surprise (L. Cunningham) 4. Madam Di Poggio (Ch. Camilleri) 5. Zwack (E. Bezzina) 6. Carmen Sund (K. Saliba)

IX Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Silver A. Dist – 2640m. 1. Sigurd Palema (G. Grech) Hin – 3.25.5” (1.17.9”) 2. Zizazimoko (T. Demanuele) 3. Quent De Combourg (N Baldacchino) 4. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi)

X Tigrija. Heat Jum ir-Repubblika. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Beckham Bob (J. Gafa’) Hin – 3.28.9” (1.19.1”) 2. Oolong (N. Baldacchino) 3. Pissaro (A. Cassar) 4. Cowboy Party (Ch. Cassar)


“Meta z-ziemel imur quddiem mill-bidu jkun protagonist” – Julian Farrugia, sewwieq Veikko Hornline

F’kummenti li tani fi tmiem it-tigrija Premier, is-sewwieq Ghawdxi Julian Farrugia kkummenta li ma setax ma jkunx sodisfatt bil-prestazzjoni taz-ziemel tieghu. “Meta Veikko Hornline jiehu l-kmand mill-bidu u jmexxi t-tigrija hu tistennih li se jkun protagonist. Ghalkemm matul id-distanza kellna diversi attakki xorta z-ziemel wera li ghaddej minn forma tajba u rebah bla tbatija,” qal Farrugia. Mitlub jikkummenta dwar il-finali, Farrugia tenna li din ghandha tkun finali iebsa ghax iz-ziemel se jkollu jhabbatha ma’ uhud mill-aqwa zwiemel li ghandna bhalissa fil-pajjiz.

About Kenneth

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for TVM and TVM2. Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

This blog is updated with all of Kenneth's contributions in the media. [read more about Kenneth...]
Kenneth
A photo of Kenneth Vella

Races from the Marsa Racetrack

Continue watching other videos: Kenneth Vella Youtube Channel

Avviżi

2013 Horse Racing Annual
ħarget l-aħħar edizzjoni... iċċekja hawn
Għandek xi avviż? Tixtieq tirreklama?
Għal avviżi jew sponsorships, jekk jogħġbok ibagħtli email fuq kennethvella@hotmail.com. Grazzi.

Sponsors
A wide range of professional products for horses health and care
For further information kindly contact its representative in Malta, Mr. Nicholas Cachia on :99478257


Pelleted complementary feed. Amino
acids with high biological value and
protein with high digestibility. Modulator of muscle mass as a support to sport activity. For more info call 79487838
Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 300 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis 7:00 ta' filgħaxija.

Archives