//
home

Latest Post

Quartz De Vindecy and Peltier steal limelight

Quartz De Vindecy driven by Ludovic Peltier winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Quartz De Vindecy driven by Ludovic Peltier winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications).

Eleven year old, Quartz De Vindecy, driven by French professional Ludovic Peltier won Sunday’s major event at the Marsa Racetrack. This was a class Premier race held on a short distance of 2140m and which formed part of the 6th meeting of the season made up of eleven races all for trotters. Sunday’s programme also heralded the start of a new competition, the Assikura Championship for class Bronze trotters.

Eleven horses lined up for the class Premier races. Here it was, Quartz De Vindecy that set the pace at first, opening a small lead from Palazio Valterne (David Ellul) and Pronostic De Neige (Michael Axisa). Quartz De Vindecy was unchallenged for most of the distance and midway through the final straight was still going strong. Driven by Peltier, this French trotter cruised to its first win in Malta by a length and a half from Quillian Joyeux (Andrew Farrugia). Vejby Boom (Charles Camilleri) and Gently Di Poggio (Michael Ellul) claimed the other top four positions. The winner clocked an average time of 1.17.2” per kilometer.

Seven heats were organized for class Bronze trotters. From these heats, 28 horses made it for the semi final stage. In the first heat, French Roff Gy (Noel Baldacchino) secured its first win of the year after storming ahead with a lap to go. As expected, favourite Uranium Des Arkads led all the way in the second heat. Driven by Kurt Saliba, this trotter past the post first easily by five lenghts from Noble De Fontaine (Sandro Cutajar).

In the third heat from the same competition, Ami Blou (Matthew Sammut) ran out of steam around 200m from the finishing line and was overtaken by three trotters, amongst which the winner of the race, Roc Des Rayons. The latter was under the guidance of its owner Gilbert Farrugia. Notre Joyeux (Charles Camilleri) upped its pace during the last 500m of the fourth class Bronze heat. This French trotter secured its first win of the year by half length from Nimbus Bjerregard (Mario Farrugia).

The fifth heat from the same competition was won by another French trotter, Paco, which was driven by Christian Xerri. This horse dashed strongly from the outside around 400m to the end. A keen tussle between four horses developed in the final straight of the sixth heat. It was Record Du Stade (Charles Camilleri) which gained its first win of the season. In the last class Bronze heat, Reflexe De Crennes (Joseph Magro) had to go all out in the final metres to register its second win in Malta from Winner Farming (Joseph Bartolo).

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Andorra (Brian Zammit) – 1.19.2”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Cal Win (Paul Galea) – 1.19.4”

Race 3. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Netter Williams (Redent Magro) – 1.18.2”

Race 4. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Roff Gy (Noel Baldacchino) – 1.18.9”

Race 5. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) – 1.20.1”

Race 6. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Roc Des Rayons (Gilbert Farrugia) – 1.19.8”

Race 7. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Notre Joyeux (Charles Camilleri) – 1.18.9”

Race 8. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Paco (Christian Xerri) – 1.18.6”

Race 9. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Quartz De Vindecy (Ludovic Peltier – France) – 1.17.2”

Race 10. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Record Du Stade (Charles Camilleri) – 1.19.6”

Race 11. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Reflexe De Crennes (Joseph Magro) – 1.18.6”


Quartz De Vindecy u Peltier jispikkaw fi klassi Premier

Misjuq mill-professjonali Franciz Ludovic Peltier, il-Franciz Quartz De Vindecy rebah it-tigrija ewlenija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier u kienet taghmel parti mis-sitt laqgha tas-sena fuq hdax –il tigrija tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. Waqt l-istess programm inghata wkoll il-bidu ghall-kampjonat, il-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-klassi Bronze. B’kollox saru seba’ heats minn dan il-kampjonat.

Fit-tigrija tal-oghla klassi grew b’kollox hdax –il ziemel. Hawnhekk kien Quartz De Vindecy (Ludovic Peltier) fost l-aktar veloci sa mill-bidu nett tat-tigrija. Tista tghid li dan il-Franciz mexxa lill-kumplament taz-zwiemel ghal parti twila tad-distanza u rregistra l-ewwel rebha tieghu fi xtutna b’tul u nofs minn Quillian Joyeux (Andrew Farrugia) u Vejby Boom (Charles Camilleri). Gently Di Poggio (Michael Ellul). kellu wkoll wirja tajba bi pjazzament fir-raba’ pozizzjoni. Intant ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.17.2” fil-kilometru.

Mis-seba’ heats tal-klassi Bronze, 28 ziemel ikkwalifikaw ghas-semi finali. Fl-ewwel heat, Noel Baldacchino pogga lill-Franciz Roff Gy quddiem dawra mit-tmiem biex dan iz-ziemel ha l-ewwel rebha stagonali b’nofs tul quddiem Noble Raun (Carmelo Farrugia). Kif mistenni, il-favorit Uranium Des Arkads, li fl-istagun li ghadda kien temm l-aktar ziemel konsistenti, ma falliex milli jirbah it-tieni heat. Dan kien il-hin kollu quddiem u qasam il-linja finali facilment b’vantagg ta’ hames tulijiet minn Noble De Fontaine (Sandro Cutajar).

It-tielet heat mill-istess kompetizzjoni rat lil Ami Blou (Matthew Sammut) iccedi l-ewwel pozizzjoni hekk kif iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali. Hi inqabzet fost l-ohrajn mir-rebbieh, Roc Des Rayons misjuq minn sidu stess Gilbert Farrugia. L-ahhar 500m tar-raba’ heat Bronze kienu determinanti biex Notre Joyeux itemm rebbieh. Dan bi ftit minn Nimbus Bjerregard (Mario Farrugia).

Sprint qawwi mibdi fuq in-nahha ta’ barra 400m mit-tmiem tal-hames heat wassal lil Paco (Christian Xerri) biex itemm rebbieh fil-hames heat. Dan facilment quddiem Big Hit (Redent Magro). Taqtiegha bejn erba’ zwiemel fid-dritta finali tas-sitt heat waslet lil Record Du Stade (Charles Camilleri) biex itemm rebbieh minn Prince November (Marvin Cauchi). Fl-ahhar heat Reflexe De Crennes akkwista t-tieni rebha fi xtutna wara li s-sewwieq tieghu Joseph Magro halla kollox ghad-dritta finali.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Andorra (B. Zammit) Hin – 2.49.4” (1.19.2”) 2. Selestin (R. Schembri) 3. Andri Boko (T. Demanuele) 4. U.S. Vanessa (K. Sciberras)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Cal Win (P. Galea) Hin – 2.50” (1.19.4”) 2. Wonderofyou (J. Farrugia) 3.
Neo De Mira (G. Muscat) 4. Noble d’Ete (R. Clifton)

III Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Netter Williams (R. Magro) Hin – 2.47.4” (1.18.2”) 2. Leader Di Poggio (J. Briffa) 3. Pan Des Couperies (C. Camilleri) 4. All American Class (D. Ellul)

IV Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Roff Gy (N. Baldacchino) Hin – 2.48.9” (1.18.9”) 2. Noble Raun (C. Farrugia) 3. Willesden Hanover (W. Farrugia) 4. Quartes (K. Sciberras)

V Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 2.51.3”
(1.20.1”) 2. Noble De Fontaine (S. Cutajar) 3. Adream Wish (M. Mifsud) 4. Norfolk De Gouerie (C. Calleja)

VI Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Roc Des Rayons (G. Farrugia) Hin – 2.50.7” (1.19.8”) 2. Orio De Marancourt (F. Cassar) 3. Milano Du Gite (A. Cortis) 4. Ami Blou (M. Sammut)

VII Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Notre Joyeux (C. Camilleri) Hin – 2.48.9” (1.18.9”) 2. Nimbus Bjerregard (M. Farrugia) 3. Obscur De Busset (S. Portelli) 4. Count Wiesnievski (A. Pace)

VIII Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Paco (C. Xerri) Hin – 2.48.1” (1.18.6”) 2. Big Hit (R. Magro) 3. Absolutelymeadow (K. Saliba) 4. Unan Mad (K. Galea)

IX Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quartz De Vindecy (L. Peltier – FRA) Hin – 2.45.2” (1.17.2”) 2. Quillian Joyeux (A. Farrugia) 3. Vejby Boom (C. Camilleri) 4. Gently Di Poggio (M. Ellul)

X Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Record Du Stade (C. Camilleri) Hin – 2.50.5” (1.19.6”) 2. Prince November (M. Cauchi) 3. Principessa Caf (C. Caruana) 4. Quibus (J. Cordina)

XI –il Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Reflexe De Crennes (J. Magro) Hin – 2.48.2” (1.18.6”) 2. Winner Farming (J. Bartolo) 3. Sandrone (J. Vassallo) 4. Livi Dida (T. Mifsud)

“Kuntent bl-ewwel success tieghi f’Malta” – Ludovic Peltier, sewwieq Quartz De Vindecy

F’kummenti li ta fi tmiem it-tigrija Premier, is-sewwieq professjonali Franciz qal li kien ferm kuntent bl-ewwel rebha tieghu fil-gzejjer Maltin. “Inhoss li l-korsa Maltija hija wahda f’kundizzjoni accettabli. Kelli c-cans inhaddem diversi zwiemel matul il-gurnata u stajt ninnota dan. Dwar il-wirja ta’ Quartz De Vindecy ninsab ferm sodisfatt, specjalment meta dan iz-ziemel ikkonferma li kapaci anki jirbah fuq distanza qasira u l-fatt li mar quddiem sa mill-bidu ghinu jtemm rebbieh,” qal Peltier.

About Kenneth

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for TVM and TVM2. Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

This blog is updated with all of Kenneth's contributions in the media. [read more about Kenneth...]
Kenneth
A photo of Kenneth Vella

Races from the Marsa Racetrack

Continue watching other videos: Kenneth Vella Youtube Channel

Avviżi

2013 Horse Racing Annual
ħarget l-aħħar edizzjoni... iċċekja hawn
Għandek xi avviż? Tixtieq tirreklama?
Għal avviżi jew sponsorships, jekk jogħġbok ibagħtli email fuq kennethvella@hotmail.com. Grazzi.

Sponsors
A wide range of professional products for horses health and care
For further information kindly contact its representative in Malta, Mr. Nicholas Cachia on :99478257


Ġwież Franċiż ta' kwalita' importat minn Ġanni Pace, tal-ħut. Ċempel 79815887Pelleted complementary feed. Amino
acids with high biological value and
protein with high digestibility. Modulator of muscle mass as a support to sport activity. For more info call 79487838
Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 350 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-6:30 ta' filgħaxija.

Sponsors

Rudolph Street, Sliema
Tel: +356 21344093 / 21344094


HORSEMASTER
Prodotti effettivi u ta' kwalita` għaż-żwiemel tat-tiġrija.
Professional Equine Products
Tel: 21455581 Mob: 79066562Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820

Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.

Archives