//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument

Livi Cantona jiehu l-hames rebha tas-sena fil-Premier

Misjuq minn Charles Camilleri, l-Izvediz Livi Cantona rebah l-aktar tigrija importanti li saret il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa. Din kienet riservata ghal zwiemel mill-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m u kienet taghmel parti mit-38 laqgha tal-istagun fuq seba’ tigrijiet, b’wahda minnhom tkun ukoll ghal zwiemel ponijiet.

L-isbah tmiem tal-programm, dak tat-tieni tigrija riservata ghal zwiemel tal-klassi Bronze mirbuha mill-veteran Internet misjuq minn Raymond Clifton bi ftit minn Icare de Jemma (Tony Demanuele).

L-isbah tmiem tal-programm, dak tat-tieni tigrija riservata ghal zwiemel tal-klassi Bronze mirbuha mill-veteran Internet misjuq minn Raymond Clifton bi ftit minn Icare de Jemma (Tony Demanuele).

Hdax –il ziemel hadu sehem fit-tigrija tal-klassi Premier. Din it-tigrija kienet ferm kumbattuta u incerta specjalment fl-ahhar 200m metru taghha. Dan meta erba’ zwiemel kellhom sprint tajjeb flimkien u bi ftit qasam il-linja finali l-ewwel Livi Cantona li f’idejn Charles Camilleri rregistra l-hames rebha tas-sena u b’hekk ikkonferma wkoll li hu fost l-aktar zwiemel konsistenti tal-istagun. Livi Cantona ittrijonfa bi ftit mill-favorit Major Chaleonnais (Charlo’ Debono). Gentle Way (Eric Bezzina) u l-popolari Kakisis, misjuq ghall-ewwel darba minn Gorg Attard, temmew warajhom f’dik l-ordni. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.16.5” fil-kilometru b’Camilleri jakkwista wkoll it-tieni rebha fil-programm tal-Gimgha.

Il-laqgha nkludiet ukoll tigrija tal-klassi Gold. Hawnhekk kien Eric Bezzina li pogga lid-debuttant Daniz Lacoste IT quddiem f’nofs id-dritta finali u dan ha l-ewwel rebha fl-ewwel dehra b’tul minn Neptune Williams (Dario Fenech), Lys des Etroits (Brian Hili) u l-gdid Franciz Nouky Djim (Charlo’ Debono).

Ir-rizultati kollha:

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Loulou de la Rose (M. Ellul) Hin – 2.48.9” (1.18.9”) 2. Reslovs Stranden (J. Muscat) 3. Kenor Celeste (J. Pace) 4. Verdi Broline (L. Cunningham)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Internet (R. Clifton) Hin – 2.49.8” (1.19.3”) 2. Icare de Jemma (T. Demanuele) 3. Opimus (R. Gatt) 4. Orlando Dix (C. Camilleri)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Hulot (J. Vassallo) Hin – 2.46.9” (1.18”) 2. Third Time Lucky (B. Hili) 3. Nevada Silver (R. Cassar) 4. Orage d’Urzy (N. Baldacchino)

IV Tigrija. Klassi Ponijiet. Dist – 700m 1. Debbie Rose (S. Portelli) 2. Impossible Girl (R. Cortis) 3. Dynamite (J.P. Borg)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Lime Casted (C. Camilleri) Hin – 2.46.4” (1.17.7”) 2. Osay de Viette (H. Mc Kay) 3. C.J. Blueeyedkissed (C. Vassallo) 4. Kaki de Peyrahout (T. Demanuele)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m 1. Livi Cantona (C. Camilleri) Hin – 2.43.6” (1.16.5”) 2. Major Chaleonnais (C. Debono) 3. Gentle Way (E. Bezzina) 4. Kakisis (G. Attard)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m 1. Lacoste IT (E. Bezzina) Hin – 2.47.1” (1.18.1”) 2. Neptune Williams (D. Fenech) 3. Lys des Etroits (B. Hili) 4. Nouky Djim (C. Debono)

Tigrijiiet tal-Indipendenza

Nhar l-Erbgha li gej, Jum l-Indipendenza fil-korsa tal-Marsa se ssir laqgha ta’ tigrijiet tal-ponijiet u zwiemel tat-trott. Din se tibda ghal habta ta’ 3pm u ghal aktar informazzjoni wiehed ghandu javvicina lill-organizzatur ewlieni Joe Zerafa jew jirrikorri fl-ufficji tal-Malta Racing Club.

Originally published in Il-Mument 18 September 2011

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements