//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Mument

Ikunu maghrufa l-finalisti tal-klassi Copper

Il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa nghata l-bidu ghall-kampjonat iehor ghal zwiemel Francizi. Dan huwa l-Prix de Caen ghal zwiemel tal-klassi Copper li qieghed isir ukoll fuq distanza twila ta’ 2640m u wkoll organizzat mill-Malta Racing Club bl-appogg finanzjarju tal-assocjazzjoni Franciza Societe’ du Cheval Francais. Minn dan il-kampjonat saru tliet heats li minnhom disa’ zwiemel ghaddew awtomatikament ghall-finali, heats li kienu jaghmlu parti mit-53 laqgha tal-istagun fuq disa’ tigrijiet tat-trott.

Fl-ewwel heat  Copper, is-sewwieq veteran Emmanuel Fenech mexxa lil Kaolin de Bannes biex jiehu t-tieni rebha stagjonali tieghu u jibqa ghaddej bir-rizultati pozittivi tal-ahhar gimghat. Dan iz-ziemel ta’ tlettax –il sena qasam il-linja finali l-ewwel minn Jeo de Touvois (Chris Vassallo) u Newmarket Boy (Charles Camilleri) li wkoll ghaddew ghall-finali. Loulou de la Rose (Michael Ellul) dahal fir-raba’ post.

Kien iz-zghazugh Jesmar Gafa’ li rebah it-tieni heat Copper permezz ta’ Koko Loco. B’hekk Koko Loco kompla fejn halla tliet gimghat ilu u rnexxilu jiehu t-tieni rebha nfila minn Joker du Cornica (Victor Fenech), Koechel Baz (Joseph Tabone) u Mistral du Chene (Sandro Cutajar).

L-ahhar tliet finalisti tal-kampjonat Prix de Caen kienu maghrufa wara li saret ukoll l-ahhar heat. Hawnhekk, Lucky Sauconnier (Andrew Farrugia) mexxa lill-kumplament taz-zwiemel ghal parti twila tad-distanza u sakemm il-partecipanti bdew iduru ghad-dritta finali. Kien f’dak il-hin li Lucky Sauconnier inqabez mill-outsider Qualou d’Axel li ttrijonfa minn Ideal de Suce (Charles Camilleri) u New Hope (David Ellul). Matin du Loir (Noel Baldacchino) temm fir-raba’ pozizzjoni.

Il-programm inkluda wkoll tliet tigrijiet normali tal-klassi Gold fuq distanza qasira ta’ 2140m. Fl-ewwel wahda kien hemm l-isbah tmiem tal-gurnata, bi tmiem incert bejn Master Lupin (Rodney Gatt) u Vasterbo Hitchiker (Raymond Clifton). Kien Master Lupin li gie dikjarat rebbieh wara konsultazzjoni mal-photofinish. Ghal Master Lupin din kienet is-sitt rebha tas-sena.

Id-debuttant Zvediz Anguz RC (Tony Demanuele) ha l-ewwel rebha fi gziritna fit-tieni tigrija Gold wara li zied il-pass fl-ahhar metri. Hu rebah minn Mint Spirit (Peter Paul Said). It-tielet tigrija tal-klassi Gold kienet ukoll l-ahhar tigrija tal-programm. Sprint qawwi tlieta fuq in-naha ta’ barra madwar 250m mill-linja finali ghin lil Lime Casted (Noel Baldacchino) biex jiehu r-raba’ rebha tas-sena b’nofs tul minn Touch The Diamond (David Ellul).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Yotara Meerswal (M. Falzon) Hin – 2.47.9” (1.18.4”) 2. Conrads Circle (S. Formosa) 3. Gamin Launcher (J. Xerri) 4. Napoleon Hjo (D. Ellul)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Lady June (C. Caruana) Hin – 2.48.6” (1.18.8”) 2. Kung Fjalar (M. Desira) 3. Mirall Composite (F. Tanti) 4. Jet Starline (M. Fenech)

III Tigrija. Heat Prix de Caen Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Kaolin de Bannes (E. Fenech) Hin – 3.33.8” (1.21”) 2. Jeo de Touvois (C. Vassallo) 3. Newmarket Boy (C. Camilleri) 4. Loulou de la Rose (M. Ellul)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m.1. Master Lupin (R. Gatt) Hin – 2.43.9” (1.16.6”) 2. Vasterbo Hitchiker (R. Clifton) 3. Hulot (J. Vassallo) 4. Beckham Bob (C. Camilleri)

V Tigrija. Heat Prix de Caen. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Koko Loco (J. Gafa’) Hin – 3.32.4” (1.20.5”) 2. Joker du Cornica (V. Fenech) 3. Koechel Baz (J. Tabone) 4. Mistral du Chene (S. Cutajar)

VI Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Ingo Moon (C. Camilleri) Hin – 2.49” (1.19”) 2. Papas Dream (M. Tanti) 3. Hardy Frontline (L. Ghigo) 4. Insa (F. Cassar)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Anguz R.C. (T. Demanuele) Hin – 2.48.6” (1.18.8”) 2. Mint Spirit (P.P. Said) 3. Jobie Lucky (C. Caruana) 4. Lacoste IT (E. Bezzina)

VIII Tigrija. Heat Prix de Caen. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Qualou d’Axel (J. Tabone) Hin – 3.31.7” (1.20.2”) 2. Ideal de Suce (C. Camilleri) 3. New Hope (D. Ellul) 4. Matin du Loir (N. Baldacchino)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Lime Casted (N. Baldacchino) Hin – 2.46” (1.17.6”) 2. Touch The Diamond (D. Ellul) 3. Knockout Molar (C. Camilleri) 4. Victory Toll (J. Farrugia)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements