//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta

Livi Cantona stupend fil-finali tat-Tazza tal-President

Misjuq minn Charles Camilleri, Livi Cantona rebah l-edizzjoni 2011 tat-Tazza tal-President fuq distanza twila ta’ 2640m. Din kienet taghmel parti mit-58 laqgha tal-istagun li giet organizzata l-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa u li kienet tikkonsisti minn tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott.

Kienu ghaxra z-zwiemel finalisti ghat-Tazza tal-President. Matul l-ewwel 1500m tat-tigrija, l-ewwel pozizzjoni alternat bejn numru ta’ zwiemel, fosthom True Q (Shawn Portelli), Nec Carmolo (Noel Baldacchino) u Flash Coger (Julian Farrugia). Kien madwar 450m mit-tmiem li Charles Camilleri talab lil Livi Cantona biex izid fil-velocita’ biex dan temm l-ewwel bi ftit minn Malin Roro (Clint Vassallo). Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) u Nec Carmolo temmew warajhom f’dik l-ordni. Fi tmiem il-finali, il-President ta’ Malta l-ET Dr George Abela pprezenta t-Tazza tal-President lil Charles Camilleri u lis-sinjuri Calleja, is-sidien ta’ Livi Cantona. It-tmien rebha tas-sena ghal Livi Cantona waslet f’medja ta’ 1.15.7” fil-kilometru.

Fit-tigrija tat-trott bil-jockey fuq id-dahar, jew kif inhi maghrufa bhala monte’, il-bidu ufficjali kien bil-waqqaf. Hanwhekk, Max Galbe (John Farrugia) li kien ghal hafna hin fl-ewwel post, ceda u nqabez fl-ahhar metri mill-kwotat Sir De Landerije (Eric Zammit) li rebah bi ftit minn Lime Casted (Michael Sultana). Absolut Chili (Ramon Grima) dahal fir-raba’ pozizzjoni. B’hekk Sir De Landerije kkonferma kemm jippreferi it-tigrijiet monte’, anki minhabba li kien hareg rebbieh f’tigrija simili l-istagun li ghadda.

Il-programm inkluda wkoll tigrija tal-klassi Gold li fiha Big Hit (Charlo’ Debono) ha t-tielet rebha tas-sena wara assalt fl-ahhar metri. Dan minn Bill Boing (Carmelo Farrugia), Stefan Sufflor (Anthony Bartolo) u Iris du Louvet (Julian Farrugia).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Trick The Lind (N. Baldacchino) Hin – 2.49.1” (1.19”) 2. Inedit du Tachen (P. Caruana) – Napoleon Hjo (D. Ellul) 4. Major de Clerlande (L. Desira)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. King de Bourdenay (C. Camilleri) Hin – 2.47.6” (1.18.3”) 2. Ballad Ribb (T. Demanuele) 3. Vera LH (D. Ellul) 4. Upptillbevis (J. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Orage d’Urzy (N. Baldacchino) Hin – 2.45.2” (1.17.2”) 2. Nerlo Villetot (J. Farrugia) 3. C.J. Blueeyedkissed (C. Vassallo) 4. Stainless Steel (C. Camilleri)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Big Hit (C. Debono) Hin – 2.43.4” (1.16.4”)  2.  Bill Boing (C. Farrugia) 3. Stefan Sufflor (A. Bartolo) 4. Iris du Louvet (J. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Monte’. Dist – 2140m. 1. Sir de Landerije (E. Zammit) Hin – 2.47.3” (1.17.8”) 2. Lime Casted (M. Sultana) 3. Max Galbe (J. Farrugia) 4. Absolut Chili (R. Grima)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1.  My Danover (C. Xerri) Hin – 2.45.9” (1.17.5”) 2. Mint Condition (J. Vassallo) 3. Dansoor Pellini (K. Mifsud) 4. Geronimos Cadillac (S. Axisa)

VII Tigrija. Finali Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Livi Cantona (C. Camilleri) Hin – 3.19.9” (1.15.7”) 2. Malin Roro (C. Vassallo) 3. Arnie Sensation (C. Farrugia) 4. Nec Carmolo (N. Baldacchino)

VIII Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Rally Simb (J. Briffa) Hin – 2.47.3” (1.18.2”) 2. Orlando Dix (C. Camilleri) 3. Mario d’Orbec (F. Cassar) 4. Brokkur TYC (P. Farrugia)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements