//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta

Count Of Life u Darielli jirbhu t-tigrijiet ewlenin

L-aktar zewg tigrijiet importanti li saru l-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu wahda tat-trott tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m u ohra tal-galopp fuq distanza qasira wkoll ta’ 1250m. Dawn kienu jaghmlu parti mit-tielet laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet u ntrebhu minn Count Of Life u Darielli rispettivament. Dan tal-ahhar kien qieghed jaghmel ukoll id-debutt tieghu fi xtutna.

Hmistax –il ziemel hadu sehem fl-uniku tigrija tal-klassi Premier. Kien Arifant (Toni Tanti) fost l-aktar veloci sa mill-ewwel battuti ta’ din it-tigrija ewlenija. Dan in-Norvegiz ta’ tnax –il sena okkupa l-ewwel pozizzjoni ghal parti twila tad-distanza. Izda madwar 500m mill-linja finali Arifant beda jnaqqas mill-pass u eventwalment inqabez minn Count Of Life (Samuel Bezzina) li ha l-ewwel rebha tas-sena minn Anguz RC (Tony Demanuele). Energy Launcher (Redent Magro) u Troubador S (Andrew Spiteri) dahhlu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.16.4” fil-kilometru. Minn naha l-ohra, ghas-sewwieq ta’ Count Of Life, Samuel Bezzina din kienet l-ewwel rebha tieghu fil-korsa tal-Marsa.

Fl-uniku tigrija tal-galopp, kien id-debuttant Amerikan Darielli (Ramon Grima) fost l-aktar konsistenti. Dan irnexxilu jaqsam il-linja finali l-ewwel quddiem il-favorit Fyelehk (Michael Sultana) u Marivan (Eric Zammit). Ziemel iehor gdid, l-Izvediz Capital Hill (Demis Zammit) spicca fir-raba’ pozizzjoni.

Il-programm inkluda wkoll zewg tigrijiet tal-klassi Gold. Fl-ewwel wahda, wara sensiela ta’ pjazzamenti pozittivi lejn l-ahhar tal-istagun li ghadda, kien Nomade de Mai (Charles Camilleri) li ha l-ewwel rebha tieghu. Dan mill-kwotat Vasterbo Hitchiker (Raymond Clifton), Jobie Lucky (Carl Caruana) u Dialect Af Prinfo (Redent Magro).

It-tieni tigrija Gold li kienet ukoll l-ahhar wahda tal-jum, kienet ikkaratterizzata minn taqtiegha bejn erba’ zwiemel fid-dritta finali. Le Bolide Du Suret (Melvin Farrugia) irnexxilu jaqsam il-linja finali bi ftit minn Hulot (Jason Vassallo) u Natif de l’Hommee (Julian Farrugia). Race Ball (Tony Demanuele) kellu jikkuntenta bir-raba’ pozizzjoni.

L-Olandiz Zilver Boko (Tony Demanuele) ha l-ewwel rebha tieghu fi gziritina fl-ewwel tigrija tal-klassi Silver. Dan iz-ziemel kien qieghed biss fit-tieni dehra tieghu f’Malta u wara li l-gimgha ta qabel kien impressjona bi pjazzament fit-tieni pozizzjoni, il-bierah ittrijonfa minn Geronimos Cadillac (Noel Baldacchino), Stonecreek (Etienne Mallia) u Stainless Steel (Charles Camilleri).

Sprint tajjeb fl-ahhar metri wassal lil Socrates (James Briffa) biex ukoll itemm rebbieh fit-tieni tigrija Silver. Nasdaq du Closet (Andrew Farrugia), Odelvio (Rodney Gatt) u Niko de Chamant (Victor Fenech) temmew warajh f’dik l-ordni.

Il-programm inkluda wkoll tigrija wahda tal-klassi Bronze. Fiha kellna l-konferma ta’ Marchallach (Rodney Gatt) li fl-istagun li ghadda kien spicca fost l-aktar konsistenti. Law Suit (Noel Baldacchino), Perceval du Gault (Silvio Schembri) u Noble Candeen (Eric Bezzina) kellhom ukoll wirja tajba.

Il-laqgha tal-lbierah fethet b’tigrija tal-klassi Copper. Hawnhekk kien New Hope (Reuben Azzopardi), li ghalkemm kien qieghed jibda bl-aktar numru difficli wara l-karozza tat-tluq xorta rnexxilu jtemm rebbieh minn Zut (Joe Schembri), Noli de Marray (Patrick Spiteri) u Hulegardens Filur (Mario Falzon).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1.New Hope (R. Azzopardi) Hin – 2.46.9” (1.18”) 2. Zut (J. Schembri) 3. Noli de Marray (P. Spiteri) 4. Hulegardens Filur (M. Falzon)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Zilver Boko (T. Demanuele) Hin – 2.45.9” (1.17.5”) 2. Geronimos Cadillac (N. Baldacchino) 3. Stonecreek (E. Mallia) 4. Stainless Steel (C. Camilleri)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Marchallach (R. Gatt) Hin – 2.46.5” (1.17.8”) 2. Law Suit (N. Baldacchino) 3. Perceval du Gault (S. Schembri) 4. Noble Candeen (E. Bezzina)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Darielli (R. Grima) Hin – 1.13.5” 2. Fyelehk (M. Sultana) 3. Marivan (E. Zammit) 4. Capital Hill (D. Zammit)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Nomade de Mai (C. Camilleri) Hin – 2.43.8” (1.16.5”) 2. Vasterbo Hitchiker (R. Clifton) 3. Jobie Lucky (C. Caruana) 4. Dialect Af Prinfo (R. Magro)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Socrates (J. Briffa) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Nasdaq du Closet (A. Farrugia) 3. Odelvio (R. Gatt) 4. Niko de Chamant (V. Fenech)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Count Of Life (S. Bezzina) Hin – 2.43.5” (1.16.4”) 2. Anguz RC (T. Demanuele) 3. Energy Launcher (R. Magro) 4. Troubador S (A. Spiteri)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Le Bolide de Suret (M. Farrugia) Hin – 2.44.5” (1.16.9”) 2. Hulot (J. Vassallo) 3. Natif de l’Hommee (J. Farrugia) 4. Race Ball (T. Demanuele)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements