//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Paris

Ready Cash jirbah l-Amerique ghat-tieni sena nfila

Nirraporta minn Parigi

Misjuq mis-solitu Franck Nivard, il-popolari Franciz Ready Cash rebah ghat-tieni sena nfila, it-tigrija famuza Prix d’Amerique li giet organizzata l-bierah wara nofsinhar fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza. Din kienet il-91 edizzjoni ta’ din it-tigrija prestigjuza u b’kollox kienu tmintax iz-ziemel li hadu sehem fl-Amerique li kellha wkoll bidu bil-waqqaf u li saret quddiem attendenza kbira ta’ aktar minn 50,000 persuna, fosthom mijiet ta’ Maltin. Illum il-Prix d’Amerique hija kkunsidrata qisha t-Tazza tad-Dinja ghal zwiemel tat-trott u fiha Ready Cash kien qieghed jibda bl-aktar numru difficli, dak tmintax.

Mal-bidu ufficjali tat-tigrija kien hemm bidu b’sahhtu ghad-debba Taljana Lisa America (Dominik Locqueneux) li fethet vantagg zghir minn Timoko (Richard Westerink) u Roxane Griff (Eric Raffin). Izda wara 500m, Lisa America kellha ccedi postha lil Timoko (Richard Westerink). F’dak l-istadju, il-kwotati Ready Cash u l-Izvediz Maharajah (Orjan Kilhlstrom) kienu qieghed isegwu fir-raba’ u l-hames pozizzjoni u jigru fuq in-naha ta’ barra.

Meta z-zwiemel daru ghad-dritta finali, Timoko beda jnaqqas mill-velocita’ u nqabez mill-favorit Ready Cash li temm rebbieh minn Roxane Griff, The Best Madrik (Jean Etienne Dubois) u Maharajah. Timoko kellu jikkuntenta bil-hames pozizzjoni.

It-tieni rebha konsekuttiva ta’ Ready Cash fl-Amerique waslet f’medja ta’ 1.12” fil-kilometru. B’dan il-hin, Ready Cash irnexxilu jilhaq ir-rekord tat-tigrija imwaqqaf minn Offshore Dream fl-2007. Fi tmiem it-tigrija saret ukoll il-prezentazzjoni u mitlub jikkummenta dwar dan is-success, Nivard qal li Ready Cash kien formidabbli u qatt ma stenna li kien se jirbah b’medja fenomenali. Ready Cash ghandu seba’ snin u jigi iben l-istaljun Indy de Vive. Dan iz-ziemel hu imharreg minn Thierry Duvaldestin.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives