//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta

Ikunu maghrufa l-finalisti tal-kampjonati Assikura

Fil-korsa tal-Marsa l-bierah wara nofsinhar inghata l-bidu ghal zewg kampjonati godda ghal zwiemel mhux Francizi jew Zvedizi. Dawn huma l-kampjonati Assikura li qieghed isiru fuq distanza qasira ta’ 2140m. B’kollox saru erba’ tigrijiet semi finali minn dawn il-kampjonati li kienu jaghmlu parti wkoll mill-hames laqgha tal-istagun fuq seba’ tigrijiet. Il-programm inkluda wkoll tigrija normali tal-klassi Premier u ohra tal-galopp. Dawn intrebhu minn Nuage de Bourgogne u Kimberley Downs rispettivament filwaqt li Rodney Gatt temm l-ahjar sewwieq b’zewg rebhiet.

Fit-tigrija normali tal-klassi Premier, il-Franciz Nuage de Bourgogne, taht il-gwida ta’ Charles Camilleri, ha l-ewwel rebha tieghu f’Malta minghajr ebda tbatija. Dan iz-ziemel ta’ hdax –il sena mar quddiem sa ftit metri mill-bidu ufficjali tat-tigrija u matul id-distanza ma sab ebda diffikulta’ biex izomm l-ewwel pozizzjoni, tant li hareg rebbieh b’vantagg ta’ ghaxar tulijiet minn Candy Fantasy (Melvin Farrugia), Energy Launcher (Redent Magro) u Oviedo Vici (Darren Mizzi). L-ewwel rebha fi gziritna u fit-tieni dehra ta’ Nuage de Bourgogne waslet f’medja ta’ 1.17.1” fil-kilometru.

L-ewwel semi finali mill-kampjonat A Assikura kienet ikkaraterizzata minn taqtiegha interessanti fl-ahhar metri bejn Indian Attack (Rodney Gatt), il-favorit Zilver Boko (Tony Demanuele) u Reado November (Shawn Portelli) li kollha ziedu l-pass 500m mit-tmiem. Indian Attack irnexxilu jiehu l-ewwel rebha tas-sena b’Darco As (Mark Tanti) u Socrates (James Briffa) jikkwalifkaw ukoll ghall-ahhar fazi tal-kampjonat.

It-tieni semi finali mill-istess kompetizzjoni offriet tmiem mill-aktar incert bejn Knockout Molar (Rodney Gatt) u Count Of Life (Charles Camilleri) wara li dawn kellhom sprint qawwi fl-ahhar 300m. Ir-rebha nghatat lil tal-ewwel wara konsultazzjoni mal-photofinish. Id-debuttant Amerikan Side Spin (Julian Farrugia), Newman (Kevin Sciberras) u Big Hit (Charlo’ Debono) ukoll ghaddew ghall-fazi finali.

Anki miz-zewg semi finali mill-kampjonat B Assikura ghaxar zwiemel ghaddew ghall-finali. Fl-ewwel wahda, id-debuttant Belgjan Ackaturbo (Peter Paul Said), li mexxa lill-kumplament tal-partecipanti ghal parti twila tad-distanza, ceda u nqabez fl-ahhar metri minn Lady Holmely (Jeffrey Said). Garden Pax (Charles Camilleri), Joker Pitstop (Mark Mifsud) u Klokkeblomst (George Attard) ghaddew ukoll ghall-finali.

Il-favorit Morgan Kane (Shawn Portelli) ma falliex u ssorpenda lil kulhadd fl-ahhar metri tat-tieni semi finali tal-kampjonat B. Dan irnexxilu jirregistra t-tieni rebha konsekuttiva tieghu minn Giant Game (Darren Mizzi) u Hawkear (Rodney Gatt). Splanky (Dario Fenech) u Prince Regent (Tony Demanuele) kienu l-ahhar zewg zwiemel li kkwalifikaw ghal din il-finali.

Fl-uniku tigrija tal-galopp, kien l-Amerikan Kimberley Downs (Michael Sultana) li ddomina tul id-distanza u rnexxilu jaqsam il-linja finali l-ewwel facilment b’vantagg ta’ hames tulijiet minn Ollie Fliptrik (Oliver Briffa), Just The Best (Ramon Grima) u Palagonia (Eric Zammit). Dan tal-ahhar kien debuttant Ingliz ta’ erba’ snin.

Il-laqgha tal-lbierah fethet b’tigrija tal-klassi Bronze. Hawnhekk, Noe de Loudat (Kevin Sciberras) li zamm l-ewwel post tul id-distanza kollha, ha l-ewwel rebha tal-istagun b’distakk ta’ tul u nofs minn Money Boy (Julian Farrugia), Purple Street (Redent Magro) u Lorenz de Noyelles (Rodney Gatt).

Ir-rebbieha kollha:

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Noe de Loudat (K. Sciberras) Hin – 3.29.1” (1.19.2”) 2. Money Boy (J. Farrugia) 3. Purple Street (R. Magro) 4. Lorenz de Noyelles (R. Gatt)

II Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Open B. Dist – 2140m. 1. Lady Holmely (J. Said) Hin – 2. Ackaturbo (P.P. Said) 3. Garden Pax (C. Camilleri) 4. Joker Pitstop (M. Mifsud) 5.  Klokkeblomst (G. Attard)

III Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Kimberley Downs (M. Sultana) Hin – 1.47.9” 2. Ollie Fliptrik (O. Briffa) 3. Just The Best (R. Grima) 4. Palagonia (E. Zammit)

IV Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Open B. Dist – 2140m. 1. Morgan Kane (S. Portelli) Hin – 2.50” (1.19.4”) 2. Giant Game (D. Mizzi) 3. Hawkear (R. Gatt) 4. Splanky (D. Fenech) 5. Prince Regent (Tony Demanuele)

V Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Open A. Dist – 2140m. 1. Indian Attack (R. Gatt) Hin – 2.45” (1.17.1”) 2. Zilver Boko (T. Demanuele) 3. Reado November (S Portelli) 4. Darco As (M. Tanti) 5. Socrates (J. Briffa)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Nuage de Bourgogne (C. Camilleri) Hin – 3.23.5” (1.17.1”) 2. Candy Fantasy (M. Farrugia) 3. Energy Launcher (R. Magro) 4. Oviedo Vici (D. Mizzi)

VII Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Open A. Dist – 2140m. 1. Knockout Molar (R. Gatt) Hin – 2.45” (1.17.1”) 2. Count Of Life (C. Camilleri) 3. Side Spin (J. Farrugia) 4. Newman (K. Sciberras) 5. Big Hit (C. Debono)

Imut George Schembri

Matul il-gurnata tal-lbierah thabbret il-mewt tas-sewwieq u trainer veteran George Schembri, maghruf l-aktar mad-dilettanti bhala “il-bubuna”. Schembri miet il-bierah fil-ghodu fir-residenza tieghu fil-Marsa. Imwieled f’familja ta’ dilettanti, u kkunsidrat fost l-aqwa sewwieqa li qatt hargu minn pajjizna, George jibqa mfakkar ukoll ghar-rebh ta’ numru ta’ finali importanti specjalment fis-snin tmenin u disghin. Ghal xi snin hu kien ukoll jockey ewlieni tal-galopp u anki involut fl-amministrazzjoni tal-isport bhala rapprezentant tas-sidien u s-sewwieqa fi hdan il-kunsill tal-Malta Racing Club. Minn din il-pagna naghti l-kondoljanzi tieghi lill-familja Schembri f’dan il-mument daqstant difficli.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements