//
you're reading...
Horse Racing, Malta

Issir l-ewwel edizzjoni tal-Malta Horse Racing Awards

Press Release mill-Kunsill Malta Ghall-iSport

L-ewwel edizzjoni tal-Malta Horse Racing Awards

L-ewwel edizzjoni tal-Malta Horse Racing Awards

“Bhala l-Awtorita’ Maltija ghall-isport, il-Kunsill Malti ghall-iSport jappoggja kull inizjattiva li tittiehed biex tonora l-isportivi Maltin. Il-Kunsill Malti ghall-iSport huwa wkoll konxju mill-popolarita’ tal-isport tat-tigrijiet taz-zwiemel f’Malta u huwa ghalhekk li qieghed jaghti l-appogg kollu tieghu fl-organizzazzjoni ta’ din l-ewwel edizzjoni tal-Malta Horse Racing Awards.” Dan sostnieh ic-chairman tal-Kunsill Malti ghall-iSport Bernard Vassallo waqt konferenza tal-ahbarijiet li matulha tnediet l-ewwel edizzjoni tal-Malta Horse Racing Awards. Dawn l-awards se jsiru nhar il-Gimgha 24 ta’ Frar fit-8.30pm fil-lukanda Dolmen fil-Qawra.

Prezenti wkoll ghall-konferenza tal-ahbarijiet kien hemm ic-chairman tal-Malta Racing Club Dr Matthew Brincat li sostna li hija tradizzjoni li kull sena f’dan iz-zmien il-club jonora lil dawk l-isportivi fi hdanu li jkunu spikkaw fl-istagun ta’ qabel. Normalment dan kien isehh waqt cerimonja qasira li ssir waqt it-tigrijiet. “Izda din is-sena, grazzi ghall-ghajnuna tal-Kunsill Malti ghall-iSport, din ic-cerimonja se tghola fil-livell b’serata apposta,” tenna Dr Brincat.

Waqt l-istess konferenza ntqal li matul is-serata se jkunu premjati Noel Baldacchino bhala s-sewwieq tal-istagun; Rodney Gatt bhala s-sewwieq apprendist; Ramon Grima bhala l-ahjar jockey tas-sena u s-sidien ta’ Major Chaleonnais u Ollie Fliptrik bhala l-aktar zwiemel konsistenti. Ma’ dawn se jinghataw numru ta’ awards godda bhal iz-ziemel rivelazzjoni tal-istagun u l-isbah tmiem ta’ finali ghall-istagun 2011. Dawn se jkunu decizi b’votazzjoni minn naha tal-gurnalisti li jirrapportaw l-isport matul is-sena. Il-ko-ordinazzjoni qieghed issir minn Kenneth Vella, direttur fi hdan il-Kunsill Malti ghall-iSport li hadem mhux ftit biex tista tittella’ din is-serata.

Bernard Vassallo habbar ukoll li matul is-serata se jitfakkru wkoll is-sewwieqa Charles Clifton u George Schembri li mietu dan l-ahhar u li fil-passat taw kontribut kbir biex jikber dan l-isport f’pajjizna. Se jinghata wkoll award ghal lifetime achievement u award ghal successi internazzjonali. Prezenti ghas-serata se jkun hawn Malta wkoll it-trainer u sewwieq professjonali fl-Izvezja Charles Dergiorgio. Is-serata se tkun prezentata minn Lucienne Selvagi u se tittella’ bl-ghajnuna wkoll tal-lukanda Dolmen, Assikura Insurance Brokers Limited, Marindex Trophies, Emotions, Print It u Valletta Fund Management.

Il-Malta Horse Racing Awards se jixxandru fuq E22 is-Sibt 25 ta’ Frar 2012, b’repetizzjoni it-Tlieta 28 ta’ Frar fis-6.15pm.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements