//
you're reading...
Horse Racing, Malta

Charles Degiorgio jissorprendi fl-Izvezja

Charles Degiorgio

Charles Degiorgio

Il-Hamis bil-lejl, fil-korsa ta’ Aby fl-Izvezja, is-sewwieq u trainer professjonali Malti Charles Degiorgio rebah tigrija ewlenija li giet organizzata fuq distanza twila ta’ 2640m u li kellha bidu bil-karozza tat-tluq. Degiorgio kien fuq is-serkin tal-Izvediz ta’ tmien snin Rolls Royce u ssorprenda lil kulhadd bi sprint fl-ahhar metri li wassal biex dan iz-ziemel hareg rebbieh f’medja tajba ferm ta’ 1.14.6″ fil-kilometru. Dan minn El Guerrouj (Peter Ingves), Lexus Lavec (Stefan Soderkvist) u l-favorit, it-Taljan Main Kronos (Ake Svanstedt). B’kollox ghaxar zwiemel hadu sehem f’din it-tigrija li xxandret ukoll diretta fuq stazzjon televiziv Zvediz. Fuq l-istess stazzjon ma naqsitx ukoll ir-referenza ghal pajjizna wara s-success tas-sewwieq Malti.  Fi tmiem l-istess tigrija u wara li hareg ir-rizultat ufficjali ma setax jonqos il-ferh fuq wicc Degiorgio. Jien kelli c-cans ukoll naghmel kuntatt mieghu fejn qalli li din ir-rebha timlih bil-kuragg ghall-gimghat li gejjin. “Bqajt impressjonat ukoll kemm bil-hin registrat miz-ziemel u anki bil-mod kif fi ftit metri inqala’ mill-ahhar post, mar quddiem u hareg rebbieh bla tbatija,” tenna Degirgio. Fl-Izvezja Charles Degiorgio hu meghjun ukoll mill-Awtorita’ Maltija ghat-Turizmu u mill-Kunsill Malti ghall-iSport.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements