//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta

Ghoxrin ziemel jghaddu ghas-semi finali tal-kampjonat Silver

Fil-korsa tal-Marsa, il-bierah inghata l-bidu ghall-kampjonat Skyparks ghal zwiemel Zvedizi. Dan permezz ta’ erba’ heats fuq distanza qasira ta’ 2140m u li kienu jaghmlu parti mid-dsatax –il laqgha tal-istagun fuq hdax –il tigrija. Tnejn minn dawn it-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 3140m. Dawn intrebhu minn Label Chouan u Nevaio des Bordes.

Fl-ewwel tigrija tal-klassi Premier, Max d’Avignere (Darren Mizzi) li mar quddiem f’nofs id-distanza kellu ftit ta’ diffikulta’ 300m mill-linja finali biex ta c-cans lil Label Chouan (David Ellul) biex imur quddiem u jiehu t-tielet rebha tas-sena. Nuper (Andrew Farrugia), Mica Bonero (David Galea) u Troy Boshoeve (Salvu Vella) temmew warajh f’dik l-ordni. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.18.2” fil-kilometru.

Il-Franciz Nevaio des Bordes (Julian Farrugia) ha l-ewwel rebha tieghu fit-tieni tigrija Premier. Dan iz-ziemel zied il-velocita’ tieghu dawra mit-tmiem u temm rebbieh bi ftit quddiem Natieu d’Echal (Noel Baldacchino), Count Of Life (Michael Ellul) u l-favorit Nasko Pride (Christian Xerri). L-ewwel rebha fi gzizitna ghal Nevaio des Bordes waslet f’medja tajba ta’ 1.16.2” fil-kilometru.

Mill-erba’ heats mill-kampjonat Skyparks, ghoxrin ziemel ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel wahda, Ironbar (Julian Farrugia) beda jnaqqas mill-velocita’ hekk kif iz-zwiemel daru ghad-dritta finali. Dan inqabez mill-konsistenti Robin Lou (Michael Ellul) li akkwista l-hames rebha tas-sena minn Bankir Zon (Clint Vassallo) u Victory Toll (Charles Camilleri). Rambo Lambo (Claudio Refalo) kien l-ahhar ziemel li ghadda ghas-semi finali.

Attakk mibdi 400m mit-tmiem wassal lill-outsider Victory Farming (Shaun Portelli) biex itemm l-ewwel fit-tieni heat Silver. Dan b’vantagg ta’ hames tulijiet minn Borups Hero (Darren Mizzi) u Zerbin (Sam Cassar). Simb Groovy (Clint Vassallo) u Cross Country FC (Marco Debono) ukoll kellhom pjazzament pozittiv.

It-tielet heat kienet ikkaretterizzata minn taqtiegha bejn hames zwiemel fl-ahhar metri. Kien Delvin Brodde (Julian Farrugia) li ha l-ewwel rebha tieghu wara li qasam il-linja finali l-ewwel minn Stanford Hornline (Anton Pace) u West Life (Charles Camilleri). Race Ball (Tony Demanuele) u Arctic Tooma (Mario Farrugia) temmew warajhom f’dik l-ordni.  Ghal Farrugia din kienet it-tieni rebha fil-programm.

Dwell kontinwu bejn Soren Sufflor (Rodney Gatt) u Notice As (Carl Caruana) fl-ahhar battuti tar-raba’ u l-ahhar heat Silver wassal lil tal-ewwel biex jiehu t-tieni rebha konsekuttiva. Surpise Lania (Charles Camilleri), Charlie Smitt (Frencu Cassar) u Sweep The Floor (Julian Farrugia)  kienu l-ahhar zwiemel li ghaddew ghas-semi finali.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Gold, Charles Debono pogga lil L’As de Seuilly quddiem f’nofs id-distanza u ghalkemm il-vantagg tieghu naqas drastikament fl-ahhar metri xorta rnexxilu jiehu l-ewwel rebha stagonali minn Osiris des Kids (Clint Vassallo), Paleo de la Dives (Sam Cassar) u Paradis du Lupin (Ramon Briffa).

Il-programm inkluda wkoll tigrija tal-galopp fuq distanza qasira ta’ 1250m. Hawnhekk, Ramon Grima pogga lil Mayfair Princess quddiem madwar 600m mit-tmiem biex din id-debba Ingliza ta’ erba’ snin hadet l-ewwel rebha taghha b’distakk ta’ aktar minn hdax –il tul minn Buttermilk (Eric Zammit), Hollymac (Charles Vella) u Sellybegood (Oliver Briffa).

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Mercure Qui Sait (O. Cauchi) Hin – 4.14.5” (1.21”) 2. Loulou de la Rose (M. Ellul) 3. Ideal de Suce (C. Vassallo) 4. Qualou d’Axel (C. Mifsud )

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Larissa du Breil (C. Calleja) Hin – 4.14.5” (1.21.1”) 2. Splanky (D. Fenech) 3. Neron Pierji (B. Debris) 4. Silvio Baldwin (M. Falzon)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Lazume Simoni (N. Baldacchino) Hin – 4.08.1” (1.19.1”). 2. It’s My Way (B. Hili) 3. Polytain (D. Baldacchino) 4. Divinis (C. Magro)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Mayfair Princess (R. Grima) Hin – 1.13.7” 2. Buttermilk (E. Zammit) 3. Hollymac (C. Vella) 4. Sellybegood (O. Briffa)

V Tigrija. Heat Kampjonat Skyparks. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Robin Lou (M. Ellul) Hin – 2.46.9” (1.18”) 2. Bankir Zon (C. Vassallo) 3. Victory Toll (C. Camilleri) 4. Ironbar (J. Farrugia) 5. Rambo Lambo (C. Refalo)

VI Tigrija. Heat Kampjonat Skyparks. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Victory Farming (S. Portelli) Hin – 2.44.4” (1.16.8”) 2. Borups Hero (D. Mizzi) 3. Zerbin (S. Cassar) 4. Simb Groovy (C. Vassallo) 5. Cross Country FC (M. Debono)

VII Tigrija. Heat Kampjonat Skyparks. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Delvin Brodde (J. Farrugia) Hin – 2.50.5” (1.19.7”) 2. Stanford Hornline (A. Pace) 3. West Life (C. Camilleri) 4. Race Ball (T. Demanuele) 5. Arctic Tooma (M. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 3140m. 1. Label Chouan (D. Ellul) Hin – 4.05.5” (1.18.2”) 2. Nuper (A. Farrugia) 3. Mica Bonero (D. Galea) 4. Troy Boshoeve (S. Vella)

IX Tigrija. Heat Kampjonat Skyparks. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Soren Sufflor (R. Gatt) Hin – 2.45.2” (1.17.2”) 2. Notice As (C. Caruana) 3. Surprise Lania (C. Camilleri) 4. Charlie Smitt (F. Cassar) 5. Sweep The Floor (J. Farrugia)

X Tigrija. Klassi Premier. Dist – 3140m. 1. Nevaio des Bordes (J. Farrugia) Hin – 3.59.1” (1.16.2”) 2. Natieu d’Echal (N. Baldacchino) 3. Count Of Life (M. Ellul) 4. Nasko Pride (C. Xerri)

XI –il Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. L’As de Seuilly (C. Debono) Hin – 4.04” (1.17.7”) 2. Osiris des Kids (C. Vassallo) 3. Paleo de la Dives (S. Cassar) 4. Paradis du Lupin (R. Briffa)


Charles Camilleri, l-ahjar sewwieq ta’ Marzu

Matul l-istess laqgha, is-sewwieq Charles Camilleri gie premjat bhala l-ahjar sewwieq ghax-xahar ta’ Marzu. Ix-xahar li ghadda, Camilleri rebah ghaxar tigrijiet, erbgha minnhom f’laqgha wahda li saret fil-31 ta’ Marzu. Is-successi ta’ Charles Camilleri waslu permezz ta’ Nuage de Bourgogne, Livi Cantona, Stainless Steel, Nicos de Peneme, Notre Joyeux, Nomade de Mai, Count of Life u Soren Sufflor.

Il-prezentazzjoni lil Charles Camilleri saret minn Joe Zerafa, ufficjal tal-Malta Racing Club u Gorg Axisa, f’isem il-kumpanija Anthony Axisa and Sons. Dan fil-prezenza ta’ ufficjali ohra tal-club.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements