//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta

Rebha Zvediza fit-tigrija ewlenija

Fil-korsa tal-Marsa l-bierah wara nofsinhar saret it-23 laqgha tas-sena fejn matulha spikkat l-aktar tigrija nternazzjonali bejn sewwieqa Maltin u sewwieqa professjonali Zvedizi mill-korsa ta’ Eskilstuna fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din intrebhet mis-sewwieq Zvediz Roland Jansson permezz tal-Franciz Nous Dix De L’Erve.  Il-programm kien jikkonsisti minn disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fosthom wahda tal-klassi Premier mirbuha minn Zilver Boko taht il-gwida ta’ Tony Demanuele.

Fit-tigrija nternazzjonali hadu sehem ghaxar partecipanti. Kien Stanford Hornline (Anton Pace) l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq. Izda dan inqabez f’nofs id-distanza minn Nous Dix De L’Erve (Roland Jansson). B’dan il-Franziz, Jansson zamm l-ewwel post sal-linja finali u rebah b’tul mill-kompatrijott Cay Makinen b’Keeping Quality. Cocos Kaos (Stig Nilsson) u Prince Regent (Matthew Sammut) temmew warajhom f’dik l-ordni.

L-ahhar 400m tat-tigrija Premier kienu decizivi biex l-Olandiz Zilver Boko (Tony Demanuele) jakkwista r-raba’ rebha tieghu f’Malta. Dan b’tul quddiem Happiness Photo (Julian Farrugia), Troy Boshoeve (Salvu Vella) u Quid de la Muette (Mark Desira).  Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.15.8” fil-kilometru.

Saru wkoll erba’ tigrijiet tal-klassi Silver. Fl-ewwel wahda, il-favorit Ackaturbo (Shaun Portelli) ha r-raba’ rebha konsekuttiva wara li zied il-pass fl-ahhar elf metru. Sprint 600m mill-linja finali wassal lil Flying As (Jonathan Farrugia) biex johrog rebbieh fit-tieni tigrija Silver. Dwell interessanti bejn Stoms Alex (Charles Camilleri) u Petrus du Vivier (Mark Desira) fit-tielet tigrija Silver wassal lil tal-ewwel biex ukoll jiehu l-ewwel rebha fi gziritna. Narcus du Roc (Noel Baldacchino) ha l-ewwel rebha stagonali fl-ahhar tigrija Silver wara avvanz tajjeb dawra mit-tmiem.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Esmeralda Run (M. Falzon) Hin – 2.47.1” (1.18.1”) 2. Mercure Qui Sait (O. Cauchi) 3. Qualou d’Axel (C. Mifsud) 4. Verdi Broline (L. Cunningham)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Lorrain d’Oliverie (B. Hili) Hin – 2.49” (1.19”) 2. Great Line (T. Demanuele) 3. Lulu Moliere (E. Bonello) 4. Jibilo du Terme (R. Briffa)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Ackaturbo (S. Portelli) Hin – 2.43.5” (1.16.4”) 2. Marlow As (C. Vella) 3. Lorenz de Noyelles (R. Gatt) 4. Pegase du Relais (T. Cauchi)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Flying As (J. Farrugia) Hin – 2.43.8” (1.16.5”) 2. Olifant du Puoy (T. Tanti) 3. Ocean Brillouard (C. Vassallo) 4. Onwards Star (R. Magro)

V Tigrija. Tigrija Malta-Sundbyholm. Dist – 2140m. 1. Nous Dix De L’Erve (R. Jansson) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Keeping Quality (C. Makinen) 3. Cocos Kaos (S. Nillson) 4. Prince Regent (M. Sammut)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Stoms Alex (C. Camilleri) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Petrus du Vivier (M. Desira) 3. Orage du Pont (A. Grech) 4. Ollico Pellois (N. Baldacchino)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Zilver Boko (T. Demanuele) Hin – 2.42.3” (1.15.8”) 2. Happiness Photo (J. Farrugia) 3. Troy Boshoeve (S. Vella) 4. Quid de le Muette (M. Desira)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Narcus du Roc (N. Baldacchino) Hin – 2.44.7” (1.16.9”) 2. Darco As (M. Tanti) 3. Oregon de la Foret (J. Schembri) 4. Willesden Hanover (W. Farrugia)

IX Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1.  Noe de Loudat (K. Sciberras) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Wonderofyou (J. Farrugia) 3. Petit Veinard (C. Camilleri) 4. Mezio Josselyn (V. Fenech)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements