//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta

Label Chouan jirbah il-finali VOB

Misjuq minn David Ellul, il-Franciz Label Chouan rebah il-Gran Finali VOB ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din il-finali kienet taghmel parti mill-34 laqgha tal-istagun fuq ghaxar tigrijiet. Il-programm tat-Tlieta fil-ghaxija nkluda wkoll tigrija normali tal-klassi Premier u tigrija tal-galopp fuq distanza qasira ta’ 1250m. Dawn intrebhu minn Oviedo Vici (Darren Mizzi) u Nuage de la Tour (Ramon Grima) rispettivament b’Redent Magro jtemm l-ahjar sewwieq b’zewg rebhiet.

Tmienja kienu z-zwiemel li bdew il-Gran Finali. Kien Milord Barbes (Frencu Cassar) l-aktar veloci fl-ewwel battuti. Dan fetah vantagg zghir minn Label Chouan u Niky du Donjon (Joe Vella). Izda t-tigrija hadet svolta ohra fl-ahhar metri meta Milord Barbes beda jnaqqas mill-pass u nqabez fost l-ohrajn minn Label Chouan li ha l-hames rebha tas-sena bi ftit mill-favorita Lady de Vindecy (Julian Farrugia). Milord Barbes kellu jikkuntenta bit-tielet pozizzjoni filwaqt li Count Of Life (Claudio Refalo) dahal fir-raba’ pozizzjoni.   Label Chouan kellu medja ta’ 1.15.3” fil-kilometru.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist -2140m. 1. Royal Qui (I. Bilocca) Hin – 2.47.5” (1.18.3”) 2. Zut (J. Schembri) 3. Garden Pax (J. Gafa’) 4. Apple Tooma (C. Caruana)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Super Mack Grocer (M. Borg) Hin – 2.47.8” (1.18.4”)  2. Mac du Boult (T. Demanuele) 3. One Fouteau (J. Zammit) 4. Ninio Vici (M. Desira)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quoky du Soir (R. Magro) Hin – 2.44” (1.16.6”) 2. Polytain (D. Baldacchino) 3. Nep (C. Xerri) 4. Nuthan d’Emi (C. Calleja)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Nuage de la Tour (R. Grima) Hin – 1.15.7” 2. Little Anthony (D. Zammit) 3. Honey Moon (E. Zammit)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Naja In Blue (M. Falzon) Hin – 2.43.9” (1.16.6”) 2. Reado November (S. Portelli) 3. Imbra d’Alfa (C. Camilleri) 4. Key Value (T. Tanti)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Oviedo Vici (D. Mizzi) Hin – 2.42.1” (1.15.8”) 2. Nitesco d’Antony (D. Ellul) 3. Veikko Hornline (C. Caruana) 4. Net de Ginai (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Orage du Pont (C. Camilleri) Hin – 2.44.7” (1.17”) 2. Lucas Ness (M. Farrugia) 3. Man Quick (J. Cordina) 4. Noble de Fontaine (A. Spiteri)

VIII Tigrija. Gran Finali VOB. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Label Chouan (D. Ellul) Hin – 2.41” (1.15.3”)  2. Lady de Vindecy (J. Farrugia) 3. Milord Barbes (F. Cassar) 4. Count Of Life (C. Refalo)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Okilebo de Bremont (N. Baldacchino) Hin – 2.44.8” (1.17.1”) 2. Cal Win (S. Portelli) 3. Must du Buisson (C. Calleja) 4. Notre Allegro (L. Ghigo)

X Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Onwards Star (R. Magro) Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Ackaturbo (S. Portelli) 3. Kosai LJ (F. Cassar) 4. Olifant du Puoy (F. Tanti)

Success ghal Michael Sultana fil-Belgju

It-Tnejn li ghadda, il-jockey Micheal Sultana rnexxilu jirbah tigrija ewlenija fil-korsa l-gdida ta’ Ostende fil-Belgju permezz ta’ Kimberley Downs. Dan huwa success importanti u doppju ghal Sultana mhux biss ghax rebah din it-tigrija izda fuq kollox ghax l-Amerikan Kimberley Downs hu ziemel propjeta’ tieghu flimkien ma’ Jonathan Borg, preparat u imharreg minnu u ttella’ jigri l-Belgju wara numru ta’ xhur jigri Malta.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements