//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument

L-ewwel success ta’ Shakira Trot fid-debutt taghha

L-aktar tigrija mistennija li saret il-Gimgha fil-ghaxja waqt il-35 laqgha tal-istagun kienet wahda riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier. Il-programm kien jinkludi ghaxar tigrijiet tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. It-tigrija Premier intrebhet mid-debuttanta Zvediza Shakira Trot misjuqa minn Nathaniel Barbara.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Premier, il-kwotat Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) kien l-aktar veloci fl-ewwel metri biex ha l-kmand minnufih. Izda fid-dritta finali dan iz-ziemel beda jnaqqas mill-velocita’ u nqabez minn Shakira Trot (Nathaniel Barbara) li rregistrat l-ewwel rebha fi gziritna fl-ewwel dehra taghha minn Bonus Kall (Shaun Portelli). Carnegie Hall (Darren Mizzi) dahal fir-raba’ pozizzjoni. Ir-rebbieha kellha medja ta’ 1.17.3” fil-kilometru.

L-istess laqgha nkludiet tliet tigrijiet tal-klassi Gold. Frencu Cassar talab lil Nacarat Campbell biex izid il-pass dawra mit-tmiem tal-ewwel wahda biex dan il-Franciz akkwista l-ewwel rebha stagonali b’tul minn Natif de l’Hommee (Reuben Galea). Baron GL (Noel Baldacchino) u L’Ideal de Fersan (Carl Caruana) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Little Nick (Darren Mizzi) kien kontinwament quddiem fit-tieni tigrija Gold u fl-ahhar metri kompla jkollu kontroll assolut biex irregistra l-ewwel rebha fi gziritna b’tul u nofs minn Hulot (Jason Vassallo) u Love Heart (Shaun Portelli). Rambo Lambo (Charles Camilleri) dahal fir-raba’ pozizzjoni.

Sprint qawwi 300m mit-tmiem tat-tielet tigrija Gold wassal lil Pouvoir Magique (Noel Baldacchino) biex jiehu wkoll l-ewwel rebha f’Malta. Dan minn Peasant Gallant (Shaun Portelli) u l-godda Francizi Ozerio (Herman Mc Kay) u Plaisir d’Amour (Silvio Schembri).

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Loulou de la Rose (M. Ellul) Hin – 2.47.4” (1.18.2”) 2. Orasi Index (K. Sciberras) 3. Ideal de Suce (S. Cutajar) 4. Esperalda Run (M. Falzon)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Law Suit (L. Ghigo) Hin – 2.45.5” (1.17.4”) 2. Obelix Blue (S. Vella) 3. Marlow As (C. Vella) 4. Phenix d’Or (A. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Ariane A (M. Falzon) Hin – 2.47.6” (1.18.6”) 2. High Speed Night (M. Farrugia) 3. Stan du Bosq (C. Caruana) 4. Robin Grain (R. Clifton)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Napolitano Sun (D. Ellul) Hin – 2.45.8” (1.17.5”) 2. Quartz des Pinons (B. Zammit) 3. Jet Space (C. Camilleri) 4. Passons d’Ortige (O. Cauchi)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Nacarat Campbell (F. Cassar) Hin – 2.45.9” (1.17.6”) 2. Natif de l’Hommee (R. Galea) 3. Baron GL (N. Baldacchino) 4. L’Ideal de Fersan (C. Caruana)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. West Life (M. Mifsud) Hin – 2.43.5” (1.16.4”) 2. Ouragan de Crouay (L. Mifsud) 3. Wonderofyou (J. Farrugia) 4. Lorenz de Noyelles (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Little Nick (D. Mizzi) Hin – 2.42.6” (1.16”) 2. Hulot (J. Vassallo) 3. Love Heart (S. Portelli) 4. Rambo Lambo (C. Camilleri)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Bankir Zon (J. Farrugia) Hin – 2.45.5” (1.17.3”)  2. Stoms Alex (C. Camilleri) 3. Socrates (J. Briffa) 4. Oscar de France (D. Ellul)

IX Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Shakira Trot (N. Barbara) Hin – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Bonus Kall(S. Portelli) 3. Arnie Sensation (C. Farrugia) 4. Carnegie Hall (D. Mizzi)

X Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Pouvoir Magique (N. Baldacchino) Hin –  2.41.8” (1.15.6”) 2. Peasant Gallant (S. Portelli) 3. Ozerio (H. Mc Kay) 4. Plaisir d’Amour (S. Schembri)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements