//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument

Quick Cape u Major Chaleonnais jirbhu t-tigrijiet ewlenin

Quick Cape (Julian Farrugia) bin-numru 5 jidher jirbah l-ewwel tigrija tal-klassi Premier minn Ouragan d’Any (Frans Gauci) u Power Night Star (Mario Falzon)

Quick Cape (Julian Farrugia) bin-numru 5 jidher jirbah l-ewwel tigrija tal-klassi Premier minn Ouragan d’Any (Frans Gauci) u Power Night Star (Mario Falzon)

Il-Gimgha fil-ghaxija, fil-korsa tal-Marsa tkompla l-istagun 2012. Dan waqt li saret  id-39 laqgha tal-istagun fuq ghaxar tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. L-aktar zewg tigrijiet mistennija kienu dawk tal-klassi Premier u li ntrebhu minn Quick Cape u Major Chaleonnais.

Tnax kienu z-zwiemel li hadu sehem fl-ewwel tigrija Premier. Hawnhekk bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq ghin lil Quick Cape (Julian Farrugia) biex jiehu l-kmand sa mill-bidu nett tat-tigrija. Fl-ahhar metri dan kellu jithabat mhux ftit biex jikkontrolla l-assalti ta’ Ouragan d’Any (Frans Gauci) li temm fit-tieni post. Natif de Salvi (Kurt Saliba) u Gentle Way (Eric Bezzina) temmew warajhom f’dik l-ordni. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.17.9” fil-kilometru.

Fir-ritorn tieghu wara assenza ta’ madwar disa’ xhur, il-Franciz Major Chaleonnais ha l-ewwel rebha tas-sena fit-tieni tigrija Premier. Kien f’nofs id-distanza li Charlo’ Debono talab lil dan iz-ziemel biex imur quddiem u zamm l-ewwel post sal-linja finali. Major Chaleonnais temm rebbieh bi ftit minn Bonus Kall (Shaun Portelli), Veikko Hornline (Carl Caruana) u Count Of Life (Samuel Bezzina). Major Chaleonnais irregistra medja ta’ 1.16.3” fil-kilometru.

L-ewwel tigrija tal-klassi Gold kienet ferm eccitanti specjalment fl-ahhar metri taghha. Novak (Tony Demanuele) inqabez propju fuq il-linja finali minn Pouvour Magique (David Galea). B’hekk Pouvoir Magique irregistra t-tielet rebha stagonali b’Rich Kemp (Charles Camilleri) u No Comprendo (Andrew Farrugia) dahlu warajhom fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Id-Daniz Little Nick (Darren Mizzi) kompla fejn halla qabel il-waqfa tas-Sajf meta rnexxilu jiehu t-tielet rebha f’Malta minn erba’ dehriet fi gziritna waqt li kien qieghed jigri fit-tieni tigrija tal-klassi Gold. Dan iz-ziemel kien kontinwament quddiem u temm l-ewwel bi ftit mid-debuttant Oh Du Pestel (Julian Farrugia). u Energy Launcher (Charles Camilleri) u Jobie Lucky (Carl Caruana) kellhom ukoll wirja tajba.

Il-laqgha nkludiet tliet tigrijiet tal-klassi Silver.  Fl-ewwel wahda, il-Franciz Pile Ou Face (Joe Schembri) kien il-hin kollu quddiem biex ha l-ewwel rebha fi gziritna minn Notre Joyeux (Charles Camilleri), Bankiren (Rodney Gatt) u d-debuttant Zvediz Mr Snowman (David Ellul).

Simili kienet it-tieni tigrija Silver b’Tony Demanuele jirregistra t-tieni rebha tal-gurnata permezz ta’ Ygor Of Pass. Orage du Pont (Charles Camilleri), il-gdid Fillandiz Daring Daylight (Redent Magro) u Oregon de la Foret (Joe Schembri) ukoll kellhom pjazzament pozittiv. Ghal Ygor Of Pass din kienet l-ewwel rebha fi xtutna.

Sprint qawwi 300m mill-linja finali wassal lil Onwards Star (Redent Magro) biex jiehu t-tieni rebha tieghu fit-tielet tigrija Silver. Dan minn Darco As (Marco Tanti), Prince Brilliance (Charles Camilleri) u Lucas Ness (Mario Farrugia).

Ir-rizultati kollha. 

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Icare de Jemma (T. Demanuele) Hin – 2.46” (1.17.5”) 2. Nox Blue (R. Gatt) 3. Mirage d’Ete (C. Camilleri) 4. Koechel Baz (C. Mifsud)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Orio de Marancourt (F. Cassar) Hin – 2.46” (1.17.6”) 2. Widget (M. Ellul) 3. Linus Spot (C. Farrugia) 4. Louise Wood (M. Desira)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Pile Ou Face (J. Schembri) Hin – 2.44.7” (1.17”) 2. Notre Joyeux (C. Camilleri) 3. Bankiren (R. Gatt) 4. Mr Snowman (D. Ellul)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Marco Barbes (K. Sciberras) Hin – 2.46.8” (1.17.9”) 2. King Boy Du Dane (C. Debono) 3. Above Roland (G. Attard) 4. Prince Orange (C. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Ygor Of Pass (T. Demanuele) Hin – 2.43.2” (1.16,2”) 2. Orage du Pont (C. Camilleri) 3. Daring Daylight (R. Magro) 4. Oregon de la Foret (J. Schembri)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quick Cape (J. Farrugia) Hin – 2.46.7” (1.17.9”) 2. Ouragan d’Any (F. Gauci) 3. Power Night Star (M. Falzon) 4. Gentle Way (E. Bezzina)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Pouvoir Magique (D. Galea) Hin – 2.44.7” (1.16.9”) 2. Novak (T. Demanuele) 3. Rich Kemp (C. Camilleri) 4. No Comprendo (A. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Major Chaleonnais (C. Debono) Hin –  2.43.3” (1.16.3”) 2. Bonus Kall (S. Portelli) 3. Veikko Hornline (C. Caruana) 4. Count Of Life (S. Bezzina)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Little Nick (D. Mizzi) Hin – 2.44” (1.16.6”) 2. Oh Du Pestel (J. Farrugia) 3. Energy Launcher (C. Camilleri) 4. Jobie Lucky (C. Caruana)

X Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Onwards Star (R. Magro) Hin – 2.48.2” (1.18.6”) 2. Darco As (M. Tanti) 3. Prince Brilliance (C. Camilleri) 4. Lucas Ness (M. Farrugia)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives