//
you're reading...
Horse Racing

Oncle Sam u Timolin jirbhu t-tigrijet ewlenin

Il-45 laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet, sebgha tat-trott u wahda tal-galopp saret il-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. L-aktar tnejn mistennija kienu wahda tat-trott tal-klassi Premier fuq distanza ta’ mil u tigrija tal-galopp fuq 1250m. Dawn intrebhu minn Oncle Sam f’idejn Clive Gerada u Timolin misjuq mill-jockey Ramon Grima.

Erbatax kienu z-zwiemel miktuba fit-tigrija tal-klassi Premier. Kien Target Player (Carmelo Farrugia) li mar quddiem sa mill-bidu nett tat-tigrija. Izda f’nofs id-distanza dan l-Izvediz inqabez minn Sultan November (Frank Portelli). Dan ma kienx kollox ghax meta kien jonqos biss madwar 400m mill-linja finali rega kien hemm tibdil iehor fl-ewwel pozizzjoni b’Tony Demanuele ipoggi quddiem lil I Pitstop. Kollox kien jindika li dan iz-ziemel Daniz kien se jiehu l-ewwel rebha tieghu. Izda ftit metri biss mit-tmiem I Pitstop biddel il-pass, safa’ skwalifikat biex ir-rebha nghatat lit-tieni pjazzat Oncle Sam (Clive Gerada) li ha l-ewwel rebha fi gziritna minn Nitesco d’Antony (David Ellul), Nagano Phedo (Mario Fenech) u Sultan November. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.14” fil-kilometru.

Fl-uniku tigrija tal-galopp, Marivan (Eric Zammit) kien l-aktar ziemel veloci mill-gagga tat-tluq. Dan fetah vantagg ta’ nofs tul minn Privilidged Boy (Michael Sultana) u Timolin (Ramon Grima). Meta z-zwiemel bdew jippreparaw biex iduru ghad-dritta finali Marivan beda jnaqqas mill-pass u kien f’dak il-mument li approfitta Timolin li mar quddiem biex rebah mid-debuttant Ingliz Four Richer (Demis Zammit) u Privilidged Boy.  Ghal Timolin din kienet l-ewwel rebha wara diversi pjazzamenti tajbin fl-ahhar gimghat.

L-uniku tigrija tal-klassi Gold li giet organizzata l-bierah, kienet ikkaratterizzata minn taqtiegha bejn hames zwiemel fid-dritta finali. Kien St Andrew LB (Noel Baldacchino) li ha l-ewwel rebha fi xtutna b’madwar tul minn Imbra d’Alfa (Charles Camilleri). Quid de la Muette (Mark Desira) u Quipo de Billeron (Andrew Farrugia) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq ghin lil Baronello (Jason Vassallo) biex imur quddiem sa mill-bidu nett waqt l-ewwel tigrija Silver. Dan zamm il-kmand sal-ahhar u temm rebbieh minn Oural d’Asnois (Patrick Spiteri), Passons d’Ortige (Herman Mc Kay) u Prince du Moutier (Raymond Schembri).

Dwell interessanti bejn Lonestar Somolli (Brian Zammit), Lacoste IT (Eric Bezzina) u Arctic Tooma (Mario Farrugia) fid-dritta finali tat-tieni tigrija Silver wassal lil tal-ewwel biex jiehu r-raba’ rebha tas-sena. Nerval du Donjon (Ivan Bilocca) temm ir-raba’.

Fl-ewwel tigrija tal-klassi Bronze Linus Spot (Charles Farrugia), li okkupa l-ewwel post ghal parti twila tad-distanza, ma seta’ jaghmel xejn quddiem il-qawwa ta’ Icare de Jemma (Tony Demanuele) f’nofs id-dritta finali. Dan tal-ahhar ikkonferma li hu fost l-aktar zwiemel konsistenti ta’ din is-sena meta akkwista l-hames rebha stagonali b’Nuthan d’Emi (Cliferty Calleja) u Robin Lou (Michael Ellul) jispiccaw fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Mr King (Frans Tanti) irregistra t-tieni rebha stagonali fit-tieni tigrija Bronze. Dan wara li dan iz-ziemel kellu sprint qawwi fuq in-naha ta’  barra matul l-ahhar 500m u qasam il-linja finali l-ewwel minn Marlow As (Christian Vassallo), Mr Snowman (Charles Camilleri) u Noble d’Urzy (Jeffrey Said).

Il-programm fetah b’tigrija tal-klassi Copper fejn fiha mhux biss rega kien hemm protagonist ewlieni Tony Demanuele izda fuq kollox spikkaw erbat idwieb li dahlu fl-ewwel pozizzjonijiet. Demanuele talab lid-debba Olandiza Ariane A biex taghmel l-assalt taghha fuq in-naha ta’ barra 700m mit-tmiem. Din rnexxilha tittrijonfa b’vantagg ta’ aktar minn tnax –il tul minn Louise Wood (Mark Desira), Luriga Liz (Brian Pulis) u Rybo Patzie (John Vella).  Ariane A kellha medja impressjonanti wkoll ta’ 1.14” fil-kilometru, l-istess medja registrata fil-klassi Premier.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Ariane A (T. Demanuele) Hin – 2.01.4” (1.14”) 2. Louise Wood (M. Desira) 3. Luriga Liz (B. Pulis) 4. Rybo Patzie (J. Vella).

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Icare de Jemma (T. Demanuele) Hin – 2.06.3” (1.17”) 2. Linus Spot (C. Farrugia) 3. Nuthan d’Emi (C. Calleja) 4. Robin Lou (M. Ellul)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Baronello (J. Vassallo) Hin – 2.04.1” (1.15.7”) 2. Oural d’Asnois (P. Spiteri) 3. Passons d’Ortige (H. Mc Kay) 4. Prince du Moutier (R. Schembri)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Timolin (R. Grima) Hin – 1.14.2” 2. Four Richer (D. Zammit) 3. Privilidged Boy (M. Sultana) 4. Marivan (E. Zammit)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. St Andrew LB (N. Baldacchino) Hin – 2.01.9” (1.14.4”) 2. Imbra d’Alfa (C. Camilleri) 3. Quid de la Muette (M. Desira) 4. Quipo de Billeron (A. Farrugia)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Lonestar Somolli (B. Zammit) Hin – 2.03.1” (1.15.1”) 2. Lacoste IT (E. Bezzina) 3. Arctic Tooma (M. Farrugia) 4. Nerval du Donjon (I. Bilocca)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. Oncle Sam (C. Gerada) Hin – 2.01.4” (1.14”) 2. Nitesco d’Antony (D. Ellul) 3. Nagano Phedo (M. Fenech) 4. Sultan November (F. Portelli)

VIII Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Mr King (F. Tanti) Hin – 2.05.9” (1.16.7”) 2. Marlow As (C. Vassallo) 3. Mr Snowman (C. Camilleri) 4. Noble d’Urzy (J. Said)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements