//
you're reading...
Horse Racing

Fi Franza jmut Ourasi

ourasi 3Is-Sibt 12 ta’ Jannar 2013 fi Franza thabbret il-mewt taz-ziemel leggendarju Ourasi fl-eta’ ta’ 32 sena. Ourasi kien fost l-aktar zwiemel mahbuba mhux biss mill-pubbliku sportiv Franciz izda anki minn eluf ta’ dilettanti madwar id-dinja. Kien is-simbolu tat-trott Franciz madwar id-dinja u jibqa mfakkar ghar-rebh tal-famuza Prix d’Amerique erba’ darbiet bejn l-1986 u 88 u fl-1990. Sal-lum dan ghadu l-uniku ziemel fl-istorja tal-Amerique li rebah din it-tigrija prestigjuza li ssir kull sena fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza erba’ darbiet.
Ourasi kien ilu marid ghal tliet gimghat u kien qieghed jigi kkurat fic-centru Haras de Gruchy fin-Normandija fejn kien ilu jinzamm ghal diversi snin. Minhabba dan il-mard, dan iz-ziemel famuz kellu jitraqqad. Pierre Lamy, direttur tac-centru kkummenta li din kienet gurnata ta’ swied ta’ qalb mhux biss ghalih izda anki ghall-eluf ta’ ammiraturi taz-zwiemel madwar id-dinja. Hu kkonferma wkoll li z-ziemel gie midfun is-Sibt stess. Lamy zied jghid ukoll li Ourasi kien ilu erbat ijiem ma jiekol u kien qieghed jibza jimtedd mal-art biex jistrieh minhabba l-biza li kellu li jekk jimtedd ma jergax iqum fuq saqajh.
Pierre Lamy ikkonkuda billi qal li ma kienx facli ghalih u shabu li jiddeciedu li jraqqdu liz-ziemel izda minn naha l-ohra ma setghux ihalluh ikompli jbati. Ourasi kien twielet fis-7 ta’ April 1980 u kien jigi iben l-istaljun Greyhound u d-debba Fleurasie.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements