//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Daring Daylight wins first final of the season

Driver Charles Camilleri who Sunday won the first final of the season

Driver Charles Camilleri who Sunday won the first final of the season

Finnish nine year old, Daring Daylight won Sunday’s major event, the Assikura B Championship final reserved for trotters which were not bred in France or Sweden. This final was held on a short distance of 2140m and formed part of the 3rd meeting of the season made up of seven races all for trotters.

Sunday’s final was contested between twelve horses. Belgian Ackaturbo (Shaun Portelli) was one of the fastest horses in the early stages, opening a half length lead from Ariane A (Tony Demanuele) and Willesden Hanover (Wayne Farrugia). Midway through the distance Ackaturbo was still going strong, but with 200m to go this horse started to slow down and in the final straight was overtaken by Daring Daylight (Charles Camilleri) which notched its third win in a row. Ariane A and Baronello (Jason Vassallo) followed home in that order.

At the end of the final, MRC Chairman Dr Matthew Brincat presented the winning trophy to Oliver Bonello and Charles Camilleri, owner and driver respectively of Daring Daylight. The winner cloched an average time of 1.18.5” per kilometer.
Sunday’s card included also two semi finals from a similar championship held also on a short distance of 2140m. In the first semi final there was a keen tussle between two German horses and two Gozitan drivers. It was Sultan November (Shaun Portelli) which secured its first win in Malta from Troy Boshoeve (Salvu Vella). American newcomer Pro Shop (Rodney Gatt), Ygor of Pass (Tony Demanuele) and Delicious Brother (Christian Xerri) also made it to the final stage.

There was a close finish in the second semi final when American Argus Hanover (Charles Camilleri) and Danish Mars (Josef Cassar) sprinted together in the final straight. It was the former which cruised to its first win of the season with Reado November (Shaun Portelli), Enjoy Kronos (Rodney Gatt) and Darco As (Marco Tanti) also progressed to the final stage.

In the only class Premier race of the day, French debutante Oran, driven by young professional driver Junior Guelpa led almost all the way and obtained its first win in Malta easily by three lengths from another French newcomer Odedjalo (Noel Baldacchino). Label Chouan (David Ellul) and Fire (Marco Refalo) followed home in that order.

Sunday’s card included also two races for class Gold trotters. In the first class Gold race, Oscar Mati (Rodney Gatt) increased its speed with a lap to go and finished first by a length from Opal Hall (Clint Vassallo). Naja In Blue (Mario Falzon) and Jerry Eme (Noel Baldacchino) ended respectively in third and fourth place.

Keeping Quality (Charles Magro) dashed strongly from the outside around 500m to the end of the second class Gold race. This ten year old mare managed to prevail by half length from Janitor (Marvin Cauchi) and Lovely Mab (Johan Gaffarena). Scandinavian newcomer Rika Rico (Shaun Portelli) finished fourth.

During Sunday’s meeting Charles Camilleri was awarded as the best driver for last December. Another programme will be held next Sunday at the Marsa Racetrack. The first race of the card will start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Charm Hammering (Gilbert Farrugia) – 1.18.1”

Race 2. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Oscar Mati (Rodney Gatt) – 1.18.9”

Race 3. Assikura Championship Semi Final. Class Open A. Dist – 2140m. 1. Sultan November (Shaun Portelli) – 1.17”

Race 4. Assikura Championship Final. Class Open B. Dist – 2140m. 1. Daring Daylight (Charles Camilleri) – 1.18.5”

Race 5. Assikura Championship Semi Final. Class Open A. Dist – 2140m. 1. Argus Hanover (Charles Camilleri) – 1.17.5”

Race 6. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Oran (Junior Guelpa – France) – 1.16.2”

Race 7. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Keeping Quality (Charles Magro) – 1.18.7”

Daring Daylight ma jfallix fl-ewwel finali tas-sena

L-aktar tigrija mistennija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-Marsa kienet il-finali mill-kampjonat Assikura, katergorija B fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din kienet finali miftuha ghal zwiemel mhux Francizi jew Zvedizi u kienet taghmel parti mit-tielet laqgha tal-istagun fuq seba’ tigrijiet tat-trott. Din il-finali ntrebhet mill-Fillandiz Daring Daylight misjuq minn Charles Camilleri.

Tnax kienu z-zwiemel li hadu sehem fl-ewwel finali tal-istagun. Il-Belgjan Ackaturbo (Shaun Portelli) kien fost l-aktar veloci wara l-bidu ufficjali u matul l-ewwel metri fetah vantagg zghir minn Ariane A (Tony Demanuele) u Willesden Hanover (Wayne Farrugia). Dawra mit-tmiem Ackaturbo kien ghadu ghaddej b’certu sahha sakemm ceda kollox f’nofs id-dritta finali u nqabez mill-favorit Daring Daylight li f’idejn Camilleri ha t-tielet rebha konsekuttiva. Ariane A u Baronello (Jason Vassallo) dahlu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Fi tmiem il-finali, Dr Matthew Brincat, Chairman tal-Malta Racing Club ippremja lil Oliver Bonello u Charles Camilleri, sid u sewwieq rispettivament taz-ziemel rebbieh. Daring Daylight kellu medja ta’ 1.18.5” fil-kilometru.

Il-programm inkluda wkoll zewg tigrijiet semi finali minn kampjonat iehor Assikura, dak A. L-ewwel semi finali kienet ikkaratterizzata minn dwell interessanti bejn zewg zwiemel Germanizi u zewg sewwieqa Ghawdxin fid-dritta finali. Kien Sultan November (Shaun Portelli) li ha l-ewwel rebha fi xtutna bi ftit minn Troy Boshoeve (Salvu Vella). Ghaddew ukoll ghall-finali d-debuttant Amerikan Pro Shop (Rodney Gatt), Ygor Of Pass (Tony Demanuele) u Delicious Brother (Christian Xerri) ghaddew ukoll ghall-finali.

L-Amerikan Argus Hanover (Charles Camilleri) u d-Daniz Mars (Josef Cassar) offrew tmiem incert fit-tieni semi finali mill-istess kompetizzjoni. Kien Argus Hanover li rnexxilu jghaddi bi ftit lil Mars fl-ahhar metri, b’Reado November (Shaun Portelli), Enjoy Kronos (Rodney Gatt) u Darco As (Marco Tanti) jakkwistaw ukoll post fil-finali. B’hekk f’din it-tigrija, Charles Camilleri ha t-tieni rebha tal-gurnata.

Fl-uniku tigrija normali tal-klassi Premier, id-debuttant Franciz Oran, misjuq mill-professjonali Franciz ukoll Junior Guelpa kien ghal hafna kin quddiem. Dan ma falliex milli jiehu l-ewwel rebha fl-ewwel dehra b’distakk ta’ tliet tulijiet minn ziemel gdid iehor, Odedjalo (Noel Baldacchino) u Label Chouan (David Ellul). Fire (Marco Refalo) dahal fir-raba’ pozizzjoni.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold, Oscar Mati (Rodney Gatt) beda’ jzid fil-giri dawra mit-tmiem u fl-ahhar metri mar quddiem minghajr diffikulta’ biex qasam il-linja finali l-ewwel minn Opal Hall (Clint Vassallo). Naja In Blue (Mario Falzon) u Jerry Eme (Noel Baldacchino) kellhom ukoll wirja pozittiva.

Determinanti ghal Keeping Quality (Charles Magro) kienu l-ahhar 300m tat-tieni tigrija Gold. Din id-debba Zvediza rnexxilha tiehu l-ewwel rebha tas-sena bi ftit minn Janitor (Marvin Cauchi), Lovely Mab (Johan Gaffarena) u l-gdida Skandinava Rika Rico (Shaun Portelli).

Il-programm fetah b’tigrija tal-klassi Silver. Hawnhekk Gilbert Farrugia pogga lil Charm Hammering quddiem meta z-zwiemel bdew jippreparaw biex iduru ghad-dritta finali. Dan l-Izvediz ma naqasx milli jiehu l-ewwel rebha tas-sena, facilment b’tul minn Oscar de France (David Ellul) u Pilote de Nganda (James Carabott). Ironbar (Julian Farrugia) temm fir-raba’ post.

Matul l-istess program, Charles Camilleri gie premjat ukoll bhala l-ahjar sewwieq tax-xahar ta’ Dicembru li ghadda.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Charm Hammering (G. Farrugia) Hin – 2.47” (1.18.1”) 2. Oscar de France (D. Ellul) 3. Pilote de Nganda (J. Carabott) 4. Ironbar (J. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Oscar Mati (R. Gatt) Hin – 2.48.8” (1.18.9”) 2. Opal Hall (C. Vassallo) 3. Naja In Blue (M. Falzon) 4. Jerry Eme (N. Baldacchino)

III Tigrija. Semi Finali Assikura. Klassi Open A. Dist – 2140m. 1. Sultan November (S. Portelli) Hin – 2.44.7” (1.17”) 2. Troy Boshoeve (S. Vella) 3. Pro Shop (R. Gatt) 4. Ygor of Pass (T. Demanuele) 5. Delicious Brother (C. Xerri)

IV Tigrija. Finali Assikura. Klassi Open B. Dist – 2140m. 1. Daring Daylight (C. Camilleri) Hin – 2.47.9” (1.18.5”) 2. Ackaturbo (S. Portelli) 3. Ariane A (T. Demanuele) 4. Baronello (J. Vassallo)

V Tigrija. Semi Finali Assikura. Klassi Open A. Dist – 2140m. 1. Argus Hanover (C. Camilleri) Hin – 2.45.9” (1.17.5”) 2. Mars (J. Cassar) 3. Reado November (S. Portelli) 4. Enjoy Kronos (R. Gatt) 5. Darco As (M. Tanti)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Oran (J. Guelpa) Hin – 2.43.1” (1.16.2”) 2. Odedjalo (N. Baldacchino) 3. Label Chouan (D. Ellul) 4. Fire (M. Refalo)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Keeping Quality (C. Magro) Hin – 2.48.4” (1.18.7”) 2. Janitor (M. Cauchi) 3. Lovely Mab (J. Gaffarena) 4. Rika Rico (S. Portelli)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements