//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Normand d’Oger and Nino de Saintho win major races

French trotter Normand d'Oger driven by Cliferty Calleja winning one of the class Premier races last Sunday (Photo In-Nazzjon)

French trotter Normand d’Oger driven by Cliferty Calleja winning one of the class Premier races last Sunday (Photo In-Nazzjon)

French trotters Normand d’Oger and Nino de Saintho won Sunday’s major events, two races open for class Premier trotters on a long distance of 2640m. Both horses were driven by young driver Cliferty Calleja. These races formed part of the 4th meeting of the year, consisting of nine races.

Thirteen horses lined up for the first class Premier race of the card. Orion du Vaumicel (Frencu Cassar) was the fastest horse at first, opening a length lead from Poppes Fighter (Charles Camilleri) and Ouf Boy (Eugenio Bondin). But with 400m to go, Orion du Vaumicel started to slow down and was overtaken by Normand d’Oger (Cliferty Calleja) which went on to cruise to its second win in a row by half length from Noble d’Ete (Raymond Clifton) and Ouf Boy. Orion du Vaumicel followed behind. Normand d’Oger clocked an average time of 1.16.7” per kilometer.

Cliferty Calleja also managed to win the second class Premier race with Nino de Saintho, another trotter owned by Mr Michael Zammit, who is also the owner of Normand d’Oger. In this race, Nino de Saintho had to go all out in the final metres in order to prevail by half length from French debutante Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) and Olympien Major (Brian Hili). Give To Get (Ludvic Ghigo) finished fourth. Nino de Saintho had an average time of 1.16.6” per kilometer.

In the first class Gold race of the day, Swedish mare Rika Rico (Rodney Gatt) increased its speed during the last 400 metres and registered its first win in Malta by half length from French newcomer Phenix De La Roque (Noel Baldacchino). Markus Klipp (Darren Mizzi) and Janitor (Marvin Cauchi) followed home in that order.

Simb Mark (Charles Camilleri) dashed strongly from the outside 450m from the finishing line of the second class Gold race. This Swedish trotter obtained its first win on the trot by a length from Niky de Memartin (Jonathan Zammit), Jerry Eme (Noel Baldacchino) and Naja In Blue (Mario Falzon).

Sunday’s card included also a race for flat horses on a short distance of 1250m. Irish Little Anthony (Demis Zammit) led all the way and secured its first win of the year by half length from Maltese Bon Santos (Charles Pace). Maya Queen (Eric Zammit) finished in third place.

Another programme at the Marsa Race Track will be held next Sunday. The first race open for class Copper trotters will start at 1.30pm.

Yesterday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Andri Boko (Tony Demanuele) – 1.19.2”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Quingen de Bussy (Andrew Farrugia) – 1.19.7”

Race 3. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Mr Snowman (Rodney Gatt) – 1.18.2”

Race 4. Class Flat. Dist – 1250m.1. Little Anthony (Demis Zammit) – 1.14.8”

Race 5. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Rika Rico (Rodney Gatt) – 1.16.5”

Race 6. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Normand d’Oger (Cliferty Calleja) – 1.16.7”

Race 7. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Simb Mark (Charles Camilleri) – 1.15.7”

Race 8. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Nino de Saintho (Cliferty Calleja) – 1.16.6”

Race 9. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Novak (Tony Demanuele) – 1.18”

Cliferty Calleja jirbah iz-zewg tigrijiet Premier

L-aktar zewg tigrijiet mistennija li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m. Dawn kienu jaghmlu parti mir-raba’ laqgha tal-istagun fuq disa’ tigrijiet, tmienja tat-trott u wahda tal-galopp. Iz-zewg tigrijiet Premier intrebhu minn Normand d’Oger u Nino de Saintho li t-tnejn li huma kienu misjuqa minn Cliferty Calleja. Dawn iz-zewg zwiemel huma propjeta’ ta’ Michael Zammit.

Tlettax kienu z-zwiemel li ppartecipaw fl-ewwel tigrija tal-klassi Premier. Orion du Vaumicel (Frencu Cassar) kien l-aktar wiehed veloci wara l-karozza tat-tluq. Dan fetah vantagg zghir mill-gdid Franciz Oscar Indien (Anthony Camilleri) u Ouf Boy (Eugenio Bondin). Izda hekk kif iz-zwiemel daru ghad-dritta finali, Orion du Vaumicel beda’ jnaqqas mill-giri u dlonk wasal l-assalt ta’ Normand d’Oger li f’idejn iz-zghazugh Cliferty Calleja irnexxilu jiehu t-tieni rebha konsekuttiva bi ftit minn Noble d’Ete (Raymond Clifton). Ouf Boy dahal fit-tielet pozizzjoni b’Orion du Vaumicel ikollu jikkuntenta bir-raba’ post. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.16.7” fil-kilometru.

Simili kienet it-tieni tigrija tal-klassi Premier. Cliferty Calleja pogga lil Nino de Saintho fuq in-naha ta’ barra matul l-ahhar 350m. B’hekk dan ma naqasx milli jiehu l-ewwel rebha stagonali mid-debuttant Franciz Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) u Olympien Major (Brian Hili). Give To Get (Ludvic Ghigo) kellu wkoll wirja tajba bi pjazzament pozittiv fir-raba’ pozizzjoni. Nino de Saintho kellu medja ta’ 1.16.6” fil-kilometru.

Il-programm inkluda wkoll tigrija tal-galopp. L-Irlandiz Little Anthony (Demis Zammit) kien il-hin kollu quddiem u qasam il-linja finali l-ewwel bi ftit mill-Malti Bon Santos (Charles Pace) u Maya Queen (Eric Zammit). Ghal Little Anthony din kienet l-ewwel rebha tas-sena.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tat-trott tal-klassi Gold, l-Izvediza Rika Rico (Darren Mizzi) ziedet fil-giri matul l-ahhar 400m biex irregistrat l-ewwel rebha fil-gzejjer Maltin bi ftit mid-debuttant Phenix De La Roque (Noel Baldacchino). Markus Klipp (Darren Mizzi) u Janitor (Marvin Cauchi) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Sprint mibdi matul l-ahhar 300m tat-tieni tigrija tal-klassi Gold wassal biex Simb Mark (Charles Camilleri) ma jfallix milli jiehu l-ewwel rebha tieghu. Dan bi ftit minn Niky de Memartin (Jonathan Zammit), Jerry Eme (Noel Baldacchino) u Naja In Blue (Mario Falzon).

L-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Silver kienet ikkaratterizzata minn dwell kontinwu fl-ahhar metri bejn Mr Snowman (Rodney Gatt) u Ackaturbo (Shawn Portelli). Tal-ewwel irnexxilu jiehu l-ewwel rebha tas-sena, b’Lutan Villetot (Eman Attard) u Bella Notte (Nathaniel Barbara) jidhlu warajhom f’dik l-ordni.

Novak (Tony Demanuele) kien il-hin kollu quddiem tul it-tieni tigrija Silver. Dan ma naqasx milli jaqsam il-linja finali l-ewwel b’nofs tul minn Ironbar (Julian Farrugia). Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin) u Daring Daylight (Oliver Bonello) dahlu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Bronze, Andrew Farrugia pogga lil Quingen de Bussy quddiem f’nofs id-dritta finali biex ha l-ewwel rebha fi xtutna. Il-laqgha fethet b’tigrija tal-klassi Copper. Hawnhekk ukoll l-Olandiz Andri Boko (Tony Demanuele) irregistra l-ewwel rebha tieghu f’Malta wara li rsista ferm matul l-ahhar 500m.

Ir-Rizultati Kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Andri Boko (T. Demanuele) Hin – 3.29.1” (1.19.2”) 2. Loulou de la Rose (C. Caruana) 3. Hotchemin (W. Spiteri) 4. Lemon Solo (E. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Quingen de Bussy (A. Farrugia) Hin – 3.30.3” (1.19.7”) 2. Jens (A. Magro) 3. Owens Kin (N. Baldacchino) 4. Oris du Lupin (C. Calleja)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Mr Snowman (R. Gatt) Hin – 3.26.5” (1.18.2”) 2. Ackaturbo (S. Portelli) 3. Lutan Villetot (E. Attard) 4. Bella Notte (N. Barbara)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m.1. Little Anthony (D. Zammit) Hin – 1.14.8” 2. Bon Santos (C. Pace) 3. Maya Queen (E. Zammit)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Rika Rico (R. Gatt) Hin – 3.22.1” (1.16.5”) 2. Phenix De La Roque (N. Baldacchino) 3. Markus Klipp (D. Mizzi) 4. Janitor (M. Cauchi)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Normand d’Oger (C. Calleja) Hin – 3.22.5” (1.16.7”) 2. Noble d’Ete (R. Clifton) 3. Ouf Boy (E. Bondin) 4. Orion du Vaumicel (F. Cassar)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Simb Mark (C. Camilleri) Hin – 3.19.9” (1.15.7”) 2. Niky de Memartin (J. Zammit) 3. Jerry Eme (N. Baldacchino) 4. Naja In Blue (M. Falzon)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Nino de Saintho (C. Calleja) Hin – 3.22.1” (1.16.6”) 2. Ourasi Diams (E. Fenech) 3. Olympien Major (B. Hili) 4. Give To Get (L. Ghigo)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Novak (T. Demanuele) Hin – 3.25.8” (1.18”) 2. Ironbar (J. Farrugia) 3. Pirate d’Urzy (E. Bondin) 4. Daring Daylight (O. Bonello)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements