//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Mument, Times of Malta

Diamante Grande wins exciting flat race

Sarah Borg winning the Flat Race held on Sunday with Diamante Grande

Sarah Borg winning the Flat Race held on Sunday with Diamante Grande

The 6th meeting of the season, made up of eleven races was held Sunday afternoon at the Marsa Race Track. Ten of these races were open for trotters and were run on the mile distance while the other race was the P and M Farrugia Flat race on a long distance of 1750m. This race was won by Irish newcomer Diamante Grande, mounted by Sarah Borg.

Although only three horses took part in the flat race of the day, this race still was a very exciting one. It was English debutante Henderlik (Oliver Briffa) the fastest participant out of the gates, opening a small lead from Timolin (Ramon Grima). But midway through the final straight, both Henderlik and Timolin started to slow down and in came Diamante Grande which gained its first win in Malta under the guidance of Sarah Borg.

Global Hunt (Redent Magro) increased its pace 200m from the finishing line of the first class Gold race. This Swedish trotter went past the post first but was later disqualified. The win was awarded to Ironbar (Julian Farrugia) which secured its first win of the season from Charm Hammering (Gilbert Farrugia), Enjoy Kronos (Charles Camilleri) and Swedish newcomer Xray Hornline (Herman Mc Kay).

In the second class Gold race, L’Ideal de Fersan (Carl Caruana) took the lead with a lap to go and managed to secure its first win of the year after holding off the challenge of Kapro Wareco (Mario Fenech) in the final metres. Podium (Charles Camilleri) and Side Spin (Julian Farrugia) finished home in that order.

Carl Caruana won also the third class Gold race with Orage du Pont. This French trotter profited from the disqualification of Orion de Chapeau (Chris Vassallo) which changed its pace few metres from the finishing line. Blizzard Ad (Frencu Cassar), Oolong (Cliferty Calleja) and Baron GL (Clint Vassallo) followed behind.

Another programme, consisting of ten races will be held next Friday at the Marsa Race Track. This programme will include six heats from the Tazza l-Kbira Championship on a long distance of 2640m. The first race will start at 6.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Kulls Nero (Tony Demanuele) – 1.17”

Race 2. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Prince Feulavoir (Joseph Bartolo) – 1.16.3”

Race 3. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Napolitano Sun (David Ellul) – 1.15.6”

Race 4. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Alf Eme (Joe Schembri) – 1.14.9”

Race 5. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Ironbar (Julian Farrugia) – 1.14.9”

Race 6. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Quindici (Redent Magro) – 1.15.5”

Race 7. Class Gold. Dist – 1640m. 1. L’Ideal de Fersan (Carl Caruana) – 1.14.6”

Race 8. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Pepone du Castelet (Charles Camilleri) – 1.15”

Race 9. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Orage du Pont (Carl Caruana) – 1.14.3”

Race 10. Class Flat. Dist – 1750m. 1. Diamante Grande (Sarah Borg) – NTR

Race 11. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin) – 1.15.3”

L-ewwel rebha f’Malta ghal Diamante Grande

Fil-korsa tal-Marsa l-Hadd wara nofsinhar saret is-sitt laqgha tal-istagun fuq hdax –il tigrija b’wahda minnhom kienet ukoll miftuha ghal zwiemel tal-galopp fuq distanza twila ta’ 1750m. It-tigrijiet tat-trott saru kollha fuq distanza ta’ mil filwaqt li l-uniku tigrija tal-galopp, maghrufa bhala l-P and M Farrugia Flat race, intrebhet mid-debuttant Irlandiz Diamante Grande misjuq minn sidu stess Sarah Borg.

Ghalkemm kienu tlieta biss iz-zwiemel li bdew mill-gagga tat-tluq tat-tigrija tal-galopp din zviluppat f’wahda mill-aktar eccitanti. Kien Henderlik (Oliver Briffa) fost l-aktar veloci fl-ewwel metri. Dan fetah vantagg zghir mill-kwotat Timolin (Ramon Grima). Izda hekk kif iz-zwiemel qabdu d-dritta finali t-tigrija hadet svolta differenti fejn hekk kif Henderlik beda’ jnaqqas mill-giri, dlonk gie l-assalt ta’ Diamante Grande li f’idejn Sarah Borg qasam il-linja finali l-ewwel minn Timolin u Henderlik. Fi tmiem it-tigrija, Lorraine Cunningham, f’isem P and M Farrugia ppremjat lil Sarah Borg.

Fl-ewwel tigrija tal-klassi Gold kien Global Hunt (Redent Magro) li qasam il-linja finali l-ewwel. Izda aktar tard il-gurija skwalifikat lil dan iz-ziemel biex ir-rebha nghatat lit-tieni pjazzat Ironbar (Julian Farrugia). Charm Hammering (Gilbert Farrugia), Enjoy Kronos (Charles Camilleri) u d-debuttant Zvediz XRay Hornline (Herman Mc Kay) dahlu fit-tieni, it-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Carl Caruana pogga lil Ideal de Fersan quddiem dawra mit-tmiem tat-tieni tigrija tal-klassi Gold. Dan il-Franciz irnexxilu jakkwista l-ewwel rebha tas-sena anki jekk fl-ahhar battuti kellu jithabat mhux ftit biex ghileb l-isfida ta’ Kapro Wareco (Mario Fenech). Podium (Charles Camilleri) u Side Spin (Julian Farrugia) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Fit-tielet tigrija tal-klassi Gold, Orion de Chapeau (Chris Vassallo) biddel il-pass ftit metri mill-linja finali u fuq kollox meta kien quddiem. Minhabba f’hekk dan iz-ziemel safa’ skwalifikat u r-rebha hadha Orage du Pont (Carl Caruana) minn Blizzard Ad (Frencu Cassar). Oolong (Cliferty Calleja) u Baron GL (Clint Vassallo) temmew fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ghal Caruana dan kien it-tieni success tal-gurnata.

Fl-ewwel minn erba’ tigrijiet tal-klassi Silver, Napolitano Sun kien il-hin kollu quddiem u ha l-ewwel rebha stagonali bi ftit minn Prince du Moutier (Raymond Schembri). Mr King (Frans Tanti) u Orio de Marancourt (Alan Spiteri) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fit-tieni wahda, Iatas Kid (Darren Mizzi) ceda kollox meta z-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali. Dan inqabez minn Alf Eme (Joe Schembri) li bi ftit qasam il-linja finali l-ewwel minn Norfolk de Gouerie (Noel Baldacchino). Magnific As (David Ellul) u Polytain (Ronald James) kellhom ukoll wirja tajba.

Ferm eccitanti kienet it-tielet tigrija tal-klassi Silver. Hawnhekk kien hemm taqtiegha missielta bejn tliet zwiemel fl-ahhar metri. Kien Pepone du Castelet (Charles Camilleri) li ha l-ewwel rebha f’Malta fit-tieni dehra tieghu u bi ftit mill-favorit Oscar des Racques (Clint Vassallo). Id-debuttant Daniz Non Stop Lobell (Salvu Vella), li kien ghal xi metri quddiem, kellu jikkuntenta bit-tielet post b’Mint Condition (Joseph Micallef) itemm warajh fir-raba’ pozizzjoni.

Fir-raba’ u l-ahhar tigrija Silver determinanti kienu l-ahhar 400m ghal Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin). Dan ma falliex milli jiehu l-ewwel rebha tal-istagun minn Max Galbe (Redent Magro), Soren Sufflor (Cliferty Calleja) u Pascal d’Ablon (Ramon Briffa).

Il-programm inkluda wkoll zewg tigrijiet tal-klassi Bronze u li ntrebhu minn Prince Feulavoir (Joseph Bartolo) li kien dejjem quddiem u minn Quindici (Redent Magro) li ha l-kmand f’nofs id-distanza biex b’hekk irregistra l-ewwel success fi xtutna.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Kulls Nero (T. Demanuele) Hin – 2.06.4” (1.17”) 2. Minou de Perdriat (C. Farrugia) 3. Kung Fjalar (J. Tabone) 4. Hotchemin (W. Spiteri)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Prince Feulavoir (J. Bartolo) Hin – 2.05.1” (1.16.3”) 2. Jens (A. Magro) 3. Above Roland (G. Attard) 4. Major Mitri (A. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Napolitano Sun (D. Ellul) Hin – 2.04” (1.15.6”) 2. Prince du Moutier (R. Schembri) 3. Mr King (F. Tanti) 4. Orio de Marancourt (A. Spiteri)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Alf Eme (J. Schembri) Hin – 2.03” (1.14.9”) 2. Norfolk de Gouerie (N. Baldacchino) 3. Magnific As (D. Ellul) 4. Polytain (R. James)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Ironbar (J. Farrugia) Hin – 2.02.9” (1.14.9”) 2. Charm Hammering (G. Farrugia) 3. Enjoy Kronos (C. Camilleri) 4. XRay Hornline (H. Mc Kay)

VI Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Quindici (R. Magro) Hin – 2.03.7” (1.15.5”) 2. Noe de Loudat (K. Sciberras) 3. Mezio Josselyn (V. Fenech) 4. Judon du Cap Vert (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. L’Ideal de Fersan (C. Caruana) Hin – 2.02.3” (1.14.6”) 2. Kapro Wareco (M. Fenech) 3. Podium (C. Camilleri) 4. Side Spin (J. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1.Pepone du Castelet (C. Camilleri) Hin – 2.03” (1.15”) 2. Oscar des Racques (C. Vassallo) 3. Non Stop Lobell (S. Vella) 4. Mint Condition (J. Micallef)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Orage du Pont (C. Caruana) Hin – 2.01.9” (1.14.3”) 2. Blizzard Ad (F. Cassar) 3. Oolong (C. Calleja) 4. Baron GL (C. Vassallo)

X Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Diamante Grande (S. Borg) Hin – NTR 2. Timolin (R. Grima) 3. Henderlik (O. Briffa)

XI –il Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Pirate d’Urzy (E. Bondin) Hin – 2.03.5” (1.15.3”) 2. Max Galbe (R. Magro) 3. Soren Sufflor (C. Calleja) 4. Pascal d’Ablon (R. Briffa)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements