//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Ohime Mag and Rosso Med win major events

Irish newcomer Rosso Med, mounted by Michael Sultana winning the Flat race held on Sunday. (Photo In-Nazzjon/Media.Link Communications)

Irish newcomer Rosso Med, mounted by Michael Sultana winning the Flat race held on Sunday. (Photo In-Nazzjon/Media.Link Communications)

The 8th meeting of the season made up of eight races was held on Sunday afternoon at the Marsa Racetrack. Seven of these races were open for trotters and held on a short distance of 2140m while the remaining race a flat one and run on a long distance of 1750m. The major event in yesterday’s card was a Premier race and this was won by French Ohime Mag driven by Ronald Cassar.

From Sunday’s trotting races a number of horses qualified for a series of Condition race finals that will be held in the coming weeks. Meanwhile fifteen horses lined up for the class Premier race. It was French debutante Oleron Senonchois (Eugenio Bondin) which set the early pace, opening a small lead from Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) and Mont Cenis Honey (Noel Baldacchino). With a lap to go, it was Ourasi Diams that raced to the front of the pack.

But this French trotter started to slow down around 500m from the end and was overtaken by Ohime Mag (Ronald Cassar) which took the lead and never relinquished this position. Ohime Mag claimed its first win in Malta easily by five lengths from Mars (Rodney Gatt) and Ouarsi Diams. Utah Hornline (Julian Farrugia) finished fourth. Ohime Mag clocked an average time of 1.14.4” per kilometer.

Six horses participated in the only flat race on the card. From these three horses qualified for the Chukkas Cup final. In this race, Irish newcomer Rosso Med, mounted by Michael Sultana, led all the way and secured its first win in Malta easily by around seven lengths from Royal Fleece (Oliver Briffa) and Four Richer (Eric Zammit).

In the only class Gold race of the card, Skars Hanna (Jeffrey Said) dashed strongly from the outside midway through the final straight and registered its first win in Malta by half length from Natif de Fontaine (Kurt Saliba). Keeping Quality (Charles Magro) and Natif de Salvi (Redent Magro) claimed the other top four positions.

Sunday’s card included also two races for class Silver trotters. In the first class Silver race, Mint Condition (Jason Vassallo) took the lead with a lap to go and in the final metres this Swedish mare had to go all the way to stave off the challenge of Alf Eme (Joe Schembri). Ouragan de Crouay (Larson Mifsud) finished third in front of Pilote de Nganda (James Carabott) and Geronimos Cadillac (George Muscat) which both finished in fourth place.

Wonderofyou (Julian Farrugia) surged ahead 200m from the end of the second class Silver race. This Swedish nine year old notched to its second win of the year easily from Obi Wan Kenobi (Noel Baldacchino), Magic Vaumicel (Rodney Gatt) and Cross Country FC (Marco Debono).

Sunday afternoon young driver Cliferty Calleja was awarded as the best driver of January and February. During these two months Calleja won seven major races and obtained good placings in five other events. Mr Patrick Cachia, on behalf of the sponsors, presented a memento to Cliferty Calleja.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Tuesday, public holiday. The programme will consist of eight races, with the first race reserved for class Copper trotters, starting at 1.30pm.

Sunday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Royal Qui (Ivan Bilocca) – 1.18.3”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Niko de Chamant (Victor Fenech) – 1.18.3”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (Noel Baldacchino) – 1.17.3”

Race 4. Class Flat. Dist – 1750m. 1. Rosso Med (Michael Sultana) – 1.49.2”

Race 5. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Mint Condition (Jason Vassallo) – 1.16.7”

Race 6. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Skars Hanna (Jeffrey Said) – 1.16.9”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Ohime Mag (Ronald Cassar) – 1.14.4”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Wonderofyou (Julian Farrugia) – 1.16.6”

L-ewwel rebha f’Malta ghal Ohime Mag

Fil-korsa tal-Marsa l-Hadd wara nofsinhar saret it-tmien laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet. Sebgha minn dawn kienu riservati ghal zwiemel tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m filwaqt li t-tigrija l-ohra kienet wahda tal-galopp. L-aktar tigrija mistennija kienet wahda tal-klassi Premier u ntrebhet minn Ohime Mag misjuq minn Ronald Cassar. Ta’ min wiehed jinnota li mit-tigrijiet tat-trott tal-lbierah, numru ta’ zwiemel ikkwalifikaw ghall-finali ta’ Condition Races.

Hmistax kienu z-zwiemel li hadu sehem fit-tigrija tal-klassi Premier. Id-debuttant Franciz Oleron Senonchois (Eugenio Bondin) kien l-aktar wiehed b’sahhtu wara l-karozza tat-tluq. Matul l-ewwel metri dan fetah vantagg zghir minn Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) u Mont Cenis Honey (Noel Baldacchino). Dawra mit-tmiem Oleron Senonchois gie attakkat u nqabez minn Ourasi Diams. Izda dan tal-ahhar ukoll beda’ jnaqqas mill-giri madwar 500m mit-tmiem u dlonk rega nqabez minn Ohime Mag (Ronald Cassar) li sat-tmiem kompla jigri b’ritmu konsistenti u qasam il-linja finali l-ewwel b’distakk ta’ hames tulijiet minn Mars (Rodney Gatt), Ourasi Diams u Utah Hornline (Julian Farrugia). L-ewwel rebha f’Malta ta’ Ohime Mag waslet f’medja ta’ 1.14.4” fil-kilometru.

Mill-uniku tigrija tal-galopp fuq 1750m, tliet zwiemel ghaddew ghall-finali tat-Tazza Chukkas. Hawnhekk id-debuttant Irlandiz Rosso Med (Michael Sultana) kien l-aktar b’sahhtu wara l-bidu ufficjali mill-gagga tat-tluq. Dan iz-ziemel zamm l-ewwel post tul id-distanza kollha u sahansitra fl-ahhar metri rnexxilu jkabbar il-vantagg tieghu ghal madwar seba’ tulijiet u temm rebbieh minn Royal Fleece (Oliver Briffa) u Four Richer (Eric Zammit).

L-uniku tigrija tal-klassi Gold kienet ikkaratterizzata minn taqtiegha bejn tliet zwiemel fid-dritta finali. Kienet l-Izvediza Skars Hanna (Jeffrey Said) li rregistrat l-ewwel rebha fi gziritna fit-tieni dehra taghha. Dan bi ftit minn Natif de Fontaine (Kurt Saliba) u Keeping Quality (Charles Magro). Natif de Salvi (Redent Magro) dahal ir-raba’.

Il-programm tal-Hadd inkluda wkoll zewg tigrijiet tal-klassi Silver. Fl-ewwel wahda kien hemm ukoll success ta’ debba Zvediza, Mint Condition. Jason Vassallo pogga lil din quddiem dawra mill-linja finali. Mint Condition baqghet izzomm l-ewwel pozizzjoni sat-tmiem anki jekk fl-ahhar battuti kellha tithabat mhux ftit biex teghleb l-isfida ta’ Alf Eme (Joe Schembri). Ouragan de Crouay (Larson Mifsud) temm it-tielet minn Pilote de Nganda (James Carabott) u Geronimos Cadillac (George Muscat) li dahlu flimkien fir-raba’ pozizzjoni.

Wonderofyou (Julian Farrugia) ma naqasx milli jtemm rebbieh fit-tieni tigrija Silver. L-ahhar 300m ta’ din it-tigrija kienu decizivi biex dan iz-ziemel, li beda’ fost l-aktar kwotati, jiehu t-tieni rebha tal-istagun minn Obi Wan Kenobi (Noel Baldacchino), Magic Vaumicel (Rodney Gatt) u Cross Country FC (Marco Debono).

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Bronze kien hemm dwell missielet fl-ahhar mitt metru bejn Niko de Chamant (Victor Fenech) u l-kwotata Zeta Jones A (Noel Baldacchino). Kien Niko de Chamant li bi ftit qasam il-linja finali l-ewwel b’Nox Blue (Rodney Gatt) u Obelix Blue (Salvu Vella) jidhlu warajhom f’dik l-ordni.

Pittacos (Noel Baldacchino) ha t-tieni rebha stagonali fit-tieni tigrija tal-klassi Bronze. Ghalkemm tilef l-ewwel pozizzjoni ghal ftit metri, dan il-Franciz rega ha l-kmand f’nofs id-dritta finali u temm rebbieh b’tul mill-veteran Icare de Jemma (Tony Demanuele). Above Roland (Rodney Gatt) u Kiton de Bouere (Darren Mizzi) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Il-laqgha fethet b’tigrija tal-klassi Copper. Hawnhekk attakk mibdi matul l-ahhar 500m wassal lil Royal Qui (Ivan Bilocca) biex jiehu l-ewwel rebha tas-sena, facilment b’vantagg ta’ aktar minn seba’ tulijiet minn Pine Wood Harry (Cliferty Calleja). Matul il-laqgha tal-lbierah is-sewwieq zghazugh Cliferty Calleja gie premjat bhala l-ahjar sewwieq ta’ Jannar u Frar li ghadda. Matul dawn ix-xaharejn, Calleja rebah seba’ tigrijiet u kellu pjazzamenti tajbin f’hames tigrijiet ohra. Il-premjazzjoni tmexxiet mis-Sur Patrick Cachia f’isem l-isponsors.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Royal Qui (I. Bilocca) Hin – 2.47.5” (1.18.3”) 2. Pine Wood Harry (C. Calleja) 3. Monticello (W. Cutajar) 4. Pronto du Lys (J. Carabott)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Niko de Chamant (V. Fenech) Hin – 2.47.6” (1.18.3”) 2. Zeta Jones A (N. Baldacchino) 3. Nox Blue (R. Gatt) 4. Obelix Blue (S. Vella)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1.Pittacos (N. Baldacchino) Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Icare de Jemma (T. Demanuele) 3. Above Roland (R. Gatt) 4. Kiton de Bouere (D. Mizzi)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Rosso Med (M. Sultana) Hin – 1.48.1” 2. Royal Fleece (O. Briffa) 3. Four Richer (E. Zammit)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Mint Condition (J. Vassallo) Hin – 2.44.2” (1.16.7”) 2. Alf Eme (J. Schembri) 3. Ouragan de Crouay (L. Mifsud) 4. Pilote de Nganda (J. Carabott) – Geronimos Cadillac (G. Muscat)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Skars Hanna (J. Said) Hin – 2.44.5” (1.16.9”) 2. Natif de Fontaine (K. Saliba) 3. Keeping Quality (C. Magro) 4. Natif de Salvi (K. Saliba)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Ohime Mag (R. Cassar) Hin – 2.39.1” (1.14.4”) 2. Mars (R. Gatt) 3. Ourasi Diams (E. Fenech) 4. Utah Hornline (J. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Wonderofyou (J. Farrugia) Hin – 2.44” (1.16.6”) 2. Obi Wan Kenobi (N. Baldacchino) 3. Magic Vaumicel (R. Gatt) 4. Cross Country FC (M. Debono)

Tigrija Premier u ohra tal-galopp l-aktar mistennija

L-aktar zewg tigrijiet mistennija li jsiru t-Tlieta wara nofsinhar, festa pubblika, fil-korsa tal-Marsa se jkunu wahda tat-trott ghal zwiemel tal-klassi Premier u ohra tal-galopp. Dawn se jaghmlu parti mid-disa’ laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet. Mit-tigrjiet tat-trott numru ta’ zwiemel se jghaddu ghal sensiela ta’ finali ta’ Condition Races.

It-tigrija Premier se tkun is-seba’ wahda u tibda ghal habta tal-4pm. Bhall-kumplament tat-trott din se ssir fuq distanza qasira ta’ 2140m u jkollha bidu bil-karozza tat-tluq. Hawnhekk se jiehdu sehem sittax –il ziemel li jkunu Parabellum, St Andrew LB, Noble d’Ete, Bonus Kall, Lover Boy Index, Net de Ginai, Troy Boshoeve, Magic de Assigny, Veikko Hornline, Orne des Olivettes, Oncle Sam, Orion de Vaumicel, Of Course Ramble, Skip Dimanche, il-gdid Zvediz Splendido Star u Give To Get. Misjuq mill-Ghawdxi Salvu Vella, il-Germaniz Troy Boshoeve jibda favorit li jtemm rebbieh f’din it-tigrija minn Noble d’Ete (Raymond Clifton) u Orion du Vaumicel (Frencu Cassar).

L-uniku tigrija tal-galopp se tkun ir-raba’ wahda u tibda fit-2.45pm. Din se ssir fuq distanza twila ta’ 1750m u mill-gagga tat-tluq se jibdew Priviledged Boy, Diamante Grande, Timolin, il-gdid Taljan Bluline, Henderlik u Buttermilk. Minn din it-tigrija tliet zwiemel jikkwalifikaw ghall-finali tat-Tazza Chukkas. Hawnhekk attenzjoni specjali se tinghata lil Diamante Grande li f’idejn sidu stess, Sara Borg, gej minn rebha fid-debutt tieghu f’Malta, Timolin (Ramon Grima) u Buttermilk (Eric Zammit) li fl-ahhar harga tieghu temm fit-tieni post wara bidu difficli u fuq kollox wara rimonta qawwija.

Il-programm tat-Tlieta se jinkludi wkoll tigrija tal-ponijiet bin zwiemel tal-galopp fuq 700 metru. L-ewwel tigrija tal-gurnata, li tkun wahda tal-klassi Copper, tibda fis-1.30pm.

Tbassir.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. Win – Marathon d’Isques. Place – Hotchemin, Lemon Solo.

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Prince Feulavoir. Place – National Brown, Robin Lou.

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. Win – Noe de Loudat. Place – Mezio Josselyn, Willesden Hanover.

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1750m. Win – Diamante Grande. Place – Buttermilk, Timolin.

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Orio de Marancourt. Place – Lorenz de Noyelles, Mr King.

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. Win – Orage du Pont. Place – L’Ideal de Fersan, Jerry Eme.

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. Win – Troy Boshoeve. Place – Noble d’Ete, Orion du Vaumicel.

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. Win – Quindici. Place – Ackaturbo, Prince du Moutier.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements