//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Kakisis and Nabab du Chatelet triump in semi finals

French veteran Kakisis, driven by owner Johan Axisa winning the first semi final of the Tazza l-Kbira after increasing its pace from the outside (Photo Trevor Sollars- In-Nazzjon/ Media.Link Communications)

French veteran Kakisis, driven by owner Johan Axisa winning the first semi final of the Tazza l-Kbira after increasing its pace from the outside (Photo Trevor Sollars- In-Nazzjon/ Media.Link Communications)

Kakisis and Nabab du Chatelet won Sunday’s major events, the semi finals from the Tazza l-Kbira competition for classes Premier and Gold trotters on a long distance of 2640m. These races formed part of the 10th meeting of the season made up eight races all for trotters.

Twelve horses qualified for the Tazza l-Kbira Championship final. There was a close finish in the first semi final of this championship when Mig Of The Wood (Noel Baldacchino) and veteran Kakisis (Johan Axisa) sprinted together in the final straight. It was the latter which took its first win of the year. Poppes Fighter (Charles Camilleri), Quebec (Mark Mifsud), Count Of Life (Claudio Refalo) and Nitesco d’Antony (David Ellul) also made it for the final stage. The winner clocked an average time of 1.16.9” per kilometer.

Simb Mark (David Ellul) started to slow down 250m from the finishing line of the second semi final. This Scandinavian trotter ran out of steam and was overtaken by Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) which chalked to its second consecutive win from Okilaibo (Julian Farrugia) and Odedjalo (Noel Baldacchino). Original Blue (Chris Cassar), Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) and Nino de Saintho (James Carabott) also progressed for the final stage. Nabab du Chatelet clocked an average time of 1.16” per kilometer.

In the first class Gold race on the card, Charm Hammering (Gilbert Farrugia) surged ahead with 200m to go. This Swedish eight year old claimed its second win on the trot from Troubadour S (Charles Farrugia), Rika Rico (Shawn Portelli) and Nuper (Andrew Farrugia).

French newcomer Prince de Blequin nosed ahead midway through the final straight of the second class Gold race. Driven by one of its owners, Wayne Farrugia, this trotter secured its first win in Malta from Touch The Diamond (David Ellul), favourite Pepone du Castelet (Charles Camilleri) and XRay Hornline (Rodney Gatt).

The programme included also two races for class Silver trotters. In the first Silver race, Prince November (Marvin Cauchi) secured its first win in Malta after increasing its speed 300m to go. Octobre En Fete (Cliferty Calleja) outsmarted Okir de Leau (Brian Hili) midway through the final straight of the second class Silver race and gained its second win in a row.
Sunday’s card included also two pony races held respectively on a distance of 700m and 1160m. These were won by Red Bull (Paul Galea) and Sulelo (Stephen Vassallo).

Another programme at the Marsa Race Track will be held on Easter Sunday. The first race will start at 1.30pm.

Sunday’s winners
Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Loulou de la Rose (Carl Caruana) – 1.16.7”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Navaroso de Khepri (Rodney Gatt) – 1.17.5”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Prince November (Marvin Cauchi) – 1.17.1”

Race 4. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Octobre En Fete (Cliferty Calleja) – 1.16.3”

Race 5. Tazza l-Kbira Championship Semi Final. Class Open. Dist – 2640m. 1. Kakisis (Johan Axisa) – 1.16.9”

Race 6 Class Gold. Dist – 2140m. 1. Charm Hammering (Gilbert Farrugia) – 1.16”

Race 7. Tazza l-Kbira Championship Semi Final. Class Open. Dist – 2640m. 1. Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) – 1.16”

Race 8. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Prince de Blequin (Wayne Farrugia) – 1.16.8”

Kakisis u Nabab du Chatelet jirbhu s-semi finali tat-Tazza l-Kbira

Tnax kienu z-ziemel li ghaddew ghall-finali tal-kompetizzjoni tat-Tazza l-Kbira miftuha ghal zwiemel tal-oghla klassijiet. Dan wara li l-Hadd wara nofsinhar fil-Marsa saru z-zewg semi finali ta’ din il-kompetizzjoni fuq distanza twila ta’ 2640m u li ntrebhu mill-Francizi Kakisis u Nabab du Chatelet. Dawn iz-zewg tigrijiet kienu jaghmlu parti mill-ghaxar programm tal-istagun fuq tmienja tat-trott u tnejn tal-ponijiet.

Matul l-ewwel metri tal-ewwel semi finali tat-Tazza l-Kbira kien hemm il-kmand jalterna bejn numru ta’ zwiemel. Kien madwar 400m mit-tmiem li din is-semi finali hadet svolta differenti meta bdew izidu fil-giri taghhom Mig Of The Wood (Noel Baldacchino) u l-veteran Kakisis (Johan Axisa). Dawn offrew dwell interessanti bejnithom fid-dritta finali u kien Kakisis li ha l-ewwel rebha tal-istagun. Ghaddew ukoll ghall-finali, Poppes Fighter (Charles Camilleri), Quebec (Mark Mifsud), Count Of Life (Claudio Refalo) u Nitesco d’Antony (David Ellul). Kakisis kellu medja ta’ 1.16.9” fil-kilometru.

It-tieni semi finali kienet ukoll fost l-aktar mistennija u bilancjata. Dan minhabba li laqghet flimkien hames zwiemel li kollha kienu gejjin minn success fil-fazi tal-heats ta’ dan il-kampjonat. F’din it-tigrija, wiehed minn dawn, Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) kellu prestazzjoni impressjonanti ghax ghalkemm inqabad jigri fuq barra tul id-distanza kollha xorta ma naqasx milli jiehu t-tieni rebha nfila wara li fl-ahhar metri xejjen l-isfida ta’ Okilaibo (Julian Farrugia) u Odedjalo (Noel Baldacchino). Original Blue (Chris Cassar), Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) u Nino de Saintho (James Carabott) kienu l-ahhar partecipanti li kkwalifikaw ghall-finali. Nabab du Chatelet kellu medja ta’ 1.16” fil-kilometru.

Attakk mibdi fl-ahhar metri tal-ewwel tigrija Gold wassal lill-kwotat Charm Hammering (Gilbert Farrugia) biex jiehu t-tieni rebha tas-sena. Dan quddiem Troubadour S (Charles Farrugia), Rika Rico (Shawn Portelli) u Nuper (Andrew Farrugia).

Fit-tieni tigrija Gold, id-debuttant Franciz Prince de Blequin (Wayne Farrugia) halla kollox ghad-dritta finali biex akkwista l-ewwel rebha fi gziritna. Dan quddiem Touch The Diamond (David Ellul), il-favorit Pepone du Castelet (Charles Camilleri) u XRay Hornline (Rodney Gatt).

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Silver, l-Ghawdxi Marvin Cauchi talab lil Prince November biex izid fil-giri 300m mill-linja finali biex dan ha l-ewwel rebha fi gziritna minn Oscar des Racques (Clint Vassallo) u Nasdaq du Closet (Eugenio Zerafa). Lacoste IT (Eric Bezzina) temm ir-raba’.

Octobre En Fete (Cliferty Calleja) qabez lil Okir de Leau (Brian Hili) f’nofs id-dritta finali tat-tieni tigrija Silver. Octobre En Fete rregistra t-tieni rebha konsekuttiva b’Matador Knick (Carmelo Farrugia) u Soren Sufflor (Rodney Gatt) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Bronze, Louise Wood (Mark Desira) inqabzet fl-ahhar battuti minn Navaroso de Khepri (Rodney Gatt) li akkwista l-ewwel rebha tas-sena bi ftit minn One Fouteau (Jonathan Zammit). Vera LH (Wayne Farrugia) dahlet fir-raba’ pozizzjoni.

L-ewwel tigrija tat-trott kienet wahda tal-klassi Copper. Hawnhekk, Loulou de la Rose (Carl Caruana) approfitta mit-tibdil fil-pass fl-ahhar metri ta’ Noble Candeen (David Ellul) biex ha t-tieni rebha tas-sena facilment minn Andri Boko (Noel Baldacchino), Jibilo du Terme (Ramon Briffa) u Ballad Ribb (Tony Demanuele).

Iz-zewg tigrjiet tal-ponijiet li saru fuq distanza ta’ 700m u 1160 metru rispettivament intrebhu minn Red Bull (Paul Galea) u Sulelo (Stephen Vassallo).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Loulou de la Rose (C. Caruana) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Andri Boko (N. Baldacchino) 3. Jibilo du Terme (R. Briffa) 4. Ballad Ribb (T. Demanuele)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Navaroso de Khepri (R. Gatt) Hin – 2.45.8” (1.17.5”) 2. One Fouteau (J. Zammit) 3. Louise Wood (M. Desira) 4. Vera LH (W. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Prince November (M. Cauchi) Hin – 2.44.9” (1.17.1”) 2. Oscar des Racques (C. Vassallo) 3. Nasdaq du Closet (E. Zerafa) 4. Lacoste IT (E. Bezzina)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Octobre En Fete (C. Calleja) Hin – 2.43.4” (1.16.3”) 2. Okir de Leau (B. Hili) 3. Matador Knick (C. Farrugia) 4. Soren Sufflor (R. Gatt)

V Tigrija. Semi Finali Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. Kakisis (J. Axisa) Hin – 3.22.9” (1.16.9”) 2. Mig Of The Wood (N. Baldacchino) 3. Poppes Fighter (C. Camilleri) 4. Quebec (M. Mifsud) 5. Count Of Life (C. Refalo) 6. Nitesco d’Antony(D. Ellul)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Charm Hammering (G. Farrugia) Hin – 2.42.6” (1.16”) 2. Troubadour S (C. Farrugia) 3. Rika Rico (S. Portelli) 4. Nuper (A. Farrugia)

VII Tigrija. Semi Finali Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. Nabab du Chatelet (C. Camilleri) Hin – 3.20.6” (1.16”) 2. Okilaibo (J. Farrugia) 3. Odedjalo (N. Baldacchino) 4. Original Blue (C. Cassar) 5. Arnie Sensation (C. Farrugia) 6. Nino de Saintho (J. Carabott)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Prince de Blequin (W. Farrugia) Hin – 2.44.4” (1.16.8”) 2. Touch The Diamond (D. Ellul) 3. Pepone du Castelet (C. Camilleri) 4. XRay Hornline (R. Gatt)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements