//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Nabab du Chatelet steals limelight

Nabab du Chatelet with driver Charles Camilleri and owner Oliver Bonello after winning the Tazza l-Kbira (Photo Michael Ellul - In-Nazzjon/ Media.Link Communications)

Nabab du Chatelet with driver Charles Camilleri and owner Oliver Bonello after winning the Tazza l-Kbira (Photo Michael Ellul – In-Nazzjon/ Media.Link Communications)

The highlight of Sunday’s programme at the Marsa Race Track was the Tazza l-Kbira Championship final on a long distance of 2640m. This final, reserved for our best trotters was won by Nabab du Chatelet under the guidance of Charles Camilleri. It formed part of the 13th meeting of the year made up of seven races all for trotters. The huge crowd present for this meeting is testimony to this sport’s popularity on our islands.

Initially, twelve horses qualified for the Tazza l-Kbira final but few hours prior to the start of the race, Swedish veteran Count Of Life and French Quebec, were scratched. This competition was organized in conjunction with Dragonara Brasserie and before the start of the race the drivers and owners of the finalists were officially presented to the hundreds of racing enthusiasts present at the track through an official parade which included the participation of drivers with classic vintage cars and motorcycles. Every owner and driver was presented with a commemorative memento. These were presented by the Parliamentary Secretary for Sport Stefan Bontempo, Parliamentary Secretary Ian Borg and the Hon Chris Agius. Later on every finalist took part in an official parade led by popular veteran In Vitro du Bourg.

It was Nitesco d’Antony (David Ellul) who made the fastest start, opening a half length lead from Original Blue (Chris Cassar) and Nino de Saintho (Cliferty Calleja). But after 400m, Nitesco d’Antony was overtaken by Nabab du Chatelet (Charles Camilleri). The latter continued to run untroubled till the end and finished first by a length from Nino de Saintho (Cliferty Calleja). Okilaibo (Julian Farrugia) and Mig Of The Wood (Rodney Gatt) ended respectively in third and fourth place. Disappointing was the race for Kakisis which was coming from a win in the semi final stages and for Odedjalo which changed its pace 200m from the end.

Nabab du Chatelet cruised to its third win in a row in an average time of 1.15.9” per kilometer. Dr Bontempo presented the winning trophy to Oliver Bonello and Charles Camilleri owner and driver respectively of the winning horse. Present also for the presentation were the Minister of Health Dr Godfrey Farrugia and Dr Marlene Farrugia.

In the only class Gold race on the card, Phenix de la Roque (Noel Baldacchino) surged ahead with a lap to go in order to chalk up its first win in front of Ouistiti d’Anjou (Carl Caruana) and Ironbar (Julian Farrugia). Kapro Wareco (Mario Fenech) ended fourth.

Sunday’s card included also three races for class Silver trotters. A keen tussle between three horses ensued in the final straight of the first class Silver race. It was favourite Mr Snowman (Rodney Gatt) which secured its third win of the year from Bankir Zon (Clint Vassallo) and Victory Farming (Peter Paul Said). Socrates (John Briffa) finished fourth.
Nobleness Dubrio (Noel Baldacchino) led all the way in the second class Silver race. This French trotter also gained its first win of the year by half length from Max Galbe (Carmelo Agius), Otas Fighter (Carl Caruana) and Darco As (Mark Tanti).

In the third class Silver race, Iatas Kid (Darren Mizzi) was unchallenged during the 2640m distance. Iatas Kid did not find any difficulty to cruise to its first win of the season easily by six lengths from French newcomer Quid de Belle Vue (Charles Camilleri). Another French debutante, Quintin Malin (Eman Attard) and Affe Fager (Brian Zammit) followed home in that order.

Another programme at the Marsa Race Track will be held next Friday. The first race should start at 6.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Jet Starline (Mario Fenech) – 1.19.5”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Mr Snowman (Rodney Gatt) – 1.17.3”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Nep (Christian Xerri) – 1.19.4”

Race 4. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Nobleness Dubrio (Noel Baldacchino) – 1.17.8”

Race 5. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Iatas Kid (Darren Mizzi) – 1.17”

Race 6. Tazza l-Kbira Championship Final. Class Open. Dist – 2640m. 1. Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) – 1.15.9”

Race 7. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Phenix de la Roque (Noel Baldacchino) – 1.16.8”

Nabab du Chatelet inaqqax ismu fuq it-Tazza l-Kbira

Misjuq minn Charles Camilleri, il-Franciz Nabab du Chatelet irnexxilu jnaqqax ismu fuq it-Tazza l-Kbira. Dan wara li dan iz-
ziemel irnexxilu jirbah il-finali ta’ din il-kompetizzjoni prestigjuza miftuha ghall-aqwa zwiemel fi gziritna fuq distanza twila ta’ 2640m. Din il-finali kienet taghmel parti mit-tlettax –il laqgha tal-istagun fuq seba’ tigrijiet tat-trott u saret quddiem wahda mill-akbar attendenzi ghal dan l-istagun, attendenza li tikkonferma wkoll il-popolarita’ ta’ dan l-isport f’pajjizna. Giet organizzata wkoll bil-kollaborazzjoni ta’ Dragonara Brasserie.

Originarjament kellhom ikunu tnax –il finalisti tat-Tazza l-Kbira, izda fl-ahhar sieghat, tnejn minn dawn, Count Of Life u Quebec, sfortunatament kellhom jigu skraccjati minhabba ragunijiet medici. Qabel ma bdiet din it-tigrija tant mistennija, is-sidien u s-sewwieqa taz-zwiemel finalisti gew prezentati lill-pubbliku prezenti permezz ta’ parata apposta li nkludiet il-partecipazzjoni ta’ sewwieqa b’muturi veloci u karozzi klassici. Il-finalisti nghataw ukoll tifkira tal-okkazjoni li giet prezentata mis-Segretarju Parlamentari ghall-Isport Stefan Bontempo, is-Segretarju Parlamentari Ian Borg u l-Onorevoli Chris Agius. Qabel il-finali saret ukoll parata bil-finalisti li tmexxiet mill-popolari In Vitro du Bourg.

Hekk kif inghata l-bidu ufficjali, kien Nitesco d’Antony (David Ellul) l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq. Dan minnufih fetah vantagg zghir minn Nino de Saintho (Cliferty Calleja) u Original Blue (Chris Cassar). Wara 500m, Nitesco d’Antony inqabez mill-kwotat Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) li zamm l-ewwel pozizzjoni sat-tmiem u ttrijonfa minghajr tbatija b’tul u nofs minn Nino de Saintho u Okilaibo (Julian Farrugia). Mig Of The Wood (Rodney Gatt) temm ir-raba’. Dizappuntanti xi ftit kienet it-tigrija ghal Kakisis li kien gej minn rebha fis-semi finali u ghal Odedjalo li biddel il-pass u gie skwalifikat meta z-zwiemel daru ghad-dritta finali.

B’hekk Nabab du Chatelet ha t-tielet rebha konsekuttiva u f’dan il-kampjonat, f’medja ta’ 1.15.9” fil-kilometru. Il-prezentazzjoni lil Charles Camilleri s-sewwieq u Oliver Bonello s-sid taz-ziemel rebbieh tmexxiet mill-Onorevoli Stefan Bontempo fil-prezenza fost l-ohrajn tal-Ministru tas-Sahha Godfrey Farrugia u l-Onorevoli Marlene Farrugia.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Gold, Phenix de la Roque (Noel Baldacchino) zied fil-giri dawra mit-tmiem u ma naqasx milli jiehu l-ewwel rebha tieghu quddiem Oustiti d’Anjou (Carl Caruana), Ironbar (Julian Farrugia) u Kapro Wareco (Mario Fenech).

Il-programm inkluda wkoll tliet tigrijiet tal-klassi Silver. L-ewwel wahda zviluppat f’taqtiegha bejn tliet zwiemel fid-dritta finali. Kien il-favorit Mr Snowman (Rodney Gatt) li ha t-tielet rebha stagonali bi ftit minn Bankir Zon (Clint Vassallo). Victory Farming (Peter Paul Said) u Socrates (John Briffa) kellhom ukoll wirja tajba.

Nobleness Dubrio (Noel Baldacchino) okkupa l-ewwel post kwazi tul id-distanza kollha tat-tieni tigrija Silver. B’hekk dan ma falliex milli jirregistra l-ewwel rebha tieghu b’nofs tul minn Max Galbe (Carmelo Agius) u Otas Fighter (Carl Caruana). Darco As (Mark Tanti) temm ir-raba’.

It-tielet tigrija Silver kienet wahda simili ghal dik ta’ qabilha. Bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq ghin lil Iatas Kid (Darren Mizzi) biex ikun il-hin kollu quddiem u jaqsam il-linja finali l-ewwel facilment minn zewg zwiemel godda Francizi Quid de Belle Vue (Charles Camilleri) u Quintin Malin (Eman Attard). Affe Fager (Brian Zammit) dahal ir-raba’.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Bronze, Kejser Engely (Shawn Portelli) naqqas mill-giri madwar 500m mill-linja finali u nqabez minn Nep (Christian Xerri) li ma falliex milli jaqsam il-linja finali l-ewwel. Dandy (Robert Polidano) u Phoenix des Baux (Brian Hili) temmew fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ghal Nep din kienet l-ewwel rebha tas-sena.

Il-laqgha fethet b’tigrija tal-klassi Copper. Attakk mibdi 400m mill-linja finali u fuq in-naha ta’ barra wassal lil Jet Starline (Mario Fenech) biex jirregistra l-ewwel rebha tas-sena bi ftit minn Noble Candeen (David Ellul) u Larissa du Breil (Cliferty Calleja). Royal Pointer (Darren Mizzi) dahal it-tielet.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Jet Starline (M. Fenech) Hin – 3.29.8” (1.19.5”) 2. Noble Candeen (D. Ellul) 3. Larissa du Breil (C. Calleja) 4. Royal Pointer (D. Mizzi)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Mr Snowman (R. Gatt) Hin – 3.24.1” (1.17.3”) 2. Bankir Zon (C. Vassallo) 3. Victory Farming (PP Said) 4. Socrates (J. Briffa)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Nep (C. Xerri) Hin – 3.29.7” (1.19.4”) 2. Kejser Engely (S. Portelli) 3. Dandy (R. Polidano) 4. Phoenix des Baux (B. Hili)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Nobleness Dubrio (N. Baldacchino) Hin – 3.25.3” (1.17.8”) 2. Max Galbe (C. Agius) 3. Otas Fighter (C. Caruana) 4. Darco As (M. Tanti)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Iatas Kid (D. Mizzi) Hin – 3.23.2” (1.17”) 2. Quid de Belle Vue (C. Camilleri) 3. Quintin Malin (E. Attard) 4. Affe Fager (B. Zammit)

VI Tigrija. Finali Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. Nabab du Chatelet (C. Camilleri) Hin – 3.20.4” (1.15.9”) 2. Nino de Saintho (C. Calleja) 3. Okilaibo (J. Farrugia) 4. Mig Of The Wood (R. Gatt)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Phenix de la Roque (N. Baldacchino) Hin – 3.22.7” (1.16.8”) 2. Ouistiti d’Anjou (C. Caruana) 3. Ironbar (J. Farrugia) 4. Kapro Wareco (M. Fenech)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements