//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Kimberley Downs and Fire win major events

Fire, driven by Marco Refalo winning Sunday's class Premier Race (Photo Michael Ellul - In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Fire, driven by Marco Refalo winning Sunday’s class Premier Race (Photo Michael Ellul – In-Nazzjon – Media.Link Communications).

Kimberley Downs and Fire won Sunday’s two major races at the Marsa Race Track. These were a flat race on a long distance of 2250m and a class Premier trotters race on a long distance of 3140m. Both races formed part of the 15th meeting of the year made up of eight races.

Seven horses lined up in the only class flat race of the day. It was Ollie Fliptrik (Sarah Borg) the fastest horse out of the gates, opening a length lead from Irish debutante Alto Monte, mounted by Sicilian Antonio Pappalardo and Friarscourt (Ramon Grima). But with 300m to go Ollie Fliptrik started to slow down and was overtaken by another American horse,

Kimberley Downs (Michael Sultana), which gained its first win of the year easily by a length. Cheeky Jack (Demis Zammit) and Alto Monte also obtained a good placing. It should be noted that in the past months Kimberley Downs was running in France and Belgium, obtaining also a number of positive results in various races.

Fire (Marco Refalo) gained its third win on the trot in the class Premier race. This Swedish ten year old upped its pace with 500m to go and won easily by ten lengths from Oran (Carmelo Farrugia) and Poppes Fighter (Charles Camilleri). Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) finished fourth. Disappointing was this race for Danish Mars (Rodney Gatt). This horse changed its pace midway through the final straight and when it was sprinting neck and neck with the winning horse. Fire clocked an average time of 1.16.6” per kilometer.

In the only class Gold race of the programme, French favourite Nobleness Dubrio (Noel Baldacchino) stormed ahead of the field with a lap to go. Nobleness Dubrio chalked to its second win in a row by half length from Max Galbe (Redent Magro) and Troubadour S (Charles Farrugia). Lucky des Brisants (Christian Xerri) followed behind.

Sunday’s card included also three races for class Silver trotters. In the first class Silver race, Ouraki du Drochon (Frans Tanti) increased its pace around 300m from the end and although this French trotter past the post first, eventually it was disqualified. The win was awarded to Obiscus del Fa (Julian Farrugia) which secured its first win of the year from Pile Ou Face (Joe Schembri), Ostheo d’Havetot (Andrew Farrugia) and Milano du Gite (Alex Cortis).

Finnish Manuel Jet made a strong dash from the outside, 600m to the end of the second class Silver race. Driven by Carl Caruana, this eleven year old trotter went on to record its first win of the season by a length from Nasdaq du Closet (Eugenio Zerafa), Nobel Pasmarick (Noel Baldacchino) and Quo Vadis Phedo (Charles Camilleri).

In the third class Silver race, French mare Que Je T’Aime Rush (Herman McKay) profited from the disqualification of Quipo du Tronquay (Noel Baldacchino) which crossed the finish line first. Quartz du Lupin (Jeffrey Said), Lutan Villetot (Eman Attard) and French debutante Queops de Retz (Charles Farrugia) ended respectively in second, third and fourth place.

Another meeting, consisting of eight races, was held on Friday evening at the Marsa Race Track. The most important event was a class Premier event also on a long distance of 3140m. Here, German Sultan November (Shawn Portelli) increased its speed with 400m to go and secured its second win of the season by a length from Simb Mark (Noel Baldacchino) and Mark de Chamant (Michael Seychell). Skip Dimanche (Anthony Debono) finished fourth.

The next meeting at the Marsa Race Track will be held on Sunday. The first race will start at 2pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. New Look Des Mots (Josef Farugia) – 1.20”

Race 2. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Obiscus del Fa (Julian Farrugia) – 1.18.5”

Race 3. Class Flat. Dist – 2250m. 1. Kimberley Downs (Michael Sultana) – 2.22.4”

Race 4. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. Super Spot (Rodney Gatt) – 1.20.8”

Race 5. Class Gold. Dist – 3140m. 1. Nobleness Dubrio (Noel Baldacchino) – 1.18.3”

Race 6. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Manuel Jet (Carl Caruana) – 1.18.4”

Race 7. Class Premier. Dist – 3140m. 1. Fire (Marco Refalo) – 1.16.6”

Race 8. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Que Je T’Aime Rush (Herman McKay) – 1.18.9”

Kimberley Downs u Fire jirbhu t-tigrijiet ewlenin

Kimberley Downs u Fire rebhu l-aktar zewg tigrijiet mistennija li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Dawn kienu wahda tal-galopp fuq distanza twila ta’ 2250m u ohra tat-trott ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza maratona ta’ 3140m. Dawn it-tigrijiet kienu jaghmlu parti mill-hmistax –il laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet.

Sebgha kienu z-zwiemel li bdew mill-gagga tat-tluq fl-uniku tigrija tal-galopp. Kien l-Amerikan Ollie Fliptrik (Sarah Borg) l-aktar veloci wara l-bidu ufficjali. Dan fetah vantagg ta’ tul mid-debuttant Irlandiz Alto Monte misjuq mill-Isqalli Antonio Pappalardo u Friarscourt (Ramon Grima). Izda d-distanza dehret kemmxejn twila ghal Ollie Fliptrik, tant li dan naqqas mill-giri meta l-partecipanti daru ghad-dritta finali. B’hekk ta c-cans lil Amerikan iehor, Kimberley Downs (Michael Sultana) biex japprofitta u jmur quddiem. Kimberley Downs ha l-ewwel rebha tas-sena fir-ritorn tieghu wara assenza ta’ xhur u wara li dan l-ahhar ha sehem b’success f’sensiela ta’ tigrijiet fi Franza u l-Belgju. Cheeky Jack (Demis Zammit) u Alto
Monte dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fl-aktar tigrija mistennija tat-trott, dik tal-klassi Premier, is-sewwieq zghazugh Ghawdxi Marco Refalo talab lil Fire biex izid fil-giri madwar 500m mit-tmiem. Dan iz-ziemel ma sab l-ebda tbatija biex jiehu t-tielet rebha tas-sena, specjalment wara li l-isfidant ewlieni tieghu, id-Daniz Mars (Rodney Gatt) biddel il-pass meta t-tnejn li huma, u ras imb’ras, daru ghad-dritta finali. F’medja ta’ 1.16.6” fil-kilometru, Fire qasam il-linja finali l-ewwel b’vantagg ta’ aktar minn ghaxar tulijiet minn Oran (Carmelo Farrugia), Poppes Fighter (Charles Camilleri) u Ourasi Diams (Emmanuel Fenech).

L-ahhar elf metru tal-uniku tigrija tal-klassi Gold kienu determinanti biex il-kwotat Franciz Nobleness Dubrio (Noel Baldacchino) jakkwista t-tieni rebha nfila tieghu. Dan ma falliex milli jtemm rebbieh u fl-ahhar metri kkontrolla bla tbatija l-avvanz ta’ Max Galbe (Redent Magro) u Troubadour S (Charles Farrugia). Lucky des Brisants (Christian Xerri) dahal ir-raba’.

Pile Ou Face (Joe Schembri), li kien ghal hafna metri quddiem, ceda madwar 300m mill-linja finali tal-ewwel tigrija tal-klassi Silver, inqabez minn Ouraki du Drochon (Frans Tanti) li qasam il-linja finali l-ewwel. Izda dan tal-ahhar eventwalment safa’ skwalifikat biex ir-rebha nghatat lit-tieni pjazzat Obiscus del Fa (Julian Farrugia). Ostheo d’Havetot (Andrew Farrugia) u Milano du Gite (Alex Cortis) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Fit-tieni tigrija tal-klassi Silver, Manuel Jet (Carl Caruana) hasad lil kulhadd b’attakk qawwi tlieta fuq in-naha ta’ barra madwar 600m mill-linja finali. Dan iz-ziemel Fillandiz mar quddiem u ma falliex milli jiehu l-ewwel success stagonali b’tul quddiem Nasdaq du Closet (Eugenio Zerafa). Nobel Pasmarick (Noel Baldacchino) u Quo Vadis Phedo (Charles Camilleri) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Dwell interessanti fl-ahhar metri tat-tielet tigrija Silver bejn Quipo du Tronquay (Noel Baldacchino) u d-debuttant Que Je T’Aime Rush (Herman McKay) wassal lil Quipo du Tronquay biex jaqsam il-linja finali l-ewwel. Izda dan safa’ skwalifikat biex ir-rebha inghatat lid-debba debuttanta Que Je T’Aime Rush. Quartz du Lupin (Jeffrey Said), Lutan Villetot (Eman Attard) u l-gdid Franciz Queops de Retz (Charles Farrugia) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Bronze kien hemm taqtiegha missielta fl-ahhar metri bejn erba’ zwiemel. Kien New Look Des Mots misjuq mill-Ghawdxi Josef Farrugia li ha l-ewwel rebha tieghu fi xtutna bi ftit minn Ywema’s Pine (Rodney Gatt) u Jet Starline (Mario Fenech). Ocean Gede (Herman Mc Kay) temm ir-raba’.

F’idejn Rodney Gatt, Super Spot ha t-tieni rebha konsekuttiva tieghu fit-tieni tigrija Bronze. Dan l-Izvediz halla kollox ghall-ahhar metri u temm rebbieh minghajr tbatija, b’vantagg ta’ tul u nofs minn Marco Barbes (Kevin Sciberras), Judon du Cap Vert (Charles Camilleri) u Noble de Fontaine (Sandro Cutajar).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. New Look Des Mots (Jos. Farrugia) Hin – 4.11.2” (1.20”) 2. Ywema’s Pine (R. Gatt) 3. Jet Starline (M. Fenech) 4. Ocean Gede (H. Mc Kay)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Obiscus Del Fa (J. Farrugia) Hin – 4.06.3” (1.18.5”) 2. Pile Ou face (J. Schembri) 3. Ostheo d’Havetot (A. Farrugia) 4. Milano du Gite (A. Cortis)

III Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 2250m. 1. Kimberley Downs (M. Sultana) Hin – 2.22.4” 2. Ollie Fliptrik (S. Borg) 3. Cheeky Jack (D. Zammit) 4. Alto Monte (A. Pappalardo)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Super Spot (R. Gatt) Hin – 4.13.8” (1.20.8”) 2. Marco Barbes (K. Sciberras) 3. Judon Du Cap Vert (C. Camilleri) 4. Noble de Fontaine (S. Cutajar)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Nobleness Dubrio (N. Baldacchino) Hin – 4.05.9” (1.18.3”) 2. Max Galbe (R. Magro) 3. Troubadour S (C. Farrugia) 4. Lucky des Brisants (C. Xerri)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Manuel Jet (C. Caruana) Hin – 4.06.3” (1.18.4”) 2. Nasdaq du Closet (E. Zerafa) 3. Nobel Pasmarick (N. Baldacchino) 4. Quo Vadis Phedo (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 3140m. 1. Fire (M. Refalo) Hin – 4.00.4” (1.16.6”) 2. Oran (C. Farrugia) 3. Poppes Fighter (C. Camilleri) 4. Ourasi Diams (E. Fenech)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Que Je T’Aime Rush (H. McKay) Hin – 4.07.6” (1.18.9”) 2. Quartz du Lupin (J. Said) 3. Lutan Villetot (E. Attard) 4. Queops De Retz (C. Farrugia)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements