//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Third win for Argus Hanover

Argus Hanover (Charles Camilleri) winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communication)

Argus Hanover (Charles Camilleri) winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communication)

American seven year old, Argus Hanover won Sunday’s major event at the Marsa Race Track. This was a class Premier race on a short distance of 2140m. It formed part of the 16th meeting of the season made up of eight races all for trotters.

French Oviedo Vici (Darren Mizzi) was the fastest horse in the early stages of the class Premier race, opening a length lead from Argus Hanover (Charles Camilleri) and Celebrity Photo (Marvin Cauchi). But with 500m to go, Oviedo Vici started to slow down and eventually was overtaken by Argus Hanover which notched to its third win of the season easily by a length from French newcomer Orly Melsois (Emmanuel Fenech) and Celebrity Photo. Skars Hanna (Jeffrey Said) completed the top four order. Argus Hanover clocked an impressive average time of 1.14.6” per kilometer.

In the first class Gold race of the day, Phenix de la Roque (Noel Baldacchino) returned to winning form after surging ahead midway through the final straight. This French ten year old trotter obtained its second consecutive win and in Malta from Hulot (Jason Vassallo), Niky de Memartin (Jonathan Zammit) and Touch The Diamond (David Ellul).

Power Night Star (Rodney Gatt) started to step up its pace 400m from the finishing line of the second class Gold race. This Swedish eight year old cruised to its first win of the year from Happiness Photo (Julian Farrugia) and Orage du Pont (Charles Camilleri). Carnegie Hall (Darren Mizzi) ended fourth.

Sunday’s card included also two races for class Silver trotters. In the first class Silver race, French newcomer Panda Des Fleches (Chris Cassar) increased its speed 500m from the end and secured its first win in Malta by half length from Bankir Zon (Noel Baldacchino) and Swedish debutante Zandina Boshoeve (Shawn Formosa). Lonshults Erik (Charles Camilleri) finished fourth.

French Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin) nosed ahead midway through the final straight of the second class Silver race. This trotter chalked to its second win of the season by half length from Simb From Abroad (Clive Gerada) and Paolin De Bannes (Noel Baldacchino). Uncle Kemp (Ludvic Ghigo) followed behind.

Another programme at the Marsa Race Track will be held next Wednesday, public holiday. The first race should start at 2.30pm.

Sunday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Claude Carnevale (Raymond Clifton) – 1.18.2”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (Noel Baldacchino) – 1.16.2”

Race 3. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Andri Boko (Tony Demanuele) – 1.17.9”

Race 4. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Panda Des Fleches (Chris Cassar) – 1.16.7”

Race 5. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Phenix de la Roque (Noel Baldacchino) – 1.16.7”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin) – 1.16.4”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Argus Hanover (Charles Camilleri) – 1.14.6”

Race 8. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Power Night Star (Rodney Gatt) – 1.16.1”

It-tielet rebha tas-sena ghal Argus Hanover

Misjuq minn Charles Camilleri, il-Hadd wara nofsinhar l-Amerikan Argus Hanover rebah it-tigrija ewlenija li saret fil-korsa tal-Marsa. Din kienet riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m u kienet taghmel parti mis-sittax –il laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet tat-trott.

Ghaxra kienu z-zwiemel li grew fit-tigrija ewlenija tal-klassi Premier. Kif kien mistenni, kien Oviedo Vici (Darren Mizzi) fost l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq. Matul l-ewwel battuti dan il-Franciz fetah vantagg zghir ta’ nofs tul minn Argus Hanover u Celebrity Photo (Marvin Cauchi). Izda madwar 500m mit-tmiem, din it-tigrija hadet svolta ohra. Oviedo Vici beda’ jnaqqas mill-giri u minnufih inqabez minn Argus Hanover li ma naqasx milli jirregistra t-tielet rebha tas-sena quddiem id-debuttant Franciz Orly Meslois (Emmanuel Fenech) u Celebrity Photo. Il-kwotata Skars Hanna (Jeffrey Said) dahlet ir-raba’ wara li kellha sprint qawwi fl-ahhar metri. Ir-rebha ta’ Argus Hanover waslet f’medja tajba ferm ta’ 1.14.6” fil-kilometru.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold, kien il-Franciz Phenix De La Roque (Noel Baldacchino) li halla kollox ghad-dritta finali. Dan ma falliex milli jiehu t-tieni rebha nfila u f’Malta minn Hulot (Jason Vassallo). Niky de Memartin (Jonathan Zammit) u Touch The Diamond (David Ellul) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

L-ahhar 400m tat-tieni tigrija tal-klassi Gold kienu determinanti biex Power Night Star (Rodney Gatt) jakkwista l-ewwel rebha tas-sena fit-tieni tigrija Gold. Power Night Star qasam il-linja finali l-ewwel bi ftit minn Happiness Photo (Julian Farrugia) u Orage du Pont (Charles Camilleri). Carnegie Hall (Darren Mizzi) dahal ir-raba’.

Attakk mibdi madwar 500m mit-tmiem tal-ewwel tigrija tal-klassi Silver wassal lill-gdid Franciz Panda Des Fleches (Chris Cassar) biex jiehu l-ewwel rebha fl-ewwel dehra tieghu b’nofs tul quddiem Bankir Zon (Noel Baldacchino) u l-gdida Zvediza Zandina Boshoeve (Shawn Formosa). Lonshults Erik (Charles Camilleri) dahal ir-raba’.

It-tieni tigrija Silver kellha wiehed mill-isbah tmiem tal-gurnata, specjalment meta f’nofs id-dritta finali kellna madwar ghaxar zwiemel kollha f’linja wahda. Kien Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin) li finalment irnexxilu jiehu t-tieni rebha tal-istagun minn Simb From Abroad (Clive Gerada) u Paolin de Bannes (Noel Baldacchino). Uncle Kemp (Ludvic Ghigo) temm ir-raba’.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Bronze, Rybo Juvel (Marco Refalo), li kienet fost l-aktar veloci wara l-bidu ufficjali, cediet kollox madwar 500m mill-linja finali. Dlonk inqabzet minn Pittacos (Noel Baldacchino) li ma sab ebda problema biex jakkwista t-tielet rebha tas-sena minn Narcus du Roc (Rodney Gatt) u Willesden Hanover (Wayne Farrugia). Mezio Josselyn (Victor Fenech) temm ir-raba’.

Il-programm inkluda wkoll zewg tigrijiet tal-klassi Copper. Fl-ewwel wahda, l-outsider Claude Carnevale (Raymond Clifton) wera progress sostanzjali mill-ahhar hargiet tieghu. Dan zied fil-giri matul l-ahhar 700m biex ha l-ewwel rebha fi gziritna minn Minou de Perdriat (Charles Farrugia). Esmeralda Run (Redent Magro) u Pine Wood Harry (Herman McKay) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Tony Demanuele pogga lil Andri Boko quddiem dawra mit-tmiem tat-tieni tigrija Copper. B’hekk dan l-Olandiz ha t-tieni rebha stagonali b’tul minn Royal Qui (Ivan Bilocca) u Jibilo du Terme (Ramon Briffa). Nylan de Mouloire (Rodney Gatt) kellu wkoll wirja tajba.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Claude Carnevale (R. Clifton) Hin – 2.47.3” (1.18.2”) 2. Minou de Perdriat (C. Farrugia) 3. Esmeralda Run (R. Magro) 4. Pine Wood Harry (H. McKay)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (N. Baldacchino) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Narcus du Roc (R. Gatt) 3. Willesden Hanover (W. Farrugia) 4. Mezio Josselyn (V. Fenech)

III Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Andri Boko (T. Demanuele) Hin – 2.46.7” (1.17.9”) 2. Royal Qui (I. Bilocca) 3. Jibilo du Terme (R. Briffa) 4. Nylan de Mouloire (R. Gatt)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Panda Des Fleches (C. Cassar) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Bankir Zon (N. Baldacchino) 3. Zandina Boshoeve (S. Formosa) 4. Lonshults Erik (C. Camilleri)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Phenix de la Roque (N. Baldacchino) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Hulot (J. Vassallo) 3. Niky de Memartin (J. Zammit) 4. Touch The Diamond (D. Ellul)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Pirate d’Urzy (E. Bondin) Hin – 2.43.5” (1.16.4”) 2. Simb From Abroad (C. Gerada) 3. Paolin de Bannes (N. Baldacchino) 4. Uncle Kemp (L. Ghigo)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Argus Hanover (C. Camilleri) Hin – 2.40” (1.14.6”) 2. Orly Meslois (E. Fenech) 3. Celebrity Photo (M. Cauchi) 4. Skars Hanna (J. Said)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Power Night Star (R. Gatt) Hin – 2.42.9” (1.16.1”) 2. Happiness Photo (J. Farrugia) 3. Orage du Pont (C. Camilleri) 4. Carnegie Hall (D. Mizzi)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements