//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Simb Mark and Cheeky Jack win top races

Cheeky Jack (Charles Vella) winning the Flat race on Wednesday (Photo Joseph Galea - In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Cheeky Jack (Charles Vella) winning the Flat race on Wednesday (Photo Joseph Galea – In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The 17th meeting of the season made up eight races was held on Wednesday afternoon at the Marsa Racetrack. The two most important races were open for class Premier trotters on a short distance of 2140m and a flat race also on a short distance of 1250m. These races were won by Swedish Simb Mark and American Cheeky Jack. Yesterday’s programme was organized on a Cup Day format. Rodney Gatt finished the best driver with three wins.

Twelve horses lined up for the class Premier race. It was Belafonte (Julian Farrugia) the fastest trotter at first, opening a half length lead from Magic de Assigny (David Ellul) and Baloo Nalan (George Attard). But with 400m to go the early leader ran out of steam and in the final straight was overtaken by Simb Mark (Noel Baldacchino) which cruised to its second win of the year by a length and a half from Olympien Major (Anthony Spagnol) and Of Course Ramble (Eric Bezzina). Belafonte had to settle for fourth place. Simb Mark clocked an average time of 1.15.7” per kilometer.

In the class Gold race of the day, XRay Hornline (Rodney Gatt) stormed ahead of the field midway through the final straight and cruised to its first win in Malta easily by three lengths from Udice Boko (Tony Cauchi) and Paleo de la Dives (Sam Cassar). Nuper (Andrew Farrugia) finished in fourth place.

Wednesday’s card included also two races for class Silver trotters. Number One Of Max (Tony Demanuele) led all the way in the first class Silver race and finished first by a length from Quingen de Bussy (Brian Hili). Big Hit (Charlo’ Debono) and Arctic Tooma (Mario Farrugia) claimed the other top four positions.

Rodney Gatt obtained its third win of the day in the second class Silver race with Swedish newcomer Queen Streamline. This seven year old mare surged ahead midway through the final straight and took its first win in Malta from Olifant du Pouy (Toni Tanti), Quid de Belle Vue (Charles Camilleri) and Zerbin (Sam Cassar).

In the only Flat race of the day, it was Cheeky Jack (Charles Vella) the fastest participant out of the gates and during the first 600m this American horse was continuously challenged two wide by Darielli (Ramon Grima). But with 300m to go Cheeky Jack was still going strong and managed to secure its first win of the year by half length from Henderlik (Demis Zammit). Darielli finished third in front of favourite Kimberley Downs (Michael Sultana).

During Wednesday’s programme, jockey Ramon Grima was awarded as the best driver-jockey for the month of March. Grima was presented with a memento by Mr Gaetano Falzon, Director of Ideal Du Gazeau Bar.

Another programme at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. This programme will include two races for class Premier trotters with the first race of the day reserved for class Copper horses should start at 2.30pm.

Wednesday’s 1st May winners

Race 1. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Ywema’s Pine (Rodney Gatt) – 1.16.8”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Above Roland (George Attard) – 1.17”

Race 3. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Cheeky Jack (Charles Vella) – 1.13.7”

Race 4. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Quindici (Patrick Spiteri) – 1.15.8”

Rae 5. Class Gold. Dist – 2140m. 1. XRay Hornline (Rodney Gatt) – 1.16”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Number One Of Max (Tony Demanuele) – 1.16.7”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Simb Mark (Noel Baldacchino) – 1.15.7”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Queen Streamline (Rodney Gatt) – 1.17.3”

Tliet rebhiet ghal Rodney Gatt

L-aktar zewg tigrijiet mistennija li saru l-Erbgha festa pubblika, fil-korsa tal-Marsa kienu wahda tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m u tigrija tal-galopp fuq 1250m. Dawn kienu jaghmlu parti mis-sbatax –il laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet fuq forma ta’ Cup Day u ntrebhu minn Simb Mark u Cheeky Jack. Rodney Gatt temm l-ahjar sewwieq tal-programm bi tliet rebhiet.

Tnax kienu z-zwiemel li hadu sehem fit-tigrija tal-klassi Premier. Kien Magic de Assigny (David Ellul) fost l-aktar b’sahhithom wara l-karozza tat-tluq u ghalkemm dan mar minnufih quddiem inqabez wara ftit metri minn Belafonte (Julian Farrugia). Dan tal-ahhar zamm l-ewwel pozizzjoni u baqa’ jigri b’certu konsistenza sa madwar 300m mill-linja finali. F’dak l-istadju gie l-assalt ta’ Simb Mark (Noel Baldacchino) li ha l-kmand f’nofs id-dritta finali biex akkwista t-tieni rebha tas-sena quddiem Olympien Major (Anthony Spagnol) u Of Course Ramble (Eric Bezzina). Belafonte kellu jikkuntenta bir-raba’ pozizzjoni. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.15.7” fil-kilometru.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Gold, XRay Hornline (Rodney Gatt) issorprenda lil kulhadd wara li kellu sprint qawwi f’nofs id-dritta finali. Dan wassal biex dan l-Izvediz ta’ tmien snin jiehu l-ewwel rebha f’Malta b’vantagg ta’ tliet tulijiet minn Udice Boko (Tony Cauchi). Paleo de la Dives (Sam Cassar) u Nuper (Andrew Farrugia) kellhom ukoll wirja pozittiva.

Bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq ghin lil Number One Of Max (Tony Demanuele) biex jiehu l-kmand wara ftit metri mill-bidu tal-ewwel tigrija tal-klassi Silver. Dan il-Franciz baqa’ jzomm l-ewwel post sal-linja finali u ha l-ewwel rebha tas-sena mill-favorit Quingen de Bussy (Brian Hili) u Big Hit (Charlo’ Debono). Arctic Tooma (Mario Farrugia) temm warajhom fir-raba’ post.

It-tieni tigrija Silver intrebhet minn Rodney Gatt bid-debba debuttanta Queen Streamline. Din l-Izvediza halliet kollox ghall-ahhar metri u qasmet il-linja finali minn Olifant du Pouy (Toni Tanti), Quid de Belle Vue (Charles Camilleri) u Zerbin (Sam Cassar).

Il-programm inkluda wkoll tliet tigrijiet tal-klassi Bronze. Fl-ewwel wahda, waslet it-tielet rebha tal-gurnata ghal Rodney Gatt, din id-darba bl-Olandiz Ywema’s Pine. Dan irnexxilu wkoll jiehu l-ewwel rebha tieghu fi gziritna wara li mar quddiem f’nofs id-distanza u qasam il-linja finali l-ewwel minn Loulou de la Rose (Carl Caruana), Louise Wood (Mark Desira) u Kejser Engely (Shawn Portelli).

Fit-tieni tigrija Bronze, debba ohra li gejja mill-istess stalel ta’ Ywema’s Pine, Above Roland, ma fallitx milli tiehu wkoll l-ewwel rebha stagonali meta kienet misjuqa minn sidha stess, Gorg Attard. Din kienet il-hin kollu quddiem u rebhet b’distakk kbir ta’ sitt tulijiet minn Navaroso de Khepri (Kevin Mifsud), Roger Qui (Marco Refalo) u Third Time Lucky (Mark Desira).

L-ahhar 500m tat-tielet tigrija Bronze kienu decizivi biex Quindici (Patrick Spiteri) jibda l-avvanz tieghu u jirregistra t-tieni rebha tieghu f’Malta. Dan minghajr tbatija u quddiem Marchallach (Rodney Gatt), Lys de l’Oasis (Julian Farrugia) u Polytain (Noel Baldacchino). Quindici rebah ukoll f’medja tajba.

Fl-uniku tigrija tal-galopp, kien Cheeky Jack (Charles Vella) l-aktar b’sahhtu mill-gagga tat-tluq u ghalkemm mar minnufih quddiem, kellu sfida qawwija matul l-ewwel 600m minn Darielli (Ramon Grima). Izda hekk kif iz-zwiemel daru ghad-dritta finali, filwaqt li Cheeky Jack baqa’ jigri b’konsistenza quddiem, Darielli beda’ jnaqqas mill-pass. B’hekk Cheeky Jack ha l-ewwel rebha tal-istagun minn Henderlik (Demis Zammit). Darielli kellu jikkuntenta bit-tielet post filwaqt li l-kwotat Kimberley Downs (Michael Sultana) temm ir-raba’.

Matul il-laqgha tal-Erbgha, il-jockey Ramon Grima gie premjat ukoll bhala l-ahjar sewwieq-jockey ghax-xahar ta’ Marzu. Il-prezentazzjoni saret mis-sur Gejtu Falzon, direttur tal-hanut Ideal du Gazeau bar li jinsab fil-kumpless tal-korsa tal-Marsa. Grima inghata dan l-unur wara s-successi li kellu f’tigrijiet tal-galopp f’dan il-perjodu b’numru ta’ zwiemel, specjalment b’Timolin.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Ywema’s Pine (R. Gatt) Hin – 2.44.5” (1.16.8”) 2. Loulou de la Rose (C. Caruana) 3. Louise Wood (M. Desira) 4. Kejser Engely (S. Portelli)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Above Roland (G. Attard) Hin – 2.44.8” (1.17”) 2. Navaroso de Khepri (K. Mifsud) 3. Roger Qui (M. Refalo) 4. Third Time Lucky (M. Desira)

III Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Cheeky Jack (C. Vella) Hin – 1.13.7” 2. Henderlik (D. Zammit) 3. Darielli (R. Grima) 4. Kimberley Downs (M. Sultana)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quindici (P. Spiteri) Hin – 2.42.1” (1.15.8”) 2. Marchallach (R. Gatt) 3. Lys de l’Oasis (J. Farrugia) 4. Polytain (N. Baldacchino)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. XRay Hornline (R. Gatt) Hin – 2.42.6” (1.16”) 2. Udice Boko (T. Cauchi) 3. Paleo de la Dives (S. Cassar) 4. Nuper (A. Farrugia)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Number One Of Max (T. Demanuele) Hin – 2.44” (1.16.7”) 2. Quingen de Bussy (B. Hili) 3. Big Hit (C. Debono) 4. Arctic Tooma (M. Farrugia)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Simb Mark (N. Baldacchino) Hin – 2.41.9” (1.15.7”) 2. Olympien Major (A. Spagnol) 3. Of Course Ramble (E. Bezzina) 4. Belafonte (J. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Queen Streamline (R. Gatt) Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Olifant du Pouy (T. Tanti) 3. Quid de Belle Vue (C. Camilleri) 4. Zerbin (S. Cassar)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements