//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Ohime Mag and Mars win Premier races

Ohime Mag, driven by Ronald Cassar winning the first class Premier race on Sunday (Photo Michael Ellul - In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Ohime Mag, driven by Ronald Cassar winning the first class Premier race on Sunday (Photo Michael Ellul – In-Nazzjon – Media.Link Communications).

Ohime Mag and Mars won Sunday’s major events, the two races for class Premier trotters on a short distance of 2140m. These races formed part of the 18th meeting of the season made up of seven races all for trotters. All races were held on a Cup Day format.

Twelve horses lined up in the first class Premier race. It was Normand d’Oger (Cliferty Calleja) the fastest horse at first, opening a length lead from Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) and Ohime Mag (Ronald Cassar). With 200m to go, the early leader started to slow down and in the final straight was overtaken by Ohime Mag which gained its second win in Malta easily by a length from Sultan November (Shawn Portelli), Ofackevo (Julian Farrugia) and Ourasi Diams. The winner clocked an impressive average time of 1.14.6” per kilometer.

A keen tussle between five trotters developed in the final 100m of the second class Premier race. It was Mars (Rodney Gatt) which chalked up to its first win of the season from Okilaibo (Julian Farrugia) and Arnie Sensation (Jean Pierre Farrugia). Oran (Carmelo Farrugia) also obtained a good placing. Favourite Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) was very unlucky in this race. This French trotter changes its pace in the middle of the final straight and was later disqualified. Mars also registered a good average time of 1.14.7” per kilometer.

In the only class Gold race of the card, Baron GL (Clint Vassallo) surrended the lead to Austrian Blizzard Ad (Frencu Cassar) with 100m from the finishing line. Blizzard Ad secured its first win in Malta from Pepone du Castelet (Charles Camilleri). Baron GL had to settle for third place with Onyx Lucernais (Jason Cordina) ending in fourth place.

Sunday’s card included also two races for class Silver trotters. Quo Vadis Phedo (Cliferty Calleja) confirmed that it is one of the most consistent horses of the season. This French trotter secured its fourth win of the season after increasing its pace 500m to the end. Quo Vadis Phedo finished first by half length from Nasdaq du Closet (Eugenio Zerafa), Cal Win (Shawn Portelli) and Ocean Brillouard (Noel Baldacchino).

In the second class Silver race, Cross Country FC (Salvu Vella) nosed ahead midway through the final straight and claimed its first win of the year from Newman (Kevin Sciberras). Norfolk de Gouerie (Cliferty Calleja) and Obi Wan Kenobi (George Attard) completed the top four order.

An extra pony race on a short distance of 700m was also included in yesterday’s programme. This was won by Caravaggio driven by Stephen Vassallo. Another meeting at the Marsa Race Track will be held next Sunday afternoon. The first race will start at 2.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Lemon Solo (Etienne Farrugia) – 1.17.9”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Nympheta de Bisoir (Redent Magro) – 1.16.8”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quo Vadis Phedo (Cliferty Calleja) – 1.16.4”

Race 4. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Ohime Mag (Ronald Cassar) – 1.14.6”

Race 5. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Cross Country FC (Salvu Vella) – 1.16.6”

Race 6. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Mars (Rodney Gatt) – 1.14.7”

Race 7. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Blizzard Ad (Frencu Cassar) – 1.16”

Ohime Mag u Mars jittrijonfaw fi klassi Premier

L-aktar zewg tigrijiet importanti li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu tnejn tal-klassi Premier fuq
distanza qasira ta’ 2140m. Dawn kienu jaghmlu parti mit-tmintax –il laqgha tal-istagun fuq seba’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza qasira, kollha wkoll fuq forma ta’ gymkana. Iz-zewg tigrijiet Premier intrebhu minn Ohime Mag u Mars.

Tnax kienu z-zwiemel li hadu sehem fl-ewwel tigrija tal-klassi Premier. Kien Normand d’Oger (Cliferty Calleja) l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq. Matul l-ewwel metri, dan fetah vantagg zghir minn Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) u Ohime Mag (Ronald Cassar). Izda meta z-zwiemel daru ghad-dritta finali Normand d’Oger beda’ jnaqqas mill-giri u dlonk mar quddiem Ohime Mag li bla tbatija ha t-tieni rebha f’Malta minn Sultan November (Shawn Portelli) u Ofackevo (Julian Farrugia). Ourasi Diams temm ir-raba. Ir-rebbieh kellu medja impressjonanti ta’ 1.14.6” fil-kilometru.

It-tieni tigrija tal-klassi Premier kienet ferm kumbattuta, specjalment matul l-ahhar metri taghha. Mont Cenis Honey (Noel Baldacchino) li kien quddiem, waqaf hesrem f’nofs id-dritta finali u t-tigrija zviluppat f’taqtiegha bejn hames zwiemel fl-ahhar battuti taghha. Kien Mars (Rodney Gatt) li qasam il-linja finali l-ewwel bi ftit minn Okilaibo (Julian Farrugia) u Arnie Sensation (Jean Pierre Farrugia). Oran (Carmelo Farrugia) kellu wkoll wirja tajba meta dahal fir-raba’ pozizzjoni. Sfortunata kienet it-tigrija ghall-favorit Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) li kien gej minn success fil-finali tat-Tazza l-Kbira u li din id-darba biddel il-pass fl-ahhar metri. Mars kellu medja wkoll tajba ta’ 1.14.7” fil-kilometru.

L-ahhar 300m tal-uniku tigrija tal-klassi Gold kienu determinanti biex l-Awstrijakk Blizzard Ad (Frencu Cassar) jakkwista l-ewwel rebha fi gziritna. Blizzard Ad hareg rebbieh minn Pepone du Castelet (Charles Camilleri), Baron GL (Clint Vassallo) u Onyx Lucernais (Jason Cordina).

Il-Franciz Quo Vadis Phedo (Cliferty Calleja) ikkonferma li hu wiehed mill-aktar zwiemel konsistenti ta’ dan l-istagun. Dan wara li temm rebbieh fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Silver. Quo Vadis Phedo halla kollox ghall-ahhar 500m u qasam il-linja finali l-ewwel biex ha r-raba’ rebha tas-sena minn Nasdaq du Closet (Eugenio Zerafa), Cal Win (Shawn Portelli) u Ocean Brillouard (Noel Baldacchino).

Is-sewwieq Ghawdxi Salvu Vella pogga lil Cross Country FC quddiem f’nofs id-dritta finali tat-tieni tigrija Silver. B’hekk dan ma naqasx milli jiehu l-ewwel success tal-istagun b’nofs tul minn Newman (Kevin Sciberras). Norfolk de Gouerie (Cliferty Calleja) u Obi Wan Kenobi (Gorg Attard) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Bronze, kien hemm tmiem incert bejn zewg idwieb, il-Franciza Nympheta de Bisoir (Redent Magro), li kienet ghal hafna hin quddiem, u l-Izvediza Sjohultets Tigra (Rodney Gatt). Kienet id-debba Franciza li akkwistat l-ewwel rebha tas-sena b’Owens Kin (Noel Baldacchino) u Lord Martin (Joseph Galea) itemmu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Il-laqgha fethet b’tigrija tal-klassi Copper. Hawnhekk, Lemon Solo (Etienne Farrugia) ha t-tieni rebha stagonali wara li ssorprenda lil dawk kollha prezenti bi sprint qawwi tlieta fuq in-naha ta’ barra fid-dritta finali. Zmaj Boko (Rodney Gatt), Hulegardens Filur (Mario Falzon) u Marathon d’Isques (Julian Farrugia) dahlu warajh f’dik l-ordni.

Saret ukoll tigrija tal-ponijiet fuq distanza ta’ 700m. Din intrebhet minn Caravaggio misjuq minn Stephen Vassallo.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Lemon Solo (E. Farrugia) Hin – 2.46.8” (1.17.9”) 2. Zmaj Boko (R. Gatt) 3. Hulegardens Filur (M. Falzon) 4. Marathon d’Isques (J. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Nympheta de Bisoir (R. Magro) Hin – 2.44.4” (1.16.8”) 2. Sjohultets Tigra (R. Gatt) 3. Owens Kin (N. Baldacchino) 4. Lord Martin (J. Galea)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quo Vadis Phedo (C. Calleja) Hin – 2.43.6” (1.16.4”) 2. Nasdaq du Closet (E. Zerafa) 3. Cal Win (S. Portelli) 4. Ocean Brillouard (N. Baldacchino)

IV Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Ohime Mag (R. Cassar) Hin – 2.39.7” (1.14.6”) 2. Sultan November (S. Portelli) 3. Ofackevo (J. Farrugia) 4. Ourasi Diams (E. Fenech)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Cross Country FC (S. Vella) Hin – 2.43.9” (1.16.6”) 2. Newman (K. Sciberras) 3. Norfolk de Gouerie (C. Calleja) 4. Obi Wan Kenobi (G. Attard)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Mars (R. Gatt) Hin – 2.39.9” (1.14.7”) 2. Okilaibo (J. Farrugia) 3. Arnie
Sensation (JP Farrugia) 4. Oran (C. Farrugia)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Blizzard Ad (F. Cassar) Hin – 2.42.6” (1.16”) 2. Pepone du Castelet (C. Camilleri) 3. Baron GL (C. Vassallo) 4. Onyx Lucernais (J. Cordina)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements