//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Okilaibo and Odedjalo win Premier heats

Okilaibo, driven by Gozitan Julian Farrugia winning the first Prix de Vincennes heat for class Premier Trotters (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Okilaibo, driven by Gozitan Julian Farrugia winning the first Prix de Vincennes heat for class Premier Trotters (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Okilaibo and Odedjalo won Sunday’s two major events, the Prix de Vincennes heats for French trotters coming from class Premier and on a short distance of 2140m. These heats formed part of the 21st meeting of the season made up of ten races.
From the two class Premier heats, twelve horses qualified for the semi final stage. In the first heat, Mont Cenis Honey (Clint Vassallo) and Okilaibo (Julian Farrugia) sprinted neck and neck midway through the final straight. It was the latter which chalked up to its first win in Malta with popular Nabab du Chatelet (Charles Camilleri), Ohime Mag (Ronald Cassar), Orly Meslois (Emmanuel Fenech) and debutante Quelino d’Amour (Mario Fenech) also making it to the semi final stage.

Odedjalo (Noel Baldacchino) had to go all out in the last few metres of the second class Premier heat in order to claim its third win of the season from Mark De Chamant (Michael Seychell). Orne des Olivettes (Christian Xerri) ended third in front of Olympien Major (Anthony Spagnol). Label Chouan (David Ellul) and debutante Orly Montaval (Michael Axisa) also qualified for the next stage.

In the first class Gold race of the day, Orcas Bac (Charles Camilleri) took its first win in Malta after sprinting ahead with 500m to go. Blizzard Ad (Frencu Cassar), Love Heart (Shawn Portelli) and Super Qui (Matthew Sammut) claimed the other top four positions.

Hulot (Jason Vassallo) dashed strongly from the outside around 300m to the end of the second class Gold race. This ten year old trotter cruised to its second win of the year by a length from Swedish newcomer Chippen Bob (Clint Vassallo) and XRay Hornline (Rodney Gatt). Another Swedish newcomer, Mind Your Head (Noel Baldacchino) followed behind in that order.

Sunday’s card included also a flat race on a long distance of 1750m. Darielli (Oliver Briffa), which was the fastest horse out of the gates, started to slow down around 400m to the end and from the inside in came favourite Timolin (Ramon Grima). This German six year old gained its third win in a row easily by six lenghts from Buttermilk (Matthew Mallia). Diamante Grande which was mounted by Italian Antonio Pappalardo finished fourth.

Driver Charles Camilleri was also presented with a memento after finishing the best driver last month. The presentation was done by Mark Vella, Marketing Director of the Club.

The next programme at the Marsa Race Track will be held on Sunday. The first race should start at 2pm.

Sunday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Ideal de Suce (Jesmar Gafa’) – 1.20.3”

Race 2. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Andri Boko (Tony Demanuele) – 1.18.2”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Verdi Du Bosquet (Noel Baldacchino) – 1.17.2”

Race 4. Class Flat. Dist – 1750m. 1. Timolin (Ramon Grima) – 1.50.5”

Race 5. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Orcas Bac (Charles Camilleri) – 1.16.1”

Race 6. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Cal Win (Shawn Portelli) – 1.18.1”

Race 7. Prix de Vincennes Heat. Class Premier. Dist – 2140m.1. Okilaibo (Julian Farrugia) – 1.16.3”

Race 8. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Hulot (Jason Vassallo) – 1.17”

Race 9. Prix de Vincennes Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Odedjalo (Noel Baldacchino) – 1.15.6”

Race 10. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Obi Wan Kenobi (George Attard) – 1.18.1”

Okilaibo u Odedjalo jispikkaw fis-semi finali Premier

Il-kampjonat Prix de Vincennes ghal zwiemel Francizi tal-klassi Premier tkompla l-Hadd b’zewg heats ohra fuq distanza ta’ 2140m. Dawn kienu jaghmlu parti mill-21 laqgha tal-istagun fuq ghaxar tigrijiet u ntrebhu minn Okilaibo u Odedjalo.

Mill-ewwel heat Premier, sitt zwiemel ghaddew ghas-semi finali. Kif mistenni, kien Mont Cenis Honey (Clint Vassallo) l-aktar b’sahhtu wara l-karozza tat-tluq u sa mill-bidunett fetah vantagg zghir fuq il-kumplament taz-zwiemel. Izda f’nofs id-dritta finali din it-tigrija hadet svolta ohra meta Mont Cenis Honey ma seta’ jaghmel xejn quddiem il-qawwa ta’ Okilaibo (Julian Farrugia) li qabzu ftit metri mit-tmiem. Ghaddew ukoll ghas-semi finali l-popolari Nabab du Chatelet (Charles Camilleri), Ohime Mag (Ronald Cassar), Orly Meslois (Emmanuel Fenech) u d-debuttant Quelino D’Amour (Mario Fenech). Ghal Okilaibo dan kien l-ewwel success f’Malta.

Dwell interessanti fid-dritta finali tat-tieni heat Premier, bejn Mark de Chamant (Michael Seychell) u Odedjalo (Noel Baldacchino) wassal lil Odedjalo biex jiehu bi ftit it-tielet rebha f’Malta. Warajhom dahlu Orne Des Olivettes (Christian Xerri) u Olympien Major (Anthony Spagnol), b’Label Chouan (David Ellul) u d-debuttant Orly Montaval (Michael Axisa) jghaddu wkoll ghall-fazi li jmiss wara li kellhom ukoll wirja tajba.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold, l-ahhar 500m kienu determinanti biex Orcas Bac (Charles Camilleri) jiehu l-ewwel rebha f’pajjizna. Dan iz-ziemel ha kontroll assolut f’dak l-istadju tat-tigrija u ma naqasx milli jaqsam il-linja finali l-ewwel quddiem Blizzard Ad (Frencu Cassar), Love Heart (Shawn Portelli) u Super Qui (Matthew Sammut).

Attakk mibdi meta z-zwiemel daru ghad-dritta finali wassal biex Hulot (Jason Vassallo) jiehu t-tieni rebha tal-istagun fit-tieni tigrija Gold u b’nofs tul mill-gdid Zvediz Chippen Bob (Clint Vassallo). XRay Hornline (Rodney Gatt) u debuttant iehor Skandinavu Mind Your Head (Noel Baldacchino) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Taqtiegha bejn hames zwiemel fid-dritta finali tal-ewwel tigrija tal-klassi Silver waslet lil Cal Win (Shawn Portelli) biex jakkwista l-ewwel rebha stagonali. Dan minn Manuel Jet (Carl Caruana) u Matador Knick (Carmelo Farrugia). Marcus Klipp (Darren Mizzi) kellu wkoll pjazzament pozittiv.

Fit-tieni tigrija Silver kien Obi Wan Kenobi (George Attard) li rnexxilu jiehu l-ewwel rebha tas-sena. Dan zied fil-giri fl-ahhar 400m u fid-dritta finali xejjen l-isfida tat-Taljana My Lady Fi (Noel Baldacchino) li wkoll kellha wirja tajba meta temmet fit-tieni post. Queen Streamline (Rodney Gatt) u Bankiren (Donio Vella) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Bronze, Noel Baldacchino talab lid-debuttant Belgjan Verdi Du Bosquet biex jiehu kontroll tat-tigrija dawra mit-tmiem. Dan iz-ziemel ma falliex milli jiehu l-ewwel rebha fi xtutna minn Ariane A (Tony Demanuele), Sjohultets Tigra (Rodney Gatt) u Rally Simb (Cliferty Calleja).

Il-laqgha fethet b’zewg tigrijiet normali tal-klassi Copper. Dawn intrebhu minn Ideal de Suce (Jesmar Gafa’) li zied fil-giri fl-ahhar metri u mill-kwotat Andri Boko (Tony Demanuele) li qabez lil Natif de Monsures (Jason Cordina) fuq il-linja finali.

Il-programm inkluda wkoll tigrija tal-galopp fuq distanza twila ta’ 1750m. Hawnhekk, Darielli (Oliver Briffa), li kien l-aktar ziemel b’sahhtu mill-gagga tat-tluq, naqqas mill-velocita’ madwar 500m mit-tmiem. Kien dak il-hin li minn naha ta’ gewwa nqabez mill-favorit Timolin (Ramon Grima) li ha t-tielet rebha konsekuttiva facilment b’vantagg ta’ sitt tulijiet minn Buttermilk (Matthew Mallia). Diamante Grande, f’idejn l-Isqalli Antionio Pappalardo, temm ir-raba’.

Intant matul l-istess program ta’ tigrijiet Charles Camilleri gie premjat bhala l-ahjar sewwieq ghax-xahar ta’ April. Dak ix-xahar se jibqa wiehed memorabbli ghal dan is-sewwieq bravu, specjalment wara li ddomina l-kompetizzjoni tat-Tazza l-Kbira b’Nabab du Chatelet. Il-premjazzjoni tmexxiet minn Mark Vella, Direttur tal-Marketing fi hdan il-Malta Racing Club.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Ideal de Suce (J. Gafa’) Hin – 3.31.9” (1.20.3”) 2. Lemon Solo (E. Farrugia) 3. Monte Cinto Mag (B. Briffa) 4. Pronto du Lys (J. Carabott)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Andri Boko (T. Demanuele) Hin – 3.26.5” (1.18.2”) 2. Natif de Monsures (J. Cordina) 3. Nylan De Mouloire (R. Gatt) 4. Parce Que (N. Barbara)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Verdi Du Bosquet (N. Baldacchino) Hin – 3.23.7” (1.17.2”) 2. Ariane A (T.
Demanuele) 3. Sjohultets Tigra (R. Gatt) 4. Rally Simb (C. Calleja)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Timolin (R. Grima) Hin – (1.50.5”) 2. Buttermilk (M. Mallia) 3. Darielli (O. Briffa) 4. Diamante Grande (A. Pappalardo)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Orcas Bac (C. Camilleri) Hin – 3.21” (1.16.1”) 2. Blizzard Ad (F. Cassar) 3. Love Heart (S. Portelli) 4. Super Qui (M. Sammut)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Cal Win (S. Portelli) Hin – 3.26.1” (1.18.1”) 2. Manuel Jet (C. Caruana) 3. Matador Knick (C. Farrugia) 4. Marcus Klipp (D. Mizzi)

VII Tigrija. Heat Prix de Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2140m.1. Okilaibo (J. Farrugia) Hin – 2.43.2” (1.16.3”) 2. Mont Cenis Honey (C. Vassallo) 3. Nabab du Chatelet (C. Camilleri) 4. Ohime Mag (R. Cassar) 5. Orly Meslois (E. Fenech) 6. Quelino d’Amour (M. Fenech)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Hulot (J. Vassallo) Hin – 3.23.3” (1.17”) 2. Chippen Bob (C. Vassallo) 3. XRay Hornline (R. Gatt) 4. Mind Your Head (N. Baldacchino)

IX Tigrija. Heat Prix de Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Odedjalo (N. Baldacchino) Hin – 2. Mark De Chamant (M. Seychell) 3. Orne Des Olivettes (C. Xerri) 4. Olymien Major (A. Spagnol) 5. Label Chouan (D. Ellul) 6. Orly Montaval (M. Axisa)

X Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Obi Wan Kenobi (G. Attard) Hin – 3.26.1” (1.18.1”) 2. My Lady Fi (N. Baldacchino) 3. Queen Streamline (R. Gatt) 4. Bankiren (D. Vella)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements