//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Ofackevo, Nino De Saintho and Lage win major events

Nino de Saintho (Cliferty Calleja) winning one of the Sette Giugno Heats held on Sunday. (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Nino de Saintho (Cliferty Calleja) winning one of the Sette Giugno Heats held on Sunday. (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

As expected, the three heats from the new competition, Sette Giugno Championship for class Premier trotters were the main attraction in Sunday’s 22nd meeting of the season. This championship is being held on short distance of 2140m and these heats were won by Ofackevo, Nino de Saintho and Lage.

From the three class Premier heats, nine horses qualified for the final stage. In the first heat, French Ofackevo (Julian Farrugia) secured its first win in Malta after leading all the way. This trotter triumphed by half length from Sultan November (Shawn Portelli) and Wiss Night Hawk (Oliver Briffa). Absolut Spender (Mark Desira) ended fourth.

Nino de Saintho (Cliferty Calleja) and Orcas Bac (Charles Camilleri) sprinted neck and neck midway through the final straight of the second class Premier heat. It was the former which gained its third win of the season with Simb Mark (Noel Baldacchino) and Original Blue (Chris Cassar) ending respectively in third and fourth place.

Swedish newcomer Lage met no particular trouble in the third and last class Premier heat. Driven by Marco Refalo, Lage ran unimpeded during all the 2140m distance and notched to its first win in Malta by a length from Belafonte (Cliferty Calleja) and Argus Hanover (Charles Camilleri) which also progressed to the final stage. Give To Get (Ludvic Ghigo) ended fourth. The winner clocked the best average time of the day, 1.15.1” per kilometer.

Sunday’s card included also the semi final races from a series of French championships. These are the Prix d’Enghien Championship for class Gold trotters; the Prix De Cabourg reserved for class Silver trotters and the Prix De Cagnes Sur Mer open for class Bronze trotters.

Noble d’Ete (Raymond Clifton) was unchallenged for most of the distance during the first class Gold semi final. This French twelve year old trotter chalked up to its first win of the season from Orion du Vaumicel (Frencu Cassar), Prince Gaillard (Noel Baldacchino) and Orage du Pont (Charles Camilleri). Natif de Salvi (Kurt Saliba) was the last horse to qualify for the final stage from this race.

In the second class Gold semi final, favourite Pepone du Castelet (Charles Camilleri) upped its pace during the last 400m of the race. This horse obtained its fourth win on the trot from Phenix de la Roque (Noel Baldacchino) and Niky du Donjon (Joe Vella). Nitesco d’Antony (David Ellul) and Oscar Indien (Anthony Camilleri) followed home in that order.

Another programme at the Marsa Race Track will be held on Friday evening. The first race should start at 7pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Prix De Cagnes Sur Mer Semi Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Quindici (Patrick Spiteri) – 1.16.8”

Race 2. Prix De Cagnes Sur Mer Semi Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Noli de Marray (Patrick Spiteri) – 1.17.9”

Race 3. Prix De Cabourg Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quaroldo (Carl Caruana) – 1.16.7”

Race 4. Sette Giugno Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Ofackevo (Julian Farrugia) – 1.16.1”

Race 5. Prix De Cabourg Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Marco Barbes (Kevin Sciberras) – 1.17.9”

Race 6. Sette Giugno Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Nino de Saintho (Cliferty Calleja) – 1.15.3”

Race 7. Prix d’Enghien Semi Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Noble d’Ete (Raymond Clifton) – 1.16.5”

Race 8. Sette Giugno Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Lage (Marco Refalo) – 1.15.1”

Race 9. Prix d’Enghien Semi Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Pepone du Castelet (Charles Camilleri) – 1.16.6”

Ofackevo, Nino de Saintho u Lage jirbhu l-heats Premier

L-aktar tliet tigrijiet mistennija li saru l-Hadd fil-korsa tal-Marsa kienu heats minn kompetizzjoni gdida, it-Tazza tas-Sette Giugno ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn kienu jaghmlu parti mit-22 programm tal-istagun fuq disa’ tigrijiet tat-trott u ntrebhu minn Ofackevo, Nino De Saintho u Lage.

Mit-tliet heats tal-klassi Premier, disa’ zwiemel ghaddew ghall-finali. Fl-ewwel wahda, bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq ghin lil Ofackevo (Julian Farrugia) biex izomm l-ewwel pozizzjoni sat-tmiem. Fl-ahhar metri dan il-Franciz irnexxilu jikkontrolla l-assalt ta’ Sultan November (Shawn Portelli) li temm warajh bi ftit minn Wiss Night Hawk (Oliver Briffa). Absolut Spender (Mark Desira) temm ir-raba’. Ghal Ofackevo dan kien l-ewwel success f’Malta.

Dwell interessanti bejn Nino de Saintho (Cliferty Calleja) u Orcas Bac (Charles Camilleri) f’nofs id-dritta finali tat-tieni heat Premier wassal lil tal-ewwel biex jiehu t-tielet success tas-sena. Simb Mark (Noel Baldacchino) u Original Blue (Chris Cassar) kellhom ukoll prestazzjoni pozittiva meta dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fit-tielet heat tal-oghla klassi, id-debuttant Zvediz Lage (Marco Refalo) irregistra l-ewwel rebha fid-debutt tieghu fi xtutna. Dan iz-ziemel ma naqasx milli jiddomina tul id-distanza u temm l-ewwel b’tul minn Belafonte (Cliferty Calleja) u Argus Hanover (Charles Camilleri) li wkoll ghaddew ghall-finali. Give To Get (Ludvic Ghigo) temm ir-raba’. Dan mhux kollox ghax ir-rebha ta’ Lage waslet fl-ahjar medja tal-gurnata, dik ta’ 1.15.1” fil-kilometru.

Il-laqgha tal-Hadd inkludiet ukoll it-tigrijiet semi finali ghal zwiemel Francizi mill-Prix d’Enghien tal-klassi Gold, mill-Prix De Cabourg tal-klassi Silver u mill-Prix De Cagnes Sur Mer tal-klassi Bronze. Fl-ewwel semi finali tal-klassi Gold, Raymond Clifton pogga lil Noble d’Ete quddiem ftit metri wara l-bidu ufficjali tat-tigrija. Dan iz-ziemel mexxa lill-kumplament taz-zwiemel sat-tmiem u qasam il-linja finali l-ewwel minn Orion du Vaumicel (Frencu Cassar), Prince Gaillard (Noel Baldacchino) u Orage du Pont (Charles Camilleri). Natif De Salvi (Kurt Saliba) kien l-ahhar ziemel li ghadda ghall-finali.

Pepone du Castelet (Charles Camilleri) kkonferma li hu fost l-aktar zwiemel konsistenti dan l-istagun. Dan iz-ziemel rebah it-tieni semi finali Gold minghajr ebda tbatija u minn Phenix de la Roque (Noel Baldacchino), Niky du Donjon (Joe Vella) u Nitesco d’Antony (David Ellul). Oscar Indien (Anthony Camilleri) kien l-ahhar ziemel li kkwalifika ghall-fazi li jmiss.
Okir de Leau (Brian Hili), li kien ghal hafna metri quddiem matul l-ewwel semi finali tal-klassi Silver, ceda kollox fl-ahhar 300m. Dlonk inqabez minn Quaroldo (Carl Caruana) li rregistra l-ewwel rebha fi xtutna minn Quozak Prior (Noel Baldacchino). Maghhom ikkwalifikaw ukoll ghall-fazi li jmiss Panda Des Fleches (Chris Cassar), Man Quick (Jason Cordina) u Quick Et Rare (Jeffrey Pace).

Marco Barbes (Kevin Sciberras) beda’ jzid fil-giri meta z-zwiemel li kienu qieghed jiehdu sehem fit-tieni semi finali Silver qabdu l-ahhar 900m taghhom u fuq kollox fil-mument meta l-kwotat Obsicus del Fa biddel il-pass. Marco Barbes akkwista t-tieni rebha stagonali minn Que Je T’Aime Rush (Herman Mc Kay), Passons d’Ortige (Mario Fenech), Ostheo d’Havetot (Andrew Farrugia) u Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin).

Iz-zewg semi finali Bronze ntrebhu mis-sewwieq Patrick Spiteri. Fl-ewwel wahda, Spiteri kien fuq is-serkin tal-kwotat Quindici, b’dan ikun il-hin kollu quddiem u ma jonqosx milli jiehu t-tielet rebha konsekuttiva tieghu bi ftit minn Pittacos (Noel Baldacchino), Nerlo Villetot (Redent Magro) u Marchallach (Rodney Gatt). Napol de Mai (Ronald Cassar) kien l-ahhar ziemel li ghadda ghall-finali.

Fit-tieni semi finali mill-istess klassi, Spiteri talab lil Noli de Marray biex izid fil-giri matul l-ahhar 400m biex dan qasam il-linja finali l-ewwel quddiem Nevermind (Rodney Gatt), Lys de l’Oasis (Julian Farrugia), Navaroso de Khepri (David Ellul) u Obscur de Busset (Shawn Portelli). Ghaz-ziemel rebbieh, dan kien it-tieni success tas-sena.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Semi Finali Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quindici (P. Spiteri) Hin – 2.44.3” (1.16.8”) 2. Pittacos (N. Baldacchino) 3. Nerlo Villetot (R. Magro) 4. Marchallach (R. Magro) 5. Napol de Mai (R. Cassar)

II Tigrija. Semi Finali Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Noli de Marray (P. Spiteri) Hin – 2.46.6” (1.17.9”) 2. Nevermind (R. Gatt) 3. Lys de l’Oasis (J. Farrugia) 4. Navaroso de Khepri (D. Ellul) 5. Obscur de Busset (S. Portelli)

III Tigrija. Semi Finali Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quaroldo (C. Caruana) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Quozak Prior (N. Baldacchino) 3. Panda Des Fleches (C. Cassar) 4. Man Quick (J. Cordina) 5. Quick Et Rare (J. Pace)

IV Tigrija. Heat Kampjonat Sette Giugno. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Ofackevo (J. Farrugia) Hin – 2.42.9” (1.16.1”) 2. Sultan November (S. Portelli) 3. Wiss Night Hawk (O. Briffa) 4. Absolut Spender (M. Desira)

V Tigrija. Semi Finali Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Marco Barbes (K. Sciberras) Hin – 2.46.7” (1.17.9”) 2. Que Je T’Aime Rush (H. Mc Kay) 3. Passons d’Ortige (M. Fenech) 4. Ostheo d’Havetot (A. Farrugia) 5. Pirate d’Urzy (E. Bondin)

VI Tigrija. Heat Kampjonat Sette Giugno. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Nino de Saintho (C. Calleja) Hin – 2.41.2” (1.15.3”) 2. Orcas Bac (C. Camilleri) 3. Simb Mark (N. Baldacchino) 4. Original Blue (C. Cassar)

VII Tigrija. Semi Finali. Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Noble d’Ete (R. Clifton) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Orion du Vaumicel (F. Cassar) 3. Prince Gaillard (N. Baldacchino) 4. Orage du Pont (C. Camilleri) 5. Natif De Salvi (K. Saliba)

VIII Tigrija. Heat Kampjonat Sette Giugno. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Lage (M. Refalo) Hin – 2.40.6” (1.15.1”) 2. Belafonte (C. Calleja) 3. Argus Hanover (C. Camilleri) 4. Give To Get (L. Ghigo)

IX Tigrija. Semi Finali. Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Pepone du Castelet (C. Camilleri) Hin – 2.43.8” (1.16.6”) 2. Phenix de la Roque (N. Baldacchino) 3. Niky du Donjon (J. Vella) 4. Nitesco d’Antony (D. Ellul) 5. Oscar Indien (A. Camilleri)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements