//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Kimberley Downs triumphs in Mediterranean Derby

Michael Sultana and Jonathan Borg celebrating the win of Kimberley Downs in the 2013 edition of the Mediterranean Derby (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Michael Sultana and Jonathan Borg celebrating the win of Kimberley Downs in the 2013 edition of the Mediterranean Derby (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Mounted by Michael Sultana, American Kimberley Downs, triumphed in the 2013 edition of the Mediterranean Derby Cup final for flat horses on a long distance of 1750m. This race formed part of the 24th meeting of the season made up of nine races. Rodney Gatt ended as the best driver of the day with four wins.

Five horses lined up for the Mediterranean Derby final. It was Kimberley Downs the first out of the blocks, opening a small lead from Ollie Fliptrik (Sarah Borg). During the race, the pace was frenetic and around 700m from the end Ollie Fliptrik started to slow down and in came Cheeky Jack (Charles Vella). In the final straight, Kimberley Downs and Cheeky Jack sprinted neck and neck and the former had to go all out in order to chalk up to its second win of the year with Timolin (Ramon Grima) and Ollie Fliptrik following home in that order.

At the end of the race, MRC Chairman Dr Matthew Brincat presented the prestigious Mediterranean Derby trophy to Michael Sultana and Jonathan Borg, jockey and co-owner respectively of Kimberley Downs.

Sunday’s card included also three races for class Gold trotters. In the first class Gold race, Simb Tyrant (Tony Tanti), which was the early leader, started to slow down 200m from the finishing line. This Swedish trotter was overtaken by Nophenio de Lune (Charles Farrugia) claimed its first win of the season from Hulot (Jason Vassallo), Jerry Eme (Noel Baldacchino) and Energy Launcher (Oliver Bonello).

Opal Hall (Clint Vassallo) upped its pace during the last 500m of the second class Gold race. Opal Hall gained its first win in Malta by half length and after staving off the challenge of Blizzard Ad (Frencu Cassar) and Carnegie Hall (Darren Mizzi). Splendido Star (Charles Camilleri) followed home in that order.

There was a close finish in the third class Gold race when Xray Hornline (Rodney Gatt) and Ouest du Vivier (Cliferty Calleja) sprinted together in the final straight. It was the former which secured its second win of the year. Mind Your Head (Noel Baldacchino) and Petit Pierricais (Frencu Cassar) followed behind.

On Friday evening, another meeting consisting of nine trotting races was also held at the Marsa Race Track. Friday’s card included the two semi final races from the Prix de Vincennes Championship for class Premier trotters on a short distance of 2140m. From these races, ten horses qualified for the final stage. There was a close tussle between three horses in the final metres of the first class Premier semi final. It was Mig Of The Wood (Noel Baldacchino) which secured its first win of the year by half length from favourite Okilaibo (Julian Farrugia), Nabab du Chatelet (Charles Camilleri), Mark De Chamant (Michael Seychell) and Olympien Major (Charles Degiorgio).

Odedjalo (Noel Baldacchino) and Quelino d’Amour (Mario Fenech) sprinted neck and neck midway through the final straight of the second class Premier semi final. It was the former which obtained its fourth win of the year and its second in a row with Orne Des Olivettes (Christian Xerri), Label Chouan (David Ellul) and Orly Montaval (Michael Axisa) claiming the other top five positions.

Another programme at the Marsa Race Track will be held next Friday, public holiday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Lemon Solo (Etienne Farrugia) – 1.20.7”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Ywema’s Pine (Rodney Gatt) – 1.19.2”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Dacoit (Clint Vassallo) – 1.19.3”

Race 4. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Sjohultets Tigra (Rodney Gatt) – 1.18.1”

Race 5. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Nophenio de Lune (Charles Farrugia) – 1.17.7”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Target Player (Gordon Dahl) – 1.17.7”

Race 7. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Opal Hall (Clint Vassallo) – 1.17.8”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Perdreau Rapide (Rodney Gatt) – 1.18.1”

Race 9. Mediterranean Derby. Class Flat. Dist – 1750m. 1. Kimberley Downs (Michael Sultana) – 1.47.9”

Race 10. Class Gold. Dist – 2140m. 1. XRay Hornline (Rodney Gatt) – 1.17.1”

Kimberley Downs inaqqax ismu fuq il-Mediterranean Derby

Misjuq minn Michael Sultana, l-Amerikan Kimberley Downs rebah l-edizzjoni 2013 tal-kompetizzjoni prestigjuza Mediterranean Derby ghal zwieml tal-galopp fuq distanza twila ta’ 1750m. Din il-finali kienet taghmel parti mill-24 laqgha tal-istagun fuq ghaxar tigrijiet. Rodney Gatt temm l-ahjar sewwieq tal-jum b’erba’ rebhiet.

Hamsa kienu z-zwiemel li bdew il-finali tal-Mediterranean Derby mill-gagga tat-tluq. Kien Kimberley Downs (Michael Sultana) l-aktar b’sahhtu fl-ewwel battuti fejn fl-ewwel metri dan fetah vantagg zghir minn Amerikan iehor Ollie Fliptrik (Sarah Borg) li gera ghal parti twila tad-distanza tnejn fuq in-nahha ta’ barra. Izda madwar 700m mit-tmiem, it-tigrija hadet svolta ohra, ghax filwaqt li Kimberley Downs kien ghadu jigri b’konsistenza, Ollie Fliptrik beda’ jnaqqas mill-pass. Dlonk wasal l-assalt ta’ Cheeky Jack (Charles Vella).

Din it-tigrija baqghet indeciza sal-ahhar, b’Kimberley Downs u Cheeky Jack jigru d-dritta finali ras imb ras u kien Kimberley Downs li temm l-ewwel bi ftit. Il-kwotat Timolin (Ramon Grima) kellu jikkuntenta bit-tielet post. Fi tmiem il-finali, Dr Matthew Brincat, Chairman tal-Malta Racing Club, ippremja lil Michael Sultana u Jonathan Borg, jockey u wiehed mis-sidien, flimkien mal-istess Sultana, taz-ziemel rebbieh.

Il-programm tal-Hadd inkluda wkoll tliet tigrijiet tal-klassi Gold. Fl-ewwel wahda, attakk mibdi 400m mit-tmiem wassal lil Nophenio de Lune (Charles Farrugia) biex jiehu l-ewwel rebha tas-sena bi ftit minn Hulot (Jason Vassallo) u Jerry Eme (Noel Baldacchino). Energy Launcher (Oliver Bonello) dahal fir-raba’ post.

It-tieni tigrija Gold kienet wahda incerta sal-ahhar. Kien Opal Hall (Clint Vassallo) li qasam il-linja finali l-ewwel wara li rnexxilu jxejjen l-isfida ta’ Blizzard Ad (Frencu Cassar). Carnegie Hall (Darren Mizzi) u Splendido Star (Charles Camilleri) kellhom ukoll prestazzjoni pozizttiva. Ghal Opal Hall dan kien l-ewwel success f’Malta.

Ferm kumbattuta u bilancjata kienet it-tielet tigrija mill-istess klassi, tant li kellu wkoll jigi kkonsultat il-photofinish biex jigi determinat ir-rebbieh. Kien XRay Hornline (Rodney Gatt) li akkwista t-tieni rebha tal-istagun bi ftit minn Ouest du Vivier (Cliferty Calleja). Mind Your Head (Noel Baldacchino) u Petit Pierricais (Frencu Cassar) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Iz-zwiemel mill-klassi Silver kellhom ic-cans jigru fi tliet tigrijiet. Fl-ewwel wahda, rega kien Clint Vassallo li hasad lil kulhadd wara li b’Dacoit sab l-ispazju necessarju biex jattakka lil Ackaturbo (Shawn Formosa) fuq in-naha ta’ gewwa f’nofs id-dritta finali. B’hekk Dacoit irregistra t-tieni rebha tieghu b’Cross Country FC (Marco Debono) u Big Hit (Charles Camilleri) ikollhom ukoll wirja tajba.

It-tieni tigrija Silver kienet ikkaratterizzata minn dwell qawwi fl-ahhar metri bejn Quid De Bellevue (Charles Camilleri) u Target Player (Gordon Dahl). Filwaqt li tal-ewwel wiehed gie skwalifikat, Target Player irregistra l-ewwel rebha stagonali meta misjuq minn dan is-sewwieq professjonali Daniz. Marcus Klipp (Darren Mizzi), Command Coger (Gerald Vella) u Lonshults Erik (Andrew Psaila) dahlu fit-tieni, it-tielet u r-raba’ post rispettivament.

L-ahhar 400m tat-tielet tigrija Silver kienu determinanti biex Perdreau Rapide (Rodney Gatt) jiehu l-ewwel rebha f’Malta. Dan bi ftit minn Petrus du Vivier (Mark Desira) li kien ghal hafna hin quddiem, Novak (Tony Demanuele) u Manuel Jet (Carl Caruana).

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Bronze, rega kien Rodney Gatt il-protagonist ewlieni. Dan pogga lill-Olandiz Ywema’s Pine erbgha fuq in-naha ta’ barra 400m mit-tmiem. Dan mar quddiem fid-dritta finali u ha t-tieni rebha nfila minn Jet Starline (Mario Fenech), K Prinsen (Salvu Vella) u Loulou de la Rose (James Falzon).

Gatt hareg rebbieh ukoll fit-tieni tigrija Bronze permezz tal-Izvediza Sjohultets Tigra. Din id-debba qabzet lill-veteran Icare de Jemma (Tony Demanuele) ftit metri mit-tmiem b’Rally Simb (James Briffa) u Petchora (Noel Baldacchino) jidhlu warajhom f’dik l-ordni. Ghal din id-debba dan kien l-ewwel success taghha f’pajjizna.

Il-laqgha fethet b’tigrija tal-klassi Copper. Din intrebhet minn Lemon Solo (Etienne Farrugia) li ha t-tielet rebha tas-sena wara sprint fl-ahhar metri. Matul il-programm saret ukoll tigrija tat-trott bil-ponijiet. It-tmien zwiemel li hadu sehem kienu misjuqa minn tfal li kull gimgha jattendu l-akkademja tat-tigrijiet imwaqqfa mill-Kunsill Malti ghall-iSport sena u nofs ilu. Din it-tigrija ntrebhet minn Jaydon Cutajar b’Forza Rosina, bit-tfal kollha miktuba fl-akkademja jinghataw certifikat ta’ partecipazzjoni mic-chairman tal-KMS Jonathan Barbara.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Lemon Solo (E. Farrugia) Hin – 2.52.7” (1.20.7”) Hulegardens Filur (R. Scicluna) 3. Esmeralda Run (R. Magro) 4. Silvio Baldwin (M. Falzon)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Ywema’s Pine (R. Gatt) Hin – 2.49.4” (1.19.2”) 2. Jet Starline (M. Fenech) 3. K Prinsen (S. Vella) 4. Loulou de la Rose (J. Falzon)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Dacoit (C. Vassallo) Hin – 2.49.6” (1.19.3”) 2. Ackarturbo (S. Formosa) 3. Cross Country FC (M. Debono) 4. Big Hit (C. Camilleri)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Sjohultets Tigra (R. Gatt) Hin – 2.47.1” (1.18.1”) 2. Icare de Jemma (T. Demanuele) 3. Rally Simb (J. Briffa) 4. Petchora (N. Baldacchino)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Nophenio de Lune (C. Farrugia) Hin – 2.46.2” (1.17.7”) 2. Hulot (J. Vassallo) 3. Jerry Eme (N. Baldacchino) 4. Energy Launcher (O. Bonello)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Target Player (G. Dahl) Hin – 2.46.4” (1.17.7”) 2. Marcus Klipp (D. Mizzi) 3. Command Coger (G. Vella) 4. Lonshults Erik (A. Psaila)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Opal Hall (C. Vassallo) Hin – 2.46.5” (1.17.8”) 2. Blizzard Ad (F. Cassar) 3. Carnegie Hall (D. Mizzi) 4. Splendido Star (C. Camilleri)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Perdreau Rapide (R. Gatt) Hin – 2.47” (1.18.1”) 2. Petrus du Vivier (M. Desira) 3. Novak (T. Demanuele) 4. Manuel Jet (C. Caruana)

IX Tigrija. Finali Tazza tal-Mediterran. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Kimberley Downs (M. Sultana) Hin – (1.47.9”) 2. Cheeky Jack (C. Vella) 3. Timolin (R. Grima) 4. Ollie Fliptrik (S. Borg)

X Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. XRay Hornline (R. Gatt) Hin – 2.45” (1.17.1”) 2. Ouest du Vivier (C. Calleja) 3. Mind Your Head (N. Baldacchino) 4. Petit Pierricais (F. Cassar)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements