//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Okilaibo wins major final

Okilaibo, the winner of the Prix de Vincennes Final for class Premier Trotters. This horse was driven by Julian Farrugia and is owned by Mr Joseph Seychell (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Okilaibo, the winner of the Prix de Vincennes Final for class Premier Trotters. This horse was driven by Julian Farrugia and is owned by Mr Joseph Seychell (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications).

Okilaibo and Julian Farrugia prevailed in Sunday’s major event, the Prix de Vincennes final for class Premier French trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 26th meeting of the season made up of nine races all for trotters. Yesterday’s card included also four other finals for French horses.

Originally ten horses were expected to line up for the class Premier final. But one of the favourites, Odedjalo, was scratched few hours prior to the start of the race. It was Quelino d’Amour (Mario Fenech) who made the fastest start, opening a half length lead from Orne Des Olivettes (Christian Xerri) and Mark De Chamant (Michael Seychell). But with a lap to go it was Okilaibo (Julian Farrugia) which tried to seize the initiative of Quelino d’Amour. With 700m top go Quelino d’Amour ran out of steam and in came Okilaibo which went in front and continued to pace the race impeccably in order to cruise to its second win of the season by five lenghts from Mark De Chamant (Michael Seychell), Olympien Major (Anthony Spagnol) and Orne Des Olivettes.

It should be noted that two of the favourites prior to the start of the final, Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) and Mig Of the Wood (Noel Baldacchino), were both disqualified after changing their pace during the 2140m distance. Okilaibo clocked an average time of 1.14.8” per kilometer and at the end of this final, Ms Emmanuelle Morvillers, an official from the French association SECF, presented the winning trophy to Julian Farrugia and Joseph Seychell, driver and owner of the winning horse.

In the Prix d’Enghien final for class Gold trotters, Orion du Vaumicel (Frencu Cassar) led all the way and registered its first win of the year by half length from Phenix De La Roque (Noel Baldacchino) and Noble d’Ete (Raymond Clifton). Niky du Donjon (Joe Vella) followed behind.

A keen tussle between five horses developed in the final metres of the Prix de Cabourg final for class Silver trotters. Quozak Prior (Noel Baldacchino) gained its second win in Malta from Panda Des Fleches (Chris Cassar), Quaroldo (Brian Zammit) and Marco Barbes (Kevin Sciberras).

Baldacchino managed also to win another final, the Prix De Cagnes Sur Mer event for class Bronze horses, with Pittacos.
Under the guidance of Noel Baldacchino, this ten year old trotter confirmed that it is one of the most consistent horses of the season. Pittacos outsmarted Marchallach (Rodney Gatt) 100m to the end and chalked up to its fifth win of the year. Navaroso de Khepri (David Ellul) and favourite Quindici (Patrick Spiteri) claimed the other top four positions.

In the Prix de Caen final for class Copper trotters, favourite Qualaudry (Kevin Sciberras) increased its pace midway through the final straight and secured its second consecutive win by half length from Nylan de Mouloire (Rodney Gatt) and Minou de Perdriat (Charles Farrugia). Ideal De Suce (Jesmar Gafa’) ended fourth.

The next meeting at the Marsa Race Track will be held on Friday evening. The first race should start at 6.30pm.

Sunday’s winners

Race 1. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Ariane A (Tony Demanuele) – 1.17.5”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Partisan de Bouere (Brian Hili) – 1.16.8”

Race 3. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Nuper (Andrew Farrugia) – 1.18”

Race 4. Final Prix de Caen. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Qualaudry (Kevin Sciberras) – 1.17.6”

Race 5. Final Prix de Cagnes Sur Mer. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (Noel Baldacchino) – 1.16.5”

Race 6. Final Prix de Cabourg. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quozak Prior (Noel Baldacchino) – 1.17”

Race 7. Final Prix d’Enghien. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Orion Du Vaumicel (Frencu Cassar) – 1.16.8”

Race 8. Final Prix de Vincennes. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Okilaibo (Julian Farrugia) – 1.14.8”

Race 9. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Oolong (Jesmar Gafa’) – 1.16.2”

Okilaibo u Julian Farrugia jirbhu l-finali ewlenija

Is-26 programm tal-istagun fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din il-laqgha gabet fi tmiemha l-ewwel sensiela ta’ kampjonati ghal zwiemel Francizi ghal din is-sena, kampjonati organizzati fuq distanza qasira ta’ 2140m. Il-finali ewlenija, dik tal-Prix de Vincennes ghal zwiemel tal-klassi Premier, intrebhet minn Okilaibo misjuq mill-Ghawdxi Julian Farrugia

Originarjament il-finalisti tal-klassi Premier kellhom ikunu ghaxar zwiemel, izda ftit sieghat qabel il-bidu tat-tigrija gie skraccjat wiehed mill-favoriti nett ghar-rebbieh, Odedjalo, li kien gej minn zewg successi nfila, fil-heat u s-semi finali ta’ dan il-kampjonat. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali kien Quelino d’Amour (Mario Fenech) li mar quddiem u dan fetah vantagg zghir minn Orne Des Olivettes (Christian Xerri) u Mark de Chamant (Michael Seychell). Madwar dawra it-tmiem Quelino f’Amour intlahaq minn Okilaibo (Julian Farrugia) li qabzu 600m mill-linja finali. B’hekk Okilaibo irnexxilu jirbah din il-finali facilment b’vantagg ta’ hames tulijiet minn Mark De Chamant, Olympien Major (Anthony Spagnol) u Orne Des Olivettes.

Ta’ min wiehed jinnota li matul id-distanza din il-finali rat l-eliminazzjoni tal-kwotati Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) u Mig Of The Wood (Noel Baldacchino) li gew skwalifikati wara li bidlu l-pass dawra mit-tmiem u fid-dritta finali rispettivament.

It-tieni rebha f’Malta ghal Okilaibo waslet f’medja ta’ 1.14.8” fil-kilometru. Fi tmiem il-finali, Emmanuelle Morvillers, ufficjal tal-assocjazzjoni Franciza SECF, ippremjat lil Julian Farrugia u Joseph Seychell, is-sewwieq u s-sid taz-ziemel rebbieh.

Iz-zwiemel Francizi tal-klassi Gold hadu sehem fil-finali Prix d’Enghien. Hawnhekk Orion du Vaumicel (Frencu Cassar) kien il-hin kollu fl-ewwel post u rnexxilu jtemm rebbieh specjalment wara li fid-dritta finali kkontrolla l-assalti ta’ Phenix de la Roque (Noel Baldacchino), Noble d’Ete (Raymond Clifton) u Niky du Donjon (Joe Vella).

Il-finali tal-Prix de Cabourg tal-klassi Silver kienet wahda mill-aktar bilancjati, zviluppat f’taqtiegha bejn hames zwiemel fid-dritta finali. Hawnhekk kien Quozak Prior (Noel Baldacchino) li rregistra t-tieni rebha f’Malta bi ftit minn Panda Des Fleches (Chris Cassar) u Quaroldo (Brian Zammit). Marco Barbes (Kevin Sciberras), li kien ghal hafna metri quddiem, temm warajhom f’dik l-ordni.

Baldacchino rebah il-finali li kien imiss permezz ta’ Pittacos li kkonferma li hu fost l-aktar konsistenti ghal din is-sena. Pittacos irnexxilu jakkwista l-hames rebha tal-istagun fil-finali tal-Prix de Cagnes Sur Mer miftuha ghall-Francizi tal-klassi Bronze. Baldacchino pogga lil dan iz-ziemel tlieta fuq in-naha ta’ barra meta l-finalisti qabdu l-ahhar kurva taghhom u Pittacos qasam il-linja finali l-ewwel wara li qabez lil Marchallach (Rodney Gatt), Navaroso de Khepri (David Ellul) u l-kwotat Quindici (Patrick Spiteri).

Fil-finali Prix de Caen ghal zwiemel tal-klassi Copper, Qualaudry (Kevin Sciberras) halla kollox ghad-dritta finali u ghalkemm b’certu tbatija, xorta ha t-tieni rebha nfila bi ftit minn Nylan de Mouloire (Rodney Gatt) u Minou de Perdriat (Charles Farrugia). Ideal De Suce (Jesmar Gafa’) kellu wkoll prestazzjoni tajba meta dahal ir-raba’.

Dwell kontinwu bejn Nuper (Andrew Farrugia) u l-gdid Franciz Player du Mirel (Noel Baldacchino) fl-ahhar metri tal-ewwel tigrija normali tal-klassi Gold wassal biex tal-ewwel ha l-ewwel rebha stagonali tieghu. Nous Dix de L’Erve (Michael Ghigo) u Podium (Julian Farrugia) spiccaw fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

It-tieni tigrija Gold kellha tmiem mill-aktar incert bejn Oolong (Jesmar Gafa’) u Ironbar (Claudio Refalo) tant li l-gurija kellha tikkonsulta l-photofinish. Oolong ha l-ewwel rebha stagonali b’Le Coup De Foudre (Redent Magro) u Simb Tyrant (Marco Tanti) ikollhom ukoll pjazzament pozittiv.

F’tigrija ohra tal-klassi Silver, Partisan de Bouere (Brian Hili) irregistra l-ewwel rebha f’pajjizna wara li qabez lil Victory Farming (Shawn Portelli) fl-ahhar battuti. Uncle Kemp (Ludvic Ghigo) u Obi Wan Kenobi (George Attard) kellhom ukoll wirja tajba.

Il-programm fetah b’tigrija tal-klassi Bronze. Bidu tajjeb wara l-karozza tat-tluq ghin lil Ariane A (Tony Demanuele) biex tmur minnufih quddiem. Din l-Olandiza zammet l-ewwel post sat-tmiem u hadet it-tieni rebha f’Malta minn Mezio Josselyn (Victor Fenech), Quadrige De Mai (Michael Ghigo) u Willesden Hanover (Wayne Farrugia).

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Ariane A (T. Demanuele) Hin – 2.45.8” (1.17.5”) 2. Mezio Josselyn (V. Fenech) 3. Quadrige De Mai (M. Ghigo) 4. Willesden Hanover (W. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Partisan de Bouere (B. Hili) Hin – 2.44.5” (1.16.8”) 2. Victory Farming (S. Portelli) 3. Uncle Kemp (L. Ghigo) 4. Obi Wan Kenobi (G. Attard)

III Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Nuper (A. Farrugia) Hin – 2.46.9” (1.18”) 2. Player du Mirel (N. Baldacchino) 3. Nous Dix De L’Erve (M. Ghigo) 4. Podium (J. Farrugia)

IV Tigrija. Finali Prix de Caen. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Qualaudry (K. Sciberras) Hin – 2.46.1” (1.17.6”) 2. Nylan de Mouloire (R. Gatt) 3. Minou de Perdriat (C. Farrugia) 4. Ideal de Suce (J. Gafa’)

V Tigrija. Finali Prix de Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (N. Baldacchino) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Marchallach (R. Gatt) 3. Navaroso de Khepri (D. Ellul) 4. Quindici (P. Spiteri)

VI Tigrija. Finali Prix de Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quozak Prior (N. Baldacchino) Hin – 2.44.7” (1.17”) 2. Panda Des Fleches (C. Cassar) 3. Quaroldo (B. Zammit) 4. Marco Barbes (K. Sciberras)

VII Tigrija. Finali Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Orion du Vaumicel (F. Cassar) Hin – 2.44.3” (1.16.8”) 2. Phenix De La Roque (N. Baldacchino) 3. Noble d’Ete (R. Clifton) 4. Niky du Donjon (J. Vella)

VIII Tigrija. Finali Prix de Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Okilaibo (J. Farrugia) Hin – 2.40” (1.14.8”) 2. Mark de Chamant (M. Seychell) 3. Olympien Major (A. Spagnol) 4. Orne des Olivettes (C. Xerri)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Oolong (J. Gafa’) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Ironbar (C. Refalo) 3. Le Coup de Foudre (R. Magro) 4. Simb Tyrant (M. Tanti)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives