//
you're reading...
Horse Racing, Trot

Dizappunt ghal Charles Magro fl-Izvezja

Action from the Jagersro Racetrack in Sweden.

Action from the Jagersro Racetrack in Sweden.

Nhar it-Tlieta fil-ghaxija fil-korsa ta’ Jagersro fl-Izvezja saret tigrija nternazzjonali bejn sewwieqa dilettanti Zvedizi, Maltin u Danizi. Din ingriet fuq distanza qasira ta’ 2140m u kellha bidu bil-karozza tat-tluq. Malta kienet rapprezentata minn Ludvic Ghigo, Darren Mizzi, Charles Magro u Jason Vassallo.

F’din it-tigrija kien hemm rebha Daniza tas-sewwieq Niels K Hansen permezz taz-ziemel Si Potero. Izda ta’ min wiehed jghid li kien Charles Magro li, permezz tad-debba Zvediza ta’ hames snin Deli Deli, qasam il-linja finali l-ewwel b’distakk ta’ aktar minn hames tulijiet. Izda din id-debba giet skwalifikata ghax skont il-gurija Zvediza, bid-debba tieghu, Magro tefa’ fuq ziemel iehor fl-ahhar metri meta beda’ jaghmel l-attakk tieghu. Ma setax jonqos id-dizappunt fuq wicc is-sewwieq Malti hekk kif hareg ir-rizultat ufficjali.

Intant hekk kif inghata l-bidu ufficjali, kien Magro li pogga lil Deli Deli quddiem. Wara ftit metri din id-debba inqabzet minn AU Bismark misjuq mid-Daniza Bettina Lund. Hekk kif kien jonqos madwar 400m mit-tmiem, Magro rega talab lid-debba tieghu biex izid il-giri u tmur quddiem u din qasmet il-linja finali l-ewwel minghajr ebda tbatija.

Izda aktar tard, hekk kif hareg ir-rizultat ufficjali r-rebha nghatat lit-tieni pjazzat Si Potero misjuq minn Niels K Hansen. Dan f’medja ta’ 1.16.6” fil-kilometru u quddiem l-Izvediz Mikael Pilenberg b’Untouchable filwaqt li sewwieq Daniz iehor, Michael Skovmose, nghata t-tielet pozizzjoni b’Backatorps Britta. Ghigo temm l-ahjar Malti fir-raba’ post bid-debba Zvediza Cooca Choo.

Iz-zwiemel li kienu misjuqa mis-sewwieqa l-ohra Maltin xejn ma dehru f’forma tajba tant li spiccaw fl-ahhar pozizzjonijiet. Mizzi temm it-tmienja bid-Daniz Max Frazer filwaqt li Livi Barthez, taht il-gwida ta’ Vassallo, biddel il-pass fl-ahhar metri u gie wkoll skwalifikat.

Horses For Sale from Italy

This is another list of horses for sale from Italy. All horses are situated in the northern part of Italy and brought to you exclusively thanks to the site http://www.kennethvella.com

Din hija lista ta’ zwiemel ohra ghall-bejgh mill-Italja li qieghed titwassal lilkom esklussivament minn http://www.kennethvella.com

1. Giorgione RL – 10 years old male; record 1.13” on the mile distance and 1.15.3” on 2060m; winnings in career €135,108.

2. Lochness Bi – 8 year old male; record 1.11.3” on the mile distance and 1.16.3” on 2060m; winnings in career €54,519.

3. Piera del Bar – 4 year old mare; record 1.14” on the mile distance and 1.16.2” on 2060m; winnings in career €23,180.

4. Odile Grif – 5 year old mare; record 1.15” on the mile distance and 1.15.8” on 2060m; winnings in career €13,183.

5. Ombra del Rio – 5 year old mare, daughter of Varenne; record 1.13.6’ on the mile distance and 1.16.3” on 2060m; winnings in career €47,208.

6. Meina – 7 year old mare; record 1.14.2” on the mile distance and 1.17.7” on 2060m; winnings in career €24,078.

7. Replay Va – 3 year old mare; record 1.18” on the mile distance; winnings in career €2,767.

8. Rumba Va – 3 year old mare; record 1.16.5” on the mile distance and 1.16.8” on 2060m; winnings in career €5,275.

9. Odalisca Bar – 5 year old mare; record 1.13.4” on the mile distance and 1.16.7” on 2060m; winnings in career €21,272.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements