//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Mument, Times of Malta

Demis Zammit in Hungarian National Gallop

Demis Zammit winning Med Derby 2012

Demis Zammit winning Med Derby 2012

Nemzeti Vagta in Budapest is an equestrian festival packed with culture, fun and excitement that is held annually in Heroes’ Square which is one of the largest touristic attractions of the city. First held in 2008, this year’s appointment is for next weekend between the 20th and 22nd September.

For the first time, the Malta Racing Club was asked to send a flat racing jockey to participate in this unique event and thus the choice fell upon Demis Zammit who is currently occupying first place in the general classification for local jockeys. He will be accompanied by the Chairman of the Malta Racing Club Dr Matthew Brincat. This participation would not have been possible without the intervention and help of Mr Carlo Micallef who is the Group Head Segment Marketing of the Malta Tourism Authority as well as Mr Manuel Briffa Director of Public Relations for the Corinthia Hotels. In fact the Malta Tourism Authority as well as Corinthia Hotels are sponsoring the Maltese participation in this event.

Demis Zammit will be participating in this International Event on Sunday but preparations for him start on Thursday afternoon with a press conference and afterwards horse testing. As this is not a normal race, Friday morning there will be training for the competitors whilst on Saturday morning he will be participating in the professional programmes at the National Gallop and in the evening he will attend a technical meeting in order to learn the rules of the competition. On Sunday morning he will get the chance to try the track which is one set up just for the occassion around Heroes’ Square.

During the days of the event, spectators and visitors will be able to sample a little of the Hungarian culture as well as the culture of the participating countries. The Malta Tourism Authority is going to have a tent set up for the occassion where one can find information about our island as well as see a sample of local products. The participating countries in this event are Hungary and Malta as well as Serbia, Slovakia, the Czech Republic, Qatar, UAE and Kazakhstan. Each jockey will be accompanied by a person wearing his country’s national costume.

Demis Zammit f’Tiġrija Nazzjonali ta’ l-Ungerija

Nemzeti Vagta f’Budapest huwa festival ekwestriju mimli kultura, divertiment u eċitament li jsir fil-Pjazza ta’ l-Eroj li hi waħda mill-akbar attrazzjonijiet turistiċi ta’ din il-belt. Dan il-festival ilu jsir mis-sena 2008 u din is-sena se jsir bejn l-20 u t-22 ta’ Settembru.

Għall-ewwel darba l-Malta Racing Club intalbet sabiex tibgħat ġerrej tal-galopp sabiex jieħu sehem f’dan l-avveniment uniku u għalhekk intagħzel Demis Zammit li bħalissa jinstab jokkupa l-ewwel post tal-klassifika ġenerali għall-ġerrejja tal-galopp. Huwa ser ikun akkumpanjat mic-Chairman tal-Malta Racing Club l-Avukat Matthew Brincat. Din il-parteċipazzjoni ma kinietx tkun possibli mingħajr l-interventi u l-għajnuna tas-Sur Carlo Micallef li huwa l-Group Head Segment Marketing ta’ l-Awtorita Maltija tat-Turiżmu u s-Sur Manuel Briffa Direttur tar-Relazzjonijiet Pubbliċi Corinthia Hotels. Filfatt l-Awtorita Maltija tat-Turiżmu u l-Corinthia Hotels huma l-isponsors tal-parteċipazzjoni Maltija f’dan l-avveniment.

Demis Zammit se jkun qed jikkompeti f’din it-tigrija Internazzjonali nhar il-Ħadd li ġej pero’ l-preparamenti u l-impenji tiegħu jibdew mill-Ħamis hekk kif wara nofsinhar jattendi konferenza stampa u jibda t-taħriġ biż-żwiemel. It-taħriġ ikompli l-Ġimgħa filgħodu u jsir peress li din mhiex tiġrija normali. Is-Sibt filgħodu jipparteċipa fi programmi professjonali waqt il-galopp nazzjonali u filgħaxija jattendi għal meeting tekniku li fih jiġu spjegati r-regolamenti tat-tiġrija. Il-Ħadd filgħodu jkollu ċans ukoll jipprova l-korsa li hi waħda mwaqqfa għal ta’ l-apposta madwar il-pjazza prinċipali.

Matul il-jiem ta’ l-avveniment dawk preżenti jkunu jistgħu iduqu ftit mill-kultura Ungeriża kif ukoll mill-kultura tal-pajjiżi parteċipanti. L-Awtorita Maltija tat-Turiżmu ser ikollha tinda armata għall-okkażżjoni li fiha wieħed ikun jista jikseb informazzjoni dwar il-Gżira tagħna kif ukoll isib esebizzjoni ta’ prodotti lokali Maltin. Il-pajjiżi li ser jipparteċipaw f’dan l-avveniment huma sintendi l-Ungerija u Malta kif ukoll is-Serbja, Slovakja, ir-Repubblika Ċeka, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda u l-Kazakhstan. Il-ġerrej ta’ kull pajjiż ser ikollu wkoll jakkumpanjah bniedem liebes il-kostum nazzjonali tal-pajjiż li jkun qed jirrappreżenta.

Nawguraw suċċess lir-rappreżentant Malti Demis Zammit (Lorraine Cunningham Public Relations & Media Officer -Malta Racing Club)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements