//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Label Chouan, Orcas Bac and Okilaibo win Premier heats

Orcas Bac, driven by Rodney Gatt winning one of the class Premier Heats (Photo Trevor Sollars - Media.Link Communications)

Orcas Bac, driven by Rodney Gatt winning one of the class Premier Heats (Photo Trevor Sollars – Media.Link Communications)

The most important events during Sunday’s 36th meeting of the season held at the Marsa Race Track were three heats which marked the beginning of the Cassar Fuels Championship for class Premier trotters on a short distance of 2140m. These heats were won by Label Chouan, Orcas Bac and Okilaibo. Sunday’s programme consisted of nine races all for trotters.

From the three class Premier heats, nine horses qualified for the final stage. In the first heat, David Ellul put French favourite Label Chouan in front with a lap to go. This French trotter did not find any difficulty to register its second win in a row easily by a length and a half from Mark de Chamant (Michael Seychell) and Ygor Of Pass (Tony Demanuele). Pro Shop (Ronald James) finished fourth. The winner clocked an average time of 1.15.5” per kilometer.

Orcas Bac (Rodney Gatt) ran untroubled in the second class Premier heat. This Swedish nine year old trotter secured its third win of the year easily by more than ten lenghts from Vanmaker Limburgia (Charles Camilleri). Nicos de Peneme (Kevin Azzopardi) and Orion du Vaumicel (Anton Cassar) ended respectively in third and fourth place. Orcas Bac clocked an average time of 1.14.3” per kilometer.

In the third and last class Premier heat, favourite Okilaibo lived up to expectations. Driven by Gozitan Julian Farrugia, this French trotter upped its pace around 700m from the finishing line and although in the final metres had to go all out, Okiliabo in order to gain its fourth win of the year and its third in a row from Ohime Mag (Ronald Cassar). Absolut Spender (Mark Desira) and Versace Boko (Warren Spiteri) followed home in that order. Okiliabo did an impressive average time of 1.14.2” per kilometer. This was also the best time recorded during Sunday’s programme.

Sunday’s card included also three normal races for class Silver trotters. The first class Silver race was won by French newcomer Swahili De Nacre (Patrick Spiteri) which cruised to its first win in Malta after increasing its speed in the last 500m. Lacoste IT (Eric Bezzina) also gained its first win of the year in the second class Silver race after managing in the final metres to hold off successfully the challenge of Mealington (Noel Baldacchino) in the final metres.

In the third class Silver race race it was Finnish mare Isebel (Christian Xerri) which notched to its first win in Malta after dashing strongly from the inside midway through the final straight from home.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Buckens Stjarna (Tony Tanti) – 1.18.2”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Take Out Blue (Julien Ferchaud – FRA) – 1.17.5”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Swahili de Nacre (Patrick Spiteri) – 1.17.7”

Race 4. Cassar Fuels Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Label Chouan (David Ellul) – 1.15.5”

Race 5. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Lacoste IT (Eric Bezzina) – 1.16.7”

Race 6. Cassar Fuels Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Orcas Bac (Rodney Gatt) – 1.14.3”

Race 7. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Isebel (Christian Xerri) – 1.16.8”

Race 8.Cassar Fuels Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Okilaibo (Julian Farrugia) – 1.14.2”

Race 9. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Queops De Retz (Emmanuel Fenech) – 1.17.2”

Tigrijiet taz-Zwiemel

Label Chouan, Orcas Bac u Okilaibo jirbhu l-heats Premier

Il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa nghata l-bidu ghall-kampjonat Cassar Fuels ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dan permezz ta’ tliet heats li kienu jaghmlu parti mis-36 laqgha tal-istagun fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. It-tliet heats intrebhu minn Label Chouan, Orcas Bac u Okilaibo.

Mill-heats Premier disa’ zwiemel ghaddew mill-ewwel ghall-finali. Fl-ewwel heat,David Ellul talab lill-Franciz tieghu Label Chouan biex izid fil-giri f’nofs id-distanza u dan ma naqasx milli jirregistra t-tieni rebha konsekuttiva facilment minn Mark de Chamant (Michael Seychell) u Ygor of Pass (Tony Demanuele). Pro Shop (Ronald James) temm ir-raba’. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.15.5” fil-kilometru.

L-ahhar elf metru tat-tieni heat Premier kienu determinanti biex Orcas Bac (Rodney Gatt) imur quddiem u jiehu t-tielet rebha tas-sena minghajr tbatija u b’vantagg ta’ aktar minn ghaxar tulijiet. Ghaddew ukoll ghall-finali mieghu Vanmaker Limburgia (Charles Camilleri) u l-kwotat Nicos de Peneme (Kevin Azzopardi). Orion du Vaumicel (Anton Cassar) temm ir-raba’. Is-success ta’ Orcas Bac wasal f’medja ta’ 1.14.3” fil-kilometru.

B’kuntrast, it-tielet heat kienet wahda ferm kumbattuta. Il-kwotat Okilaibo (Julian Farrugia) mar quddiem madwar 700m mill-linja finali u hekk kif hafna hasbu li kien se jkollu rebha komda dlonk wasal fid-dritta finali l-assalt ta’ Ohime Mag (Ronald Cassar). Okiliabo ha r-raba’ rebha tas-sena verament bi ftit mill-istess Ohime Mag b’Absolut Spender (Mark Desira) u Versace Boko (Warren Spiteri) itemmu warajhom f’dik l-ordni. Okilaibo wkoll wettaq medja tajba hafna ta’ 1.14.2” fil-kilometru. Ta’ min wiehed jinnota li ghal dan iz-ziemel dan kien it-tielet success konsekuttiv u Okiliabo kien qieghed jirritorna wara l-waqfa tas-Sajf u wara li fl-ewwel parti tal-istagun kien rebah zewg finali tal-oghla klassi.

Il-programm inkluda wkoll tliet tigrijiet normali tal-klassi Silver. L-ewwel wahda zviluppat fi dwell eccitanti bejn tliet zwiemel fid-dritta finali. Kien id-debuttant Franciz Swahili De Nacre (Patrick Spiteri) li qasam il-linja finali l-ewwel minn Ostheo d’Havetot (Andrew Farrugia) u l-gdid Zvediz Dealer Arriba (Rodney Gatt). Money Boy (Charles Farrugia) temm ir-raba’.

It-tieni tigrija Silver kienet ukoll wahda ncerta sal-ahhar. Hawnhekk Lacoste IT (Eric Bezzina) irnexxilu fl-ahhar battuti ixejjen l-isfida ta’ Mealington (Noel Baldacchino). Poustouf Du Blouet (David Ellul) u Navaho Simoni (Rodney Gatt) dahlu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Attakk mibdi f’nofs id-dritta finali u minn naha ta’ gewwa wassal lid-debba Fillandiza Isebel (Christian Xerri) biex tirregistra l-ewwel rebha taghha fi xtutna fit-tielet tigrija mill-istess klassi. Dan bi ftit u quddiem Newman (Kevin Sciberras), Milano du Gite (Clint Vassallo) u Big Hit (Charles Camilleri).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Buckens Stjarna (T. Tanti) Hin – 2.47.3” (1.18.2”) 2. Belbroughton Road (C. Caruana) 3. Pine Wood Harry (C. Calleja) 4. Jibilo du Terme (P. Galea)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Take Out Blue (J. Ferchaud) Hin – 2.45.8” (1.17.5”) 2. Pema (C. Farrugia) 3. Jet Starline (M. Fenech) 4. Kiton de Bouere (M. Mizzi)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Swahili de Nacre (P. Spiteri) Hin – 2.46.2” (1.17.7”) 2. Ostheo d’Havetot (A. Farrugia) 3. Dealer Arriba (R. Gatt) 4. Money Boy (C. Farrugia)

IV Tigrija. Heat Cassar Fuels. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Label Chouan (D. Ellul) Hin – 2.41.5” (1.15.5”) 2. Mark de Chamant (M. Seychell) 3. Ygor Of Pass (T. Demanuele) 4. Pro Shop (R. James)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Lacoste IT (E. Bezzina) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Mealington (N. Baldacchino) 3. Poustouf Du Blouet (D. Ellul) 4. Navaho Simoni (R. Gatt)

VI Tigrija. Heat Cassar Fuels. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Orcas Bac (R. Gatt) Hin – 2.39” (1.14.3”) 2. Vanmaker Limburgia (C. Camilleri) 3. Nicos de Peneme (K. Azzopardi) 4. Orion du Vaumicel (A. Cassar)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Isebel (C.Xerri) Hin – 2.44.4” (1.16.8”) 2. Newman (K. Sciberras) 3. Milano du Gite (C. Vassallo) 4. Big Hit (C. Camilleri)

VIII Tigrija. Heat Cassar Fuels. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Okilaibo (J. Farrugia) Hin – 2.38.8” (1.14.2”) 2. Ohime Mag (R. Cassar) 3. Absolut Spender (M. Desira) 4. Versace Boko (W. Spiteri)

IX Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Queops De Retz (E. Fenech) Hin – 2.45.2” (1.17.2”) 2. Missionimpossible (C. Camilleri) 3. Orgeat (N. Baldacchino) 4. Petit Veinard (A. Magro)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements