//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument, Trot

Sal-lum Varenne ghadu ahjar minn Ready Cash

Il-leggendarju Varenne flimkien mas-sewwieq Gian Paolo Minnucci, it-trainer Jori Turja u l-veterinarju Pio Iannarelli

Il-leggendarju Varenne flimkien mas-sewwieq Gian Paolo Minnucci, it-trainer Jori Turja u l-veterinarju Pio Iannarelli

Dan hu l-artiklu tieghi fir-rubrika Trott u Galopp li deher fil-gazzetta Il-Mument il-Hadd 29 ta’ Settembru 2013

Dan l-ahhar fil-kamp tat-tigrijiet internazzjonali qamet diskussjoni dwar min hu l-ahjar ziemel bejn it-Taljan Varenne li gie rtirat ftit tas-snin ilu u l-Franciz Ready Cash, li bhalissa hu kkunsidrat fost l-aqwa zwiemel fil-kontinent taghna. F’din id-diskussjoni intalbet ukoll l-opinjoni tal-ekonomist Amerikan Jerry Connors li ntalab ukoll jikteb artiklu fil-magazine Amerikan Harness Racing. Connors ghamel studju mhux biss dwar il-prestazzjoni ta’ dawn iz-zewg zwiemel izda anki dwar it-tigrijiet u l-premijiet li rebhu.

Connors ha in konsiderazzjoni wkoll li Varenne u Ready Cash grew f’perjodi u zmienijiet differenti u rebhu tigrijiet b’rati ta’ kambju li varja minn pajjiz ghall-iehor. Wara li temm ir-ricerka tieghu, Connors ikkonferma li sal-lum Varenne xorta jibqa l-aqwa zwiemel ta’ kull zmien f’dak li hu rebh tal-aqwa tigrijiet madwar id-dinja u rebh ta’ flus. Skont Connors, Varenne ghadu fl-ewwel post bi premijiet li jlahhqu s-somma ta’ €5.536,255.

Warajh Connors ma poggiex lil Ready Cash izda lid-debba Amerikana Moni Maker b’ €5.589.256 fi premijiet. F’din il-klassifika, Ready Cash jinsab it-tielet b’ €5.428.917. Warajhom insibu lil Foiled Again, Jag De Bellouet u Commander Crowe. Minn dawn iz-zwiemel li nsibu fil-lista, Ready Cash u Commander Crowe ghadhom jigru b’mod regolari u ghad ghandhom ic-cans li jaqbzu lill-leggendarju Varenne. Varenne, jew kif inhu maghruf bhala il Capitano kien misjuq dejjem minn Gian Paolo Minnucci u kien imharreg mill-Fillandiz Jori Turja.

Il-pjanijiet futuri ta’ Ready Cash

Intant dan l-ahhar intqal li t-trainer ta’ Ready Cash, Thierry Duvaldestin u sid iz-ziemel, Philippe Allaire ddecidew li s-sena d-diehla z-ziemel mhux biss jerga jiehu sehem fil-famuza Prix d’Amerique li ssir fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza f’Jannar li gej, izda anki jigi trasferit lejn l-Istati Uniti biex jigri fl-aqwa tigrijiet t’hemmhekk. Wara li rebah aktar minn erba’ miljun ewro fi premjijiet hemm programmat li fl-Amerika ta’ Fuq, Ready Cash jiehu sehem f’tigrijiet ewlenin bhal Maple Leaf Trot u n-Nat Ray. Ta’ min wiehed jinnota li fl-ahhar snin Ready Cash, taht il-gwida ta’ Franck Nivard rebah darbtejn il-famuza Amerique.

Success ghal Sebastian K qabel ma jigi trasferit

Qabel ma fil-jiem li gejjin jigi trasferit lejn l-Istati Uniti, l-Izvediz Sebastian K irnexxilu jirbah kompetizzjoni ewlenija ohra li saret fil-korsa ta’ Aby fl-Izvezja. Din kienet l-Aby Stora Pris fuq zewg heats fuq distanza ta’ mil, bil-partecipazzjoni tal-istess zwiemel, u f’kaz li z-zewg heats ikollhom rebbieha differenti ssir finali bejn ir-rebbieha tal-heats, tliet tigrijiet kollha fl-istess jum.

Fil-jiem li gejjin, it-trainer taz-ziemel, Ake Svanstedt, se jmur jahdem ghal kollox fl-Istati Uniti u mistenni jiehu mieghu numru ta’ zwiemel, fosthom lill-istess Sebastian K li jigi iben l-istaljun Korean. Sebastian K rebah ghat-tieni sena nfila din il-kompetizzjoni wara li fil-finali bejn zewg zwiemel u taht il-gwida tal-Fillandiz Jorma Kontio ghileb lil Save The Quick f’medja ta’ 1.11.5” fil-kilometru. Intant, aktar qabel fl-ewwel heat kienet il-Franciza Save The Quick li f’idejn Bjorn Goop temmet l-ewwel f’medja ta’ 1.10.3” fil-kilometru u mill-veteran Commander Crowe. It-tieni heat intrebhet minn Sebastian K f’medja ta’ 1.12” fil-kilometru u quddiem l-istess Save The Quick u Commander Crowe.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives