//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Orcas Bac triumphs in a new national record

Orcas Bac, driven by Rodney Gatt, winning the Cassar Fuels final for class Premier trotters in a record average time.

Orcas Bac, driven by Rodney Gatt, winning the Cassar Fuels final for class Premier trotters in a record average time.

Swedish nine year old Orcas Bac and driven by Rodney Gatt won Sunday’s major event, the Cassar Petroleum Championship final for class Premier trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 3rd Autumn meeting made up of eleven races all for trotters.

Nine horses lined up of for the class Premier final. It was Ygor Of Pass (Tony Demanuele) which made the fastest start, opening a length lead from Okilaibo (Julian Farrugia) and Absolut Spender (Mark Desira). With a lap to go it was favourite Okilaibo which wet infront from Mark de Chamant (Noel Baldacchino). But around 200m from the end, Okilaibo ran out of steam and was overtaken by Orcas Bac (Rodney Gatt) which registered its fourth win of the year and its second in a row from Ohime Mag (Ronald Cassar). Vanmaker Limburgia (Charles Camilleri) ended fourth.

The winner clocked a new national average time of 1.13.4” per kilometer on the 2140m distance. At the end of the final, Mr Darren Marmara’, on behalf of Cassar Petroleum Services presented the winning trophy to Messrs Angelo Cassar and Rodney Gatt, owner and driver of the winning horse.

Sunday’s card included also three races for class Gold trotters. In the first class Gold race, Keith Grima put favourite Pitchpin Des Bois in front with a lap to go. This French ten year old trotter succeeded in securing its second consecutive win and of the season by a length and a half from Premier Avril (Herman McKay) and Orion De Chapeau (Chris Vassallo). Rika Rico (Rodney Gatt) ended fourth.

Charm Hammering (Gilbert Farrugia) upped its pace from the outside around 600m from the finishing line of the second class Gold race. Charm Hammering managed to chalk up to its third win of the year from Niky De Memartin (Rodney Gatt). Prince Gaillard (Charles Camilleri) and Danish newcomer Nouveaux De Vie (Shawn Formosa) claimed the other top four positions.

In the third class Gold race, favourite Midnight Passion (Eric Bezzina) nosed ahead around 400m from the end. This trotter ran untroubled in order to notch to its fourth win of the year easily by more than five lengths from Nacarat Campbell (Rodney Gatt) and French debutante Quel Noir (Clint Vassallo). Super Qui (Matthew Sammut)finished fourth.

Another meeting at the Marsa Race Track will be held next Sunday. This programme will consist of eleven races with the first race, open for class Copper trotters should start at 1.30pm.

Sunday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Royal Qui (Ivan Bilocca) – 1.17.1”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quioco Dry (Joseph Galea) – 1.15.6”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Meadow Dancer (Ludvic Ghigo) – 1.17.4”

Race 4. Class Silver A. Dist – 2140m. 1. Quel Gibus (Charles Camilleri) – 1.16.7”

Race 5. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Pitchpin Des Bois (Keith Grima) – 1.15.1”

Race 6. Class Silver B. Dist – 2140m. 1. Swahili de Nacre (Patrick Spiteri) – 1.17.2”

Race 7. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Charm Hammering (Gilbert Farrugia) – 1.18.4”

Race 8. Cassar Petroleum Championship Final. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Orcas Bac (Rodney Gatt) – 1.13.4”

Race 9. Class Silver A. Dist – 2140m. 1. Prince Lu (Shawn Portelli) – 1.14.9”

Race 10. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pema (Charles Farrugia) – 1.16”

Race 11. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Midnight Passion (Eric Bezzina) – 1.15.3”

Orcas Bac jirbah il-finali f’medja rekord

Misjuq minn Rodney Gatt, l-Izvediz Orcas Bac rebah it-tigrija ewlenija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet il-finali tal-kompetizzjoni Cassar Petroelum ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m, finali li kienet taghmel parti mit-38 wahda tal-istagun fuq hdax –il tigrija tat-trott kollha fuq distanza qasira.

Disgha kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-finali. Kien l-Olandiz Ygor Of Pass (Tony Demanuele) l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq. Fl-ewwel metri, dan iz-ziemel fetah vantagg zghir minn Okilaibo (Julian Farrugia) u Absolut Spender (Mark Desira). Dawra mit-tmiem, it-tigrija hadet svolta ohra meta Julian Farrugia pogga lill-kwotat Okilaibo quddiem, li kien segwit minn Mark De Chamant (Noel Baldacchino). Okilaibo zamm l-ewwel pozizzjoni sakemm iz-zwiemel daru ghad-dritta finali. Hu ma seta’ jaghmel xejn quddiem il-qawwa ta’ Orcas Bac (Rodney Gatt) li qabzu u temm rebbieh b’nofs tul minn Ohime Mag (Ronald Cassar) li wkoll kellu sprint qawwi. Okilaibo kellu jikkuntenta bit-tielet post filwaqt li Vanmaker Limburgia temm warajh f’dik l-ordni.

Ir-raba’ rebha tas-sena ta’ Orcas Bac u t-tieni wahda konsekuttiva waslet f’medja rekord nazzjonali gdida ta’ 1.13.4” fil-kilometru fuq distanza ta’ 2140m. Fi tmiem il-finali, is-sur Darren Marmara’, f’isem l-isponsors, ippremja lis-sinjuri Angelo Cassar u Rodney Gatt, is-sid u s-sewwieq rispettivament taz-ziemel rebbieh. Dan fil-prezenza ta’ numru ta’ familjari u ufficjali tal-MRC.

Il-programm tal-Hadd inkluda wkoll tliet tigrijiet tal-klassi Gold, li bhal fil-kumplament tat-tigrijiet, numru ta’ zwiemel ghaddew ghal sensiela ta’ finali ta’ Condition Races. Fl-ewwel wahda, il-favorit Pitchpin Des Bois ma fallix milli jakkwista t-tieni rebha konsekuttiva. Is-sewwieq ta’ dan, Keith Grima, poggieh quddiem dawra mit-tmiem u kif mistenni, qasam il-linja finali l-ewwel b’distakk ta’ tul u nofs minn Premier Avril (Herman Mc Kay) u Orion De Chapeau (Chris Vassallo). Rika Rico (Rodney Gatt) temmet ir-raba’.

Sprint qawwi tlieta fuq in-nahha ta’ barra u mibdi madwar 600m mill-linja finali wassal lil Charm Hammering (Gilbert Farrugia) biex jiehu t-tielet rebha stagonali fit-tieni tigrija Gold. Dan minn Niky de Memartin (Rodney Gatt), Prince Gaillard (Charles Camilleri) u l-gdida Daniza Nouveaux De Vie (Shawn Formosa).

Fit-tielet tigrija Gold, li nzertat ukoll l-ahhar tigrija tal-programm, l-Izvediz Midnight Passion (Eric Bezzina) ikkonferma li hu wiehed miz-zwiemel tal-mument f’pajjizna. B’attakk qawwi tlieta fuq in-naha ta’ barra matul l-ahhar 500m, Midnight Passion ma falliex milli jirregistra r-raba’ rebha f’Malta u t-tieni wahda konsekuttiva. Dan bla tbatija u b’vantagg ta’ aktar minn hames tulijiet minn Nacarat Campbell, id-debuttant Franciz Quel Noir (Clint Vassallo) u Super Qui (Matthew Sammut).

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Royal Qui (I. Bilocca) Hin – 2.44.9” (1.17.1”) 2. Ingo Moon (S. Portelli) 3. Simambo de Feline (K. Saliba) 4. Parce Qui (R. Gatt)

II Tigrija Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quioco Dry (J. Galea) Hin – 2.41.8” (1.15.6”) 2. Pilote de Nganda (J. Carabott) 3. Quaid Tejy (M. Falzon) 4. Big Hit (C. Camilleri)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Meadow Dancer (L. Ghigo) Hin – 2.45.6” (1.17.4”) 2. Donna Giant (C.
Camilleri) 3. Loustic d’Anjou (J. Farrugia) 4. Lorenz de Noyelles (R. Gatt)

IV Tigrija. Klassi Silver A. Dist – 2140m. 1. Quel Gibus (C. Camilleri) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Zandina Boshoeve (D. Ellul) 3. Insomnia Grif (A. Farrugia) 4. Anguz RC (T. Demanuele)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Pitchpin Des Bois (K. Grima) Hin – 2.40.6” (1.15.1”) 2. Premier Avril (H. McKay) 3. Orion De Chapeau (C. Vassallo) 4. Rika Rico (R. Gatt)

VI Tigrija. Klassi Silver B. Dist – 2140m. 1. Swahili de Nacre (P. Spiteri) Hin – 2.45.1” (1.17.2”) 2. Queen du Sablier (K. Saliba) 3. Nasdaq du Closet (E. Zerafa) 4. Wonderofyou (J. Farrugia)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Charm Hammering (G. Farrugia) Hin – 2.43.3” (1.18.4”)2. Niky De Memartin (R. Gatt) 3. Prince Gaillard (C. Camilleri) 4. Nouveaux De Vie (S. Formosa)

VIII Tigrija. Finali Cassar Petroleum. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Orcas Bac (R. Gatt) Hin – 2.37” (1.13.4”) 2. Ohime Mag (R. Cassar) 3. Okilaibo (J. Farrugia) 4. Vanmaker Limburgia (C. Camilleri)

IX Tigrija. Klassi Silver A. Dist – 2140m. 1. Prince Lu (S. Portelli) Hin – 2.40.3” (1.14.9”) 2. Matador Knick (C. Farrugia) 3. Bankir Zon (C. Vassallo) 4. Paolin de Bannes (N. Baldacchino)

X Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Pema (C. Farrugia) Hin – 2.42.7” (1.16”) 2. Jens (A. Magro) 3. Icare de Jemma (T. Demanuele) 4. Jet Starline (H. McKay)

XI –il Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Midnight Passion (E. Bezzina) Hin – 2.41.1” (1.15.3”) 2. Nacarat Campbell (R. Gatt) 3. Quel Noir (C. Vassallo) 4. Super Qui (M. Sammut)

Mack Grace SM inaqqax ismu fuq il-Lotteria

Il-Hadd ukoll fil-korsa ta’ Agnano f’Napli l-Italja saret l-64 edizzjoni tal-Gran Premio Lotteria d’Agnano, kompetizzjoni fuq tliet heats fuq distanza ta’ mil, bl-ewwel tliet zwiemel ta’ kull heat jghaddu ghall-finali. Din is-sena l-finali ntrebhet minn Mack Grace SM misjuq minn Roberto Andreghetti.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives