//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta

True Q and Cheeky Jack win top races

Cheeky Jack, ridden by Charles Vella winning the Flat race on Sunday (Photo Alex Degabriele - In-Nazzjon. Media.Link Communications)

Cheeky Jack, ridden by Charles Vella winning the Flat race on Sunday (Photo Alex Degabriele – In-Nazzjon. Media.Link Communications)

True Q and Cheeky Jack won Sunday’s major events at the Marsa Race Track. These were a class Premier trotting race and a flat race, both forming part of the 38th meeting of the season. The programme consisted of eleven races.

Six horses took part in the only flat race of the day. It was Gold As Good (Demis Zammit) the first horse out of the gates, opening a length lead from Diamante Grande (Sarah Borg) and Darielli (Charles Pace). But with 300m to go, Gold As Good started to slow down and was overtaken by American Cheeky Jack (Charles Vella) which secured its second win of the year easily by more than four lenghts from Gold As Good. Diamante Grande (Sarah Borg) and Henderlik (Matthew Mallia) ended respectively in third and fourth place.

In the class Premier race of the programme, sixteen horses lined up after the autostart. Oran (Carmelo Farrugia) took the lead a lap from home, but around 300m from the finishing line this French eleven year old trotter ran out of steam. It was True Q (Shawn Portelli) which went in front and in the final metres had to go all out in order to obtain its first win of the season from Nabab du Chatelet (Charles Camilleri). Oltedo de Rieux (Noel Baldacchino) and Arnie Sensation (Gilbert Farrugia) also obtained a positive place. The winner clocked an average time of 1.15.9” per kilometer.

There was a keen tussle between two horses in the final straight of the only class Gold race on the card. It was Swedish Veikko Hornline (Carl Caruana) which gained its first win of the year by half length from Skars Hanna (Jeffrey Said). Nitesco d’Antony (David Ellul) and Celebrity Photo (Marvin Cauchi) followed home in that order.

Sunday’s card included also two races for class Silver A trotters. In the first of these races, Dacoit (Ludvic Ghigo) dashed strongly from the inside midway through the final straight and cruised to its third win of the season from Mint Condition (Jason Vassallo) and Manuel Jet (Carl Caruana). Quatre de Coeur (John M Seychell) ended fourth.

In the second class Silver A race, Mind Your Head (Noel Baldacchino) upped its pace from the outside around 200m to go and this Swedish horse registered its first win in Malta from Paleo de la Dives (Sam Cassar). Lacoste IT (Eric Bezzina) and Quarborandum (Philip Calleja) ended respectively in third and fourth place.

Another meeting at the Marsa Race Track will be held next Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Hotcehmin (Warren Spiteri) – 1.18.4”

Race 2. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Pine Wood Harry (Cliferty Calleja) – 1.18.4”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Gin T Dalimo (Mark Mifsud) – 1.17.8”

Race 4. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Cheeky Jack (Charles Vella) – 1.31.4”

Race 5. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Lys De l’Oasis (Julian Farrugia) – 1.19”

Race 6. Class Silver B. Dist – 2140m. 1. Socrates (James Briffa) – 1.17.4”

Race 7. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Veikko Hornline (Carl Caruana) – 1.15.6”

Race 8. Class Silver A. Dist – 2140m. 1. Dacoit (Ludvic Ghigo) – 1.17.8”

Race 9. Class Premier. Dist – 2140m. 1. True Q (Shawn Portelli) – 1.15.9”

Race 10. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Command Coger (Carmelo Farrugia) – 1.17.7”

Race 11. Class Silver A. Dist – 2140m. 1. Mind Your Head (Noel Baldacchino) – 1.17”

True Q u Cheeky Jack jirbhu t-tigrijiet ewlenin

Id-39 programm tal-istagun li sar il-Hadd fil-korsa tal-Marsa kien wiehed maratona ta’ hdax –il tigrija. Ghaxra minn dawn kienu riservati ghal zwiemel tat-trott u wahda biss kienet tal-galopp. Minn dawn it-tigrijiet, l-aktar importanti kienu dik tat-trott tal-oghla klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m u t-tigrija tal-galopp fuq 1250m. Dawn intrebhu minn True Q u Cheeky Jack rispettivament.

Sittax kienu z-zwiemel li grew fit-tigrija tal-oghla klassi Premier. Kien Oran (Carmelo Farrugia) li ha l-kmand f’nofs id-distanza. Izda madwar 400m mill-linja finali dan iz-ziemel deher inaqqas xi ftit mill-giri tieghu. Dlonk wasal l-avvanz ta’ True Q (Shawn Portelli) li mar quddiem u ghalkemm b’certu tbatija, xorta irnexxilu jaqsam il-linja finali l-ewwel bi ftit minn Nabab du Chatelet (Charles Camilleri). Oltedo de Rieux (Noel Baldacchino) u Arnie Sensation (Gilbert Farrugia) wkoll kellhom wirja pozittiva. Intant l-ewwel rebha tas-sena ta’ True Q waslet f’medja ta’ 1.15.9” fil-kilometru.

Mill-kumplament tat-tigrijiet tat-trott numru ta’ zwiemel ikkwalifikaw ghal sensiela ta’ finali ta’ Condition Races li qieghed jigu organizzati bl-ghajnuna ta’ Cassar Petroleum. It-tigrija tal-klassi Gold kienet ikkaratterizzata minn dwell eccitanti fid-dritta finali bejn Veikko Hornline (Carl Caruana), li kien ghal hafna hin quddiem u Skars Hanna (Jeffrey Said), li wettqet attakk tajjeb fuq in-naha ta’ barra matul l-ahhar 500m. Kien Veikko Hornline li xejjen l-isfida ta’ Skars Hanna biex ha l-ewwel rebha tas-sena b’Nitesco d’Antony (David Ellul) u Celebrity Photo (Marvin Cauchi) jidhlu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet riservati ghal zwiemel mill-klassi Silver A, Dacoit (Ludvic Ghigo) issorprenda lil kulhadd wara li fid-dritta finali sab l-ispazju necessarju biex jattakka minn naha ta’ gewwa. B’hekk Dacoit irregistra t-tielet rebha stagonali.

Anki fit-tieni wahda, Mind Your Head (Noel Baldacchino) halla kollox ghall-ahhar metri biex akkwista l-ewwel rebha fi xtutna quddiem Paleo de la Dives (Sam Cassar). Lacoste IT (Eric Bezzina) u Quarborandum (Philip Calleja) kellhom ukoll pjazzament tajjeb.

Fl-uniku tigrija tal-galopp, Gold As Good (Demis Zammit) kien l-aktar ziemel veloci mill-gagga tat-tluq. Matul l-ewwel metri, dan fetah vantagg zghir minn Diamante Grande (Sarah Borg) u Darielli (Charles Pace). Izda madwar 300m mit-tmiem, Gold As Good beda jnaqqas mill-giri u fid-dritta finali nqabez minn Cheeky Jack li ha t-tieni rebha tas-sena b’distakk ta’ aktar minn erba’ tulijiet. Diamante Grande (Sarah Borg) u Henderlik (Matthew Mallia) temmew warajhom f’dik l-ordni.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Hotchemin (W. Spiteri) Hin – 2.47.9” (1.18.4”) 2. Esmeralda Run (R. Magro) 3. Claude Carnevale (R. Clifton) 4. Hulegardens Filur (N. Baldacchino)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Pine Wood Harry (C. Calleja) Hin – 2.47.7” (1.18.4”) 2. Cocos Kaos (R. Magro) 3. Ballad Ribb (T. Demanuele) 4. Monte Cinto Mag (B. Briffa)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Gin T Dalimo (M. Mifsud) Hin – 2.46.4” (1.17.8”) 2. Petchora (N. Baldacchino) 3. My Gentleman (L. Bartolo) 4. Take Out Blue (J. Galea)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Cheeky Jack (C. Vella) Hin – (1.31.4”) 2. Gold As Good (D. Zammit) 3. Diamante Grande (S. Borg) 4. Henderlik (M. Mallia)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Lys de l’Oasis (J. Farrugia) Hin – 2.49.1” (1.19”) 2. Magnific As (D. Ellul) 3. Passons d’Ortige (H. McKay) 4. Vasterbo Diego (C. Camilleri)

VI Tigrija Klassi Silver B. Dist – 2140m. 1. Socrates (J. Briffa) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Pile Ou Face (J. Schembri) 3. Pittacos (N. Baldacchino) 4. Ogor (A. Cassar)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Veikko Hornline (C. Caruana) Hin – 2.41.8” (1.15.6”) 2. Skars Hanna (J. Said) 3. Nitesco d’Antony (D. Ellul) 4. Celebrity Photo (M. Cauchi)

VIII Tigrija. Klassi Silver A. Dist – 2140m. 1. Dacoit (L. Ghigo) Hin – 2.46.4” (1.17.8”) 2. Mint Condition (J. Vassallo) 3. Manuel Jet (C. Caruana) 4. Quatre De Coeur (J.M. Seychell)

IX Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. True Q (S. Portelli) Hin – 2.42.4” (1.15.9”) 2. Nabab du Chatelet (C. Camilleri) 3. Oltedo de Rieux (N. Baldacchino) 4. Arnie Sensation (G. Farrugia)

X Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Command Coger (C. Farrugia) Hin – 2.46.3” (1.17.7”) 2. Andri Boko (T. Demanuele) 3. Willesden Hanover (W. Farrugia) 4. Zeta Jones A (C. Camilleri)

XI –il Tigrija. Klassi Silver A. Dist – 2140m. 1. Mind Your Head (N. Baldacchino) Hin – 2.44.9” (1.17”) 2. Paleo de la Dives (S. Cassar) 3. Lacoste IT (E. Bezzina) 4. Quarborandum (P. Calleja)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements