//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Trot

Noel Baldacchino is September’s Driver of the Month

Noel Baldacchino

Noel Baldacchino

The Malta Racing Club Council together with the Horse Owners’ and Drivers’ Representatives are pleased to announce that the driver chosen for the month of September is Noel Baldacchino. This choice was made after consultation with those journalists that are present at the racetrack during horse racing meetings.

During September, Baldacchino drove 22 races winning 5 and placing in 6 others. His best day was during the 35th meeting on Friday 20th September when he won 3 races.

Currently Noel Baldacchino is heading the champion driver classification having already won 35 races. Since the year 2000, Baldacchino has won the champion driver title 7 times including during the last three consecutive years. Last year he had been nominated driver of the month during February.

The presentation will be held during next Sunday’s racing programme and apart from a commemorative plaque, he will also be presented with a small gift by P & M Farrugia who are importers of everything related to horse racing.

Noel Baldacchino – Il-Ġerrej tax-Xahar ta’ Settembru

Il-Kunsill tal-Malta Racing Club flimkien mar-rapprezentanti tas-sidien u s-sewwieqa nhar il-Ħadd li ġej ser jippremjaw lil Noel Baldacchino bħala l-ġerrej tax-xahar ta’ Settembru. Din l-għazla ssir wara konsultazzjoni ma’ dawk il-ġurnalisti kollha li jirrappurtaw it-tiġrijiet taz-zwiemel fil-korsa tal-Marsa.

Matul ix-xahar ta’ Settembru, Baldacchino saq fi 22 tiġrija li minnhom rebaħ 5 u ħa 6 pjazzamenti. L-aqwa ġurnata tiegħu kienet fl-20 ta’ Settembru fejn waqt il-35 programm ta’ l-istaġun irnexxielu jirbaħ 3 tiġrijiet.

Bħalissa Noel Baldacchino jinsab jokkupa l-ewwel post fil-klassifika ta’ l-aqwa ġerrej u din is-sena diġa rebaħ 35 tiġrija. Mis-sena 2000 l’hawn Baldacchino rebaħ it-titlu ta’ l-aqwa ġerrej 7 darbiet inkluz l-aħħar tliet snin konsekuttivi. Is-sena l-oħra kien rebaħ l-unur tal-ġerrej tax-xahar ta’ Frar.

Il-prezentazzjoni ser issir waqt il-programm ta’ tiġrijiet tal-Ħadd li ġej u barra plakka kommemorattiva jingħata wkoll tifkira mill-Kumpanija P & M Farrugia li huma mportaturi ta’ dak kollu li għandu x’jaqsam mat-tiġrijiet taz-zwiemel.(Lorraine Cunningham – Public Relations & Media Officer – Malta Racing Club)

Success f’Vincennes ghal Gorg u Renzo Axisa

Permezz ta’ din ir-rubrika niehdu gost naghtu harsa minn zmien ghal zmien lejn is-successi li qieghed ikollhom ukoll sidien barra minn xtutna permezz taz-zwiemel taghhom. Ftit tal-jiem ilu kien imiss lill-ahwa Gorg u Renzo Axisa minn Hal Tarxien li rnexxilhom ikollhom success fl-aqwa korsa Franciza, dik ta’ Vincennes f’Parigi, permezz ta’ Rebus De Blemont.

Dwar din ir-rebha f’medja ta’ 1.14.6” fuq distanza twila ta’ 2850m hadt il-kummenti ta’ Gorg Axisa. Hu qal li l-impenn taghhom f’tigrijiet fi Franza jmur lura sal-2006, meta f’dik is-sena hu u huh kienu akkwistaw lil Kameric. “Dan iz-ziemel mill-ewwel kien tana sodisfazzjon ghax f’temp ta’ ftit snin irbahna bih seba’ tigrijiet. Kameric tana wkoll il-kuragg li nkomplu nixtru aktar zwiemel,” qal Gorg.

Wara Kameric, l-ahwa Axisa kellhom ukoll hames zwiemel ohra li huma Lutin Catou, Pepeton, Okilebo de Bremont (li bih kellhom disa’ rebhiet u li aktar il-quddiem gie impurtat lejn Malta), Noukir de Boudavel u z-ziemel tal-mument Rebus de Blemont. Dan tal-ahhar kien l-aktar ziemel li ta sodisfazzjon lil Gorg u Renzo ghax sal-lum rebah il-fuq minn ghoxrin tigrija.

Mitlub jikkummenta dwar ir-rebha ta’ Rebus de Blemont f’Vincennes, Gorg Axisa tenna li ghalih u ghal huh din ir-rebha hija bhal holma li saret realta’. “Kull sid, mhux biss Malti, xi darba johlom li ziemel tieghu jittrijonfa fl-aqwa korsa tad-dinja, dik ta’ Vincennes. Ghalina dan kien success doppju ghax din it-tigrija kienet ukoll wahda f’forma ta’ Quinte + li kif taf inti huma fost l-aktar imfittxija fi Franza u f’pajjizi ohra fejn isiru imhatri fuq tigrijiet Francizi,” zied jghid Gorg Axisa.

Finalment, Gorg u Renzo Axisa xtaqu jirringrazzjaw lit-trainer Patrick Pollizzi li mieghu kkollaboraw sa minn meta xtraw l-ewwel ziemel taghhom fi Franza u lis-sewwieqa regolari ta’ Rebus de Blemont, Junior Guelpa u Jean Christophe Sorel li mad-dilettanti Maltin ukoll m’ghandhom bzonn ta’ ebda introduzzjoni.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements