//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Maltese success in international races

Nerlo Villetot driven by Julian Farrugia winning the first Malta - Alkmaar Amateur Race (Photo Joseph Galea - In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Nerlo Villetot driven by Julian Farrugia winning the first Malta – Alkmaar Amateur Race (Photo Joseph Galea – In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The highlights of Sunday’s 42nd meeting of the year, consisting of eight races, were two international races on a short distance of 2140m. In these races, eleven Maltese drivers challenged five amateur Dutch drivers from Alkmaar racetrack. All horses registered for these two events are owned by Maltese owners. These races were both won by Gozitan driver Julian Farrugia with Nerlo Villetot and Quio De Nappes.

As expected, in the first interational race, it was Swedish mare Rybo Juvel, driven by Dutch Paul Wals, which looked a serious contender in the early stages, opening a seven length lead from Fuoco Nel Fuoco (Willem Brouwer) and Caddie Drink (Charles Farrugia). But with 700m to go Rybo Juvel ran out of steam and was overtaken by Caddie Drink. However in the final straight, Caddie Drink also began to lose pace and in came Nerlo Villetot (Julian Farrugia) which notched to its second win of the year. Buckens Stjarna (Tony Tanti) and Kaki de Peyrahout (Peter Wisker) finished respectively in third and fourth place.

Quio De Nappes (Julian Farrugia) dashed strongly from the outside around 600m to the end of the second Malta-Alkmaar Amateur Race. This French nine year old trotter did not find any difficulty to obtain its second win in Malta easily by more than four lengths in front of three other horses driven by Maltese drivers. These were Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin), Darco As (Mark Tanti) and Queen Streamline (Shawn Formosa).

At the end of these two races the winning drivers were presented with a horse blanket presented by P and M Farrugia Company Limited, Horse Agents, Transporters and Tack Suppliers.

Sunday’s card included also a normal class Premier race on a long distance of 2640m. The Bad Rock (Rodney Gatt) nosed ahead with around 1000m to go and this Swedish horse secured its first win in Malta from Nabab du Chatelet (Charles Camilleri). Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) and TX Zoogood (Clint Vassallo) claimed the other top four positions.

French newcomer Oeiller De Phens (Rodney Gatt) led all the way in the class Gold race and finished first by a length from XRay Hornline (Donio Vella). In the three class Silver races, Ocean Brillouard (Noel Baldacchino) gained its second win of the year after taking the lead with a lap to go; Quartz Clayettois (Carl Caruana) registered its first win in Malta after increasing its speed midway through the final straight and in the last class Silver race, Sandrone (Jason Vassallo) surged ahead 100m from the end.

Another programme also on eight races will be held this evening. The first race should start at 6.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Quintin Malin (Julian Farrugia) – 1.19.4”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Ocean Brillouard (Noel Baldacchino) – 1.19.2”

Race3. Malta – Alkmaar Amateur Race. Class Open. Dist – 2140m. 1. Nerlo Villetot (Julian Farrugia) – 1.18.6”

Race 4. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Quartz Clayettois (Carl Caruana) – 1.18.9”

Race 5. Malta – Alkmaar Amateur Race. Class Open. Dist – 2140m. 1. Quio De Nappes (Julian Farrugia) – 1.17.8”

Race 6. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Oeillet De Phens (Rodney Gatt) – 1.17.2”

Race 7. Class Premier. Dist – 2640m. 1. The Bad Rock (Rodney Gatt) – 1.16.9”

Race 8. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Sandrone (Jason Vassallo) – 1.18.9”

Julian Farrugia jirbah it-tigrijiet internazzjonali

L-aktar zewg tigrijiet mistennija li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu nternazzjonali, maghrufa bhala l-Malta-Alkmaar Amateur Races li fihom iz-zwiemel kienu misjuqa minn sewwieqa Maltin u ohrajn dilettanti Olandizi mill-korsa ta’ Alkmaar fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn it-tnejn intrebhu mill-Ghawdxi Julian Farrugia permezz ta’ Nerlo Villetot u Quio De Nappes. Farrugia temm ukoll l-ahjar sewwieq bi tliet rebhiet.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet internazzjonali kien l-Olandiz Paul Wals li beda’ veloci ferm permezz ta’ Rybo Juvel. Din id-debba fethet vantagg ta’ aktar minn seba’ tulijiet minn Fuolo Nel Fuoco (Willem Breuwer) u Caddie Drink (Charles Farrugia). Madwar 700m mit-tmiem Rybo Juvel bdiet naqqas mill-giri u dlonk inqabzet minn Caddie Drink. Izda fid-dritta finali anki Caddie Drink ra il-vantagg tieghu jisfuma fix-xejn. Kien Julian Farrugia b’Nerlo Villetot li mar quddiem u qasam il-linja finali l-ewwel. Buckens Stjarna (Tony Tanti) u Kaki de Peyrahout (Peter Wisker) temmew fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Farrugia rega kien protagonist fit-tieni tigrija nternazzjonali. Permezz tal-kwotat Quio De Nappes, dan is-sewwieq Ghawdxi halla kollox ghall-ahhar 600m biex ittrijonfa facilment b’vantagg ta’ aktar minn erba’ tulijiet quddiem tliet sewwieqa ohra Maltin. Dawn kienu Eugenio Bondin b’Pirate d’Urzy, Marco Tanti b’Darco As u Shawn Formosa b’Queen Streamline. Fi tmiem dawn iz-zewg tigrijiet is-sewwieqa u s-sidien taz-zwiemel rebbieha gew prezentati b’ghata moghtija mill-kumpanija Peter u Mario Farrugia maghrufa bhala Tan-Niger li huma importaturi ta’ prodotti li jintuzaw fl-isport ekwestriju.

Il-programm inkluda wkoll tigrija normali tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m. Hawnhekk Rodney Gatt talab lill-Izvediz The Bad Rock biex ihaffef fil-pass dawra mill-linja finali. B’hekk dan ha l-ewwel rebha fi xtutna minn Nabab du Chatelet (Charles Camilleri), Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) u TX Zoogood (Clint Vassallo).

Fl-uniku tigrija tal-klassi Gold, id-debuttant Oeillet De Phens (Rodney Gatt) kien il-hin kollu quddiem u qasam il-linja finali l-ewwel b’tul minn XRay Hornline (Donio Vella). Fit-tliet tigrijiet tal-klassi Silver kien hemm it-tieni success ta’ Ocean Brillouard (Noel Baldacchino) wara li mar quddiem dawra mit-tmiem; ta’ Quartz Clayettois (Carl Caruana) li rregistra l-ewwel rebha fi xtutna wara taqtiegha bejn erba’ zwiemel fl-ahhar metri u ta’

Laqgha ohra fuq tmien tigrijiet issir illejla fil-korsa tal-Marsa. L-ewwel tigrija tibda fis-6.30pm.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Quintin Malin (J. Farrugia) Hin – 3.29.7” (1.19.4”) 2. Qualou Chouan (E. Bezzina) 3. Emil Brebro (C. Caruana) 4. Zerbin (S. Cassar)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Ocean Brillouard (N. Baldacchino) Hin – 3.29.1” (1.19. 2”) 2. Baronello (J. Vassallo) 3. Ogor (A. Cassar) 4. Newman (K. Sciberras)

III Tigrija. Malta – Alkmaar Amateur Race. Klassi Open. Dist – 2140m. 1. Nerlo Villetot (J. Farrugia) Hin – 2.48.2” (1.18.6”) 2. Caddie Drink (C. Farrugia) 3. Buckens Stjarna (T. Tanti) 4. Kaki de Peyrahout (P. Wisker)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Quartz Clayettois (C. Caruana) Hin – 3.28.2” (1.18.9”) 2. Petrus du Vivier (M. Desira) 3. Pared An Hoel (I. Bilocca) 4. Target Player (J. Farrugia)

V Tigrija. Malta – Alkmaar Amateur Race. Klassi Open. Dist – 2140m. 1. Quio De Nappes (J. Farrugia) Hin – 2.46.5” (1.17.8”) 2. Pirate d’Urzy (E. Bondin) 3. Darco As (M. Tanti) 4. Queen Streamline (S. Formosa)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Oeillet De Phens (R. Gatt) Hin – 3.21.8” (1.17.2”) 2. Xray Hornline (D. Vella) 3. Nophenio De Lune (C. Farrugia) 4. Pan De Couperies (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. The Bad Rock (R. Gatt) Hin – 3.23.1” (1.16.9”) 2. Nabab du Chatelet (C. Camilleri) 3. Ourasi Diams (E. Fenech) 4. TX Zoogood (C. Vassallo)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Sandrone (J. Vassallo) Hin – 3.28.2” (1.18.9”) 2. Mealington (N. Baldacchino) 3. Quatre De Coeur (J. Seychell) 4. Wonderofyou (J. Farrugia)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements