//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Twelve horses qualify for Class Premier final

Poppes Fighter driven by Michael Ellul, winning the first class Premier heat from the President's Cup Championship. (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Poppes Fighter driven by Michael Ellul, winning the first class Premier heat from the President’s Cup Championship. (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The highlights of Sunday’s programme were three heats from the President’s Cup championship for class Premier trotters on a long distance of 2640m. These formed part of the 46th meeting of the year made up of nine races.

From the three class Premier heats, twelve horses qualified for the final stage. There was a close tussle between favourite Orcas Bac (Charles Camilleri) and Poppes Fighter (Michael Ellul) in the final straight of the first class Premier heat. It was the latter which took its first win of the season after that the photofinish was consulted by the stewards. Gently Di Poggio (Brian Zammit) and Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) also qualified for the final race.

In the second heat, The Bad Rock (Rodney Gatt) took the lead with a lap to go. This Swedish trotter was unchallenged in the final metres and gained its second win in Malta easily by a length and a half from Cloria Victis (Darren Mizzi). Shakira Trot (Clifferty Calleja) and Rocky Composite (Julian Farrugia) followed behind in that order.

Favourite Midnight Passion (Eric Bezzina) upped its pace from the outside around 600m to the finishing line of the third class Premier heat. In the final straight, this trotter managed to hold off the challenge of Veikko Hornline (Carl Caruana) in order to secure its sixth win of the year. True Q (Shawn Portelli) and German newcomer Zalgado Transs R (Noel Baldacchino) claimed the other top four positions.

Sunday’s card included also a flat race on a short distance of 1250m. Michael Sultana put favourite Kimberley Downs in front when the participating horses turned for their final straight. This American seven year old horse secured its fourth win in a row and its fifth win of the season by five lenghts from Timolin (Charles Pace) and Gold As Good (Eric Zammit). Diamante Grande (Sarah Borg) ended fourth.

Sunday afternoon, Eric Bezzina was awarded as the best driver for October. MRC Chairman Dr Matthew Brincat presented a commemorative plaque to Bezzina, also on behalf of the sponsors, Winner’s Circle Bar and Restaurant of Mgarr.
Another meeting, consisting of eight races all for trotters will be held next Friday. The first race should start at 7pm.

Sunday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Lemon Solo (Etienne Farrugia) – 1.18.4”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Natif De Monsures (Jason Cordina) – 1.18.5”

Race 3. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Kimberley Downs (Michael Sultana) – 1.13.9”

Race 4. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Command Coger (Carmelo Farrugia) – 1.17.3”

Race 5. President’s Cup Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Poppes Fighter (Michael Ellul) – 1.18.4”

Race 6. President’s Cup Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. The Bad Rock (Rodney Gatt) – 1.15.8”

Race 7. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rapnou Des Picanes (Michael Ellul) – 1.16.8”

Race 8. President’s Cup Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Midnight Passion (Eric Bezzina) – 1.17.1”

Race 9. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Partisan De Bouere (Brian Hili) – 1.16.7”


Ikunu maghrufa l-finalisti tal-kampjonat Premier

Il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa nghata l-bidu ghall-kompetizzjoni tat-Tazza tal-President ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m. Dan permezz ta’ tliet heats li kienu jaghmlu parti mis-46 programm tas-sena fuq disa’ tigrijet

Mit-tliet heats tat-Tazza tal-President, tnax –il ziemel ghaddew ghall-finali. It-Taljan Gently Di Poggio (Brian Zammit) kien l-aktar wiehed veloci wara l-bidu ufficjali u okkupa l-ewwel post ghal parti twila tad-disanza. Izda f’nofs id-dritta finali dan iz-ziemel inqabez mill-favorit Orcas Bac (Charles Camilleri) li kellu jbati mhux ftit biex ixejjen l-isfida ta’ Poppes Fighter (Michael Ellul). Gently Di Poggio u Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) wkoll ikkwalifiaw ghall-finali.

Wara li l-ewwel pozizzjoni alternat bejn diversi zwiemel matul l-ewwel metri tat-tieni heat Premier, kien The Bad Rock (Rodney Gatt) li ha l-kmand dawra mit-tmiem. Dan l-Izvediz ma sab l-ebda tbatija biex jirregistra t-tieni rebha fi xtutna b’vantagg ta’ tul u nofs minn Cloria Victis (Darren Mizzi) u Shakira Trot (Cliferty Calleja). Rocky Composite (Julian Farrugia) kien l-ahhar ziemel li ghadda ghall-fazi li jmiss.

Fit-tielet u l-ahhar heat tal-oghla klassi, il-favorit Midnight Passion (Eric Bezzina) ma falliex milli jirregistra s-sitt rebha stagonali. Dan halla kollox ghall-ahhar 600m, mar erbgha fuq in-naha ta’ barra u ttrijonfa quddiem Veikko Hornline (Carl Caruana) u True Q (Shawn Portelli). Il-gdid Germaniz Zalgado Transs R (Noel Baldacchino) kellu wkoll wirja tajba meta dahal fir-raba’ pozizzjoni.

Il-programm inkluda wkoll tigrija tal-galopp fuq distanza qasira ta’ 1250m. Michael Sultana pogga lill-favorit Kimberley Downs quddiem meta z-zwiemel bdew jaffrontaw id-dritta finali taghhom. B’hekk dan l-Amerikan ta’ seba snin ha r-raba’ rebha konsekuttiva tieghu u l-hames wahda tas-sena b’vantagg ta’ hames tulijiet minn Timolin (Charles Pace) u Gold As Good (Eric Zammit). Diamante Grande (Sarah Borg) dahal ir-raba’.

Matul l-istess laqgha Eric Bezzina gie premjat bhala l-ahjar sewwieq ghax-xahar ta’ Ottubru. Ix-xahar li ghadda dan is-sewwieq rebah tliet tigrijiet ewlenin permezz ta’ Midnight Passion, fosthom finali tal-klassi Gold. Din il-prezentazzjoni tmexxiet minn Matthew Brincat, chairman tal-club u saret grazzi ghall-ghajnuna ta’ Winner’s Circle Bar and Restaurant tal-Imgarr.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Lemon Solo (E. Farrugia) Hin – 3.27.1” (1.18.4”) 2. Stormy Sand (J. Pace) 3. Pine Wood Harry (C. Calleja) 4. Zmaj Boko (R. Gatt)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Natif De Monsures (J. Cordina) Hin – 3.27.3” (1.18.5”) 2. Hawkear (R. Gatt) 3. Noble d’Urzy (E. Felice) 4. Nevada Sun (A. Mifsud)

III Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Kimberley Downs (M. Sultana) Hin – (1.13.9”) 2. Timolin (C. Pace) 3. Gold As Good (E. Zammit) 4. Diamante Grande (S. Borg)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Command Coger (C. Farrugia) Hin – 3.24.1” (1.17.3”) 2. Udice Boko (T. Cauchi) 3. Petrus Du Vivier (M. Desira) 4. Side Spin (J. Farrugia)

V Tigrija. Heat Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Poppes Fighter (M. Ellul) Hin – 3.26.9” (1.18.4”) 2. Orcas Bac (C. Camilleri) 3. Gently Di Poggio (B. Zammit) 4. Arnie Sensation (C. Farrugia)

VI Tigrija. Heat Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. The Bad Rock (R. Gatt) Hin – 3.20.2” (1.15.8”) 2. Cloria Victis (D. Mizzi) 3. Shakira Trot (C. Calleja) 4. Rocky Composite (J. Farrugia)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rapnou Des Picanes (M. Ellul) Hin – 3.22.9” (1.16.8”) 2. Alf Eme (P. Galea) 3. Andri Boko (T. Demanuele) 4. Ogor (A. Cassar)

VIII Tigrija. Heat Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Midnight Passion (E. Bezzina) Hin – 3.23.6” (1.17.1”) 2. Veikko Hornline (C. Caruana) 3. True Q (S. Portelli) 4. Zalgado Transs R (N. Baldacchino)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Partisan De Bouere (B. Hili) Hin – 3.22.5” (1.16.7”) 2. Mealington (C. Vassallo) 3. Quatre De Coeur (J.M. Seychell) 4. Notice As (G. Vella)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements