//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Trot

Programm imwaqqaf hesrem minhabba l-maltemp

Quatrain De Retz, driven by Michael Ellul registering its first win in Malta in a class Bronze race held on Monday.

Quatrain De Retz, driven by Michael Ellul registering its first win in Malta in a class Bronze race held on Monday.

Is-47 laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott, kellha ssir il-Tnejn fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa. Izda sfortunatament dan il-programm twaqqaf hesrem wara r-raba’ tigrija minhabba x-xita qawwija li hakmet il-gzejjer Maltin dak il-hin. Mill-erba’ tigrijiet li lahqu gew organizzati spikkat wahda tal-klassi Gold fuq distanza twila ta’ 2640m.

F’din it-tigrija, id-debuttant Franciz Quota d’Achille (Christian Xerri) approfitta mit-tibdil fil-pass tal-favorit Prince Lu (Shawn Portelli), li gie skwalifikat madwar 200m mill-linja finali u wara li kien ghal hafna hin quddiem. Quota d’Achille ha l-kmand f’nofs id-dritta finali u qasam il-linja finali l-ewwel minn Energy Launcher (Charles Camilleri) u Chippen Bob (Clint Vassallo). Niky De Memartin (Rodney Gatt) temm ir-raba’.

Fi tmiem din it-tigrija, l-art tal-korsa dehret wahda f’kundizzjoni fqira hafna li waslet biex il-gurija tiddeciedi li twaqqaf il-programm hesrem. Gie deciz ukoll li l-kumplament tat-tigrijiet jigu kancellati darba ghal dejjem.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Caddie Drink (C. Camilleri) Hin – 3.27.9” (1.18.7”) 2. Take Out Blue (J. Galea) 3. Sjohultets Tigra (C. Calleja) 4. Jet Starline (M. Fenech)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Quatrain De Retz (M. Ellul) Hin – 3.29.2” (1.19.2”) 2. Emil Brebro (C. Caruana) 3. Solo d’Occagnes (A. Farrugia) 4. Man Quick (J. Cordina)

III Tigrija. Maiden Race. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Queen Du Sablier (K. Saliba) Hin – 3.26.9” (1.18.4”) 2. Norman d’Avril (J. Cordina) 3. Megiddo (C. Camilleri) 4. Frisco PE (R. Gatt)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Quota D’Achille (C. Xerri) Hin – 3.26.2” (1.18.1”) 2. Energy Launcher (C. Camilleri) 3. Chippen Bob (C. Vassallo) 4. Niky De Memartin (R. Gatt)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements