//
you're reading...
Horse Racing

Gently Di Poggio triumphs in President’s Cup Final

Italian trotter Gently Di Poggio (Brian Zammit) winning the President's Cup final for class Premier trotters (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Italian trotter Gently Di Poggio (Brian Zammit) winning the President’s Cup final for class Premier trotters (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications).

As expected, the President’s Cup final for class Premier trotters and on a long distance of 2640m was the main attraction Friday afternoon at the Marsa Race Track. This final formed part of the 49th meeting of the season made up of nine races all for trotters. It was Italian Gently Di Poggio, under the guidance of Brian Zammit which managed to win the 2013 edition of this prestigious competition.

Eleven horses took part in the class Premier final. It was Cloria Victis (Darren Mizzi) which stormed ahead in the initial stages, opening a half length lead from True Q (Shawn Portelli) and Veikko Hornline (Carl Caruana). But around 300m from the end, Cloria Victis started to slow down and was overtaken by Gently Di Poggio which registered its first win in Malta by half length from The Bad Rock (Rodney Gatt). Midnight Passion (Eric Bezzina) finished fourth.

The winner clocked an impressive average time of 1.14.4” per kilometer. At the end of this final, the President of Malta, Dr George Abela presented the prestigious trophy to Messrs Joe Cachia and Brian Zammit owner and driver respectively of the winning horse.

Friday’s card included also eight heats from the Equestrian Festival Championships. These championships are being held on a short distance of 1640m. Three of the heats were open for class Silver A trotters. In the first class Silver A heat, Swedish newcomer Damita (Marco Debono) led all the way and secured its first win in Malta easily by more than five lengths from Dacoit (Ludvic Ghigo) and Okilebo De Bremont (Julian Farrugia). Partisan De Bouere (Brian Hili) ended fourth.

There was a keen tussle between two trotters in the final metres of the second class Silver A heat. It was Queen Du Sablier (Clayton Vella) which notched to its second win in a row from Notice As (Gerald Vella). For Clayton Vella this was his first win at the Marsa Race Track. Another mare, Foot Stompin Music (David Galea), registered its first win in Malta in the third class Silver A heat after taking the lead with 600m to go.

Friday’s winners

Race 1. Equestrian Festival Heat. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Above Roland (George Attard) – 1.16.2”

Race 2. Equestrian Festival Heat. Class Silver A. Dist – 1640m. 1. Damita (Marco Debono) – 1.15.1”

Race 3. Equestrian Festival Heat. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Ballad Ribb (Tony Demanuele) – 1.17.1”

Race 4. Equestrian Festival Heat. Class Silver B. Dist – 1640m. 1. Frisco Pe (Rodney Gatt) – 1.15.3”

Race 5. President’s Cup Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Gently Di Poggio (Brian Zammit) – 1.14.4”

Race 6. Equestrian Festival Heat. Class Silver A. Dist – 1640m. 1. Queen Du Sablier (Clayton Vella) – 1.15”

Race 7. Equestrian Festival Heat. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Icare De Jemma (Tony Demanuele) – 1.15.9”

Race 8. Equestrian Festival Heat. Class Silver B. Dist – 1640m. 1. Alf Eme (Paul Galea) – 1.14.2”

Race 9. Equestrian Festival Heat. Class Silver A. Dist – 1640m. 1. Foot Stompin Music (David Galea) – 1.14.8”

Gently Di Poggio jnaqqax ismu fuq it-Tazza tal-President

Misjuq minn Brian Zammit, it-Taljan Gently Di Poggio l-Gimgha wara nofsinhar rebah it-tigrija ewlenija li saret fil-korsa tal-Marsa. Din kienet il-finali tat-Tazza tal-President ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m, finali li kienet taghmel parti mid-49 laqgha tas-sena fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott.

Hdax kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-finali tat-Tazza tal-President. L-Izvediz Cloria Victis kien l-aktar ziemel veloci wara l-karozza tat-tluq fejn fl-ewwel metri dan fetah vantagg zghir ta’ nofs tul minn True Q (Shawn Portelli) u Veikko Hornline (Cliferty Calleja). Dawra mit-tmiem, din il-finali hadet svolta ohra meta minn nahat ta’ wara bdew gejjin l-avvanzi ta’ finalisti ohra, fosthom Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) u Poppes Fighter (Michael Ellul).

Izda hekk kif iz-zwiemel qabdu jaffrontaw id-dritta finali taghhom, Cloria Victis beda’ jnaqqas mill-giri u kien f’dak il-mument li nqabez mit-Taljan Gently Di Poggio li rnexxilu jittrijonfa u jiehu l-ewwel rebha f’pajjizna b’tul quddiem The Bad Rock (Rodney Gatt). Cloria Victis kellu jikkuntenta bit-tielet post filwaqt li Midnight Passion (Eric Bezzina) dahal fir-raba’ pozizzjoni.

Ir-rebbieh kellu medja tajba ta’ 1.14.4” fil-kilometru. Fi tmiem il-finali, il-President ta’ Malta, Dr Gorg Abela pprezenta t-tazza ad unuru lil Brian Zammit u Joe Cachia sewwieq u sid rispettivament ta’ Gently Di Poggio. Din kienet l-ewwel darba li ziemel Taljan irnexxilu jnaqqax ismu fuq din it-tazza prestigjuza.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu kollha heats fuq distanza ta’ mil u minn diversi kampjonati abbinati mal-festival ekwestru li l-finali taghhom se jsiru l-gimgha d-diehla. It-tliet heats mill-kompetizzjoni Silver A intrebhu kollha minn dwieb. Fl-ewwel heat mill-kampjonat Silver A, id-debuttanta Damita (Marco Debono) iddominat tul id-distanza u ttrijonfat b’vantagg ta’ aktar minn hames tulijiet minn Dacoit (Ludvic Ghigo).

Queen du Sablier (Clayton Vella), hadet it-tieni rebha konsekuttiva fit-tieni heat mill-istess klassi wara taqtiegha missielta fl-ahhar metri ma’ Notice As (Gerald Vella). Ghal Clayton Vella din kienet l-ewwel rebha fil-korsa tal-Marsa.

Fit-tielet u l-ahhar heat, Foot Stompin Music (David Galea) irnexxilha tiehu l-ewwel rebha fi gziritna wara li hadet il-kmand f’nofs id-distanza.

Saret ukoll tigrija b’ponijiet Shetland misjuqa minn tfal li jattendu l-akkademja tat-tigrijiet taz-zwiemel. Din intrebhet minn Golden Spirit misjuq minn Dejan Calleja.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Above Roland (G. Attard) Hin – 2.04.9” (1.16.2”) 2. Monticello (E. Bonello) 3. Esmeralda Run (R. Magro) 4. Hulegardens Filur (C. Caruana)

II Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Silver A. Dist – 1640m. 1. Damita (M. Debono) Hin – 2.03.1” (1.15.1”) 2. Dacoit (L. Ghigo) 3. Okilebo De Bremont (J. Farrugia) 4. Partisan De Bouere (B. Hili)

III Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Ballad Ribb (T. Demanuele) Hin – 2.06.4” (1.17.1”) 2. Nolan Streamline (A. Mifsud) 3. Brokkur TYC (P. Farrugia) 4. Kulls Nero (C. Camilleri)

IV Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Silver B. Dist – 1640m. 1. Fisco Pe (R. Gatt) Hin – 2.03.5” (1.15.3”) 2. Mr Snowman (D. Ellul) 3. Big Hit (C. Camilleri) 4. Ostheo d’Havetot (A. Farrugia)

V Tigrija. Finali Tazza Tal-President. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Gently Di Poggio (B. Zammit) Hin – 3.16.4” (1.14.4”) 2. The Bad Rock (R. Gatt) 3. Cloria Victis (D. Mizzi) 4. Midnight Passion (E. Bezzina)

VI Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Silver A. Dist – 1640m. 1. Queen Du Sablier (C. Vella) Hin – 2.03” (1.15”) 2. Notice As (G. Vella) 3. Ami Blou (M. Sammut) 4. Side Spin (J. Farrugia)

VII Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Icare De Jemma (T. Demanuele) Hin – 2.04.4” (1.15.9”) 2. Buckens Stjarna (T. Tanti) 3. Friendly Frazer (N. Baldacchino) 4. Lemon Solo (E. Farrugia)

VIII Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Silver B. Dist – 1640m. 1. Alf Eme (P. Galea) Hin – 2.01.8” (1.14.2”) 2. Pile Ou face (J. Schembri) 3. Xian Hornline (M. Fenech) 4. Newman (M. Caruana)

IX Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Silver A. Dist – 1640m. 1. Foot Stompin Music (D. Galea) Hin – 2.02.7” (1.14.8”) 2. Norman d’Avril (J. Cordina) 3. Pissaro (C. Vassallo) 4. Count Wiesnievski (R. Gatt)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements