//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Ohime Mag steals limelight

Ohime Mag, driven by Ronald Cassar winning the Prix De Vincennes Final for Class Premier trotters.

Ohime Mag, driven by Ronald Cassar winning the Prix De Vincennes Final for Class Premier trotters.

Driven by one of its owners, Ronald Cassar, eleven year old trotter, Ohime Mag, won Sunday’s major event, the Prix De Vincennes final for French horses registered in class Premier. This final formed part of the 51st meeting of the season consisting of ten races all for trotters, five of which were finals for French trotters.

Nine horses lined up for the class Premier final. It was Pacha De La Frette (Claudio Refalo) which took the lead after the official start of the race, opening a small lead from Orion du Vaumicel (Frencu Cassar) and Orgueil De Nganda (Noel Baldacchino). With a lap to go, favourite Okilaibo (Julian Farrugia) also started to increase its speed. However, 400m from the end, Pacha De La Frette ran out of steam, started to slow down and was overtaken by both Okilaibo and Ohime Mag (Ronald Cassar).

In the final straight, Okiliabo couldn’t sustain the challenge of Ohime Mag and the latter took its fourth win of the year. Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) and Quelino d’Amour (Mario Fenech) followed home in that order. At the end of this final, Ms Emmanuelle Morvillers, Societe’ du Cheval Francais official, presented the trophy to Messrs Ronald Cassar and Michel Lautier driver and co-owners of the winning horse. The winner clocked an average time of 1.14.9” per kilometer.

Oolong (Charles Degiorgio) dashed strongly from the outside around 400m to the finishing line of the class Gold final. This eleven year old trotter notched to its third win of the season after beating easily the challenge of Prince Gaillard (Charles Camilleri) and Onyx Lucernais (Jason Cordina). Orage Du Pont (Julian Farrugia) finished fourth.

In the class Silver final, favourite Quozak Prior (Noel Baldacchino) got outsmarted by Petit Pierricais (Raymond Schembri) midway through the final straight. Petit Pierricais obtained its second win on the trot and in Malta by three lengths, with Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin) and Pittacos (Charles Degiorgio) following behind in that order.

Sunday’s meeting still remained a memorable one for Noel Baldacchino as he managed to win both the Bronze and the Copper final respectively with Polytain and Owens Kin. Polytain surged ahead around 300m to the end of the class Bronze final and secured its sixth win of the season and its third in a row easily by two lengths from Notre Joyeux (Julian Farrugia). Under the guidance of Baldacchino, Owens Kin led all the way and finished first by half length from Minou De Perdriat (Charles Camilleri).

During Sunday’s meeting, Noel Baldacchino was awarded as the best driver of last month. In November 2013, Baldacchino managed to win an international race held at Vincennes Race Track in Paris. The Zejtuni driver was not only presented a commemorative plaque but also a number of horse products produced in Italy by Equine Supreme Company Limited.

Another special meeting will be held next Sunday at the Marsa Race Track. This meeting will include a series of six finals forming part of the Equestrian Festival that will be organized during the coming weekend. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Equestrian Festival Heat. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Dealer Arriba (Michael Ellul) – 1.15.7”

Race 2. Equestrian Festival Heat. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Lass John (Darren Grima) – 1.15.7”

Race 3. Equestrian Festival Heat. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Zandina Boshoeve (Rodney Gatt) – 1.13.9”

Race 4. Equestrian Festival Heat. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Kaki De Peyrahout (Charles Camilleri) – 1.15.2”

Race 5. Prix De Caen Championship Final. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Owens Kin (Noel Baldacchino) – 1.18.5”

Race 6. Prix De Cagnes Sur Mer Championship Final. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Polytain (Noel Baldacchino) – 1.16.6”

Race 7. Prix De Caboug Championship Final. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Petit Pierricais (Raymond Schembri) – 1.16”

Race 8. Prix d’Enghien Championship Final. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Oolong (Charles Degiorgio) – 1.17.4”

Race 9. Prix De Vincennes Championship Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Ohime Mag (Ronald Cassar) – 1.14.9”

Race 10. Equestrian Festival Heat. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Charm Hammering (Gilbert Farrugia) – 1.13.4”

Ohime Mag fi klassi ghalih fil-finali Premier

Taht il-gwida ta’ wiehed mis-sidien tieghu, Ronald Cassar, Ohime Mag rebah it-tigrija ewlenija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet il-finali Prix De Vincennes ghal zwiemel Francizi tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m. Din il-finali kienet taghmel parti mill-51 laqgha tas-sena fuq ghaxar tigrijiet tat-trott, b’hamsa minn dawn it-tigrijiet ikunu finali minn kampjonati diversi ghal zwiemel Francizi fuq l-istess distanza.

Disgha kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-finali Premier. Pacha De La Frette (Claudio Refalo) kien l-aktar ziemel veloci wara l-karozza tat-tluq fejn fl-ewwel metri fetah vantagg zghir minn Orion Du Vaumicel (Frencu Cassar) u Orgueil de Nganda (Noel Baldacchino). Dawra mit-tmiem, resaq ukoll vicin ta’ Pacha De La Frette anki l-kwotat Okiliabo (Julian Farrugia). Il-finali hadet svolta ohra madwar 400m mit-tmiem, meta Pacha De La Frette naqqas mill-giri u fost l-ohrajn inqabez mhux biss minn Okilaibo izda anki minn Ohime Mag (Ronald Cassar).

L-emozzjoni baqghet sat-tmiem ghax fl-ahhar metri osservajna lil Okilaibo jinqabez minn Ohime Mag li f’medja ta’ 1.14.9” irregistra r-raba’ rebha stagonali b’Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) u Quelino d’Amour (Mario Fenech) jidhlu warajhom f’dik l-ordni.

Fi tmiem il-finali, is-sinjura Emmanuelle Morvillers, ufficjal tal-assocjazzjoni Franciza Societe’ du Cheval Francais, ipprezentat il-premju u t-trofew lis-sinjuri Ronald Cassar u Michel Lautier, sewwieq u sid rispettivament taz-ziemel rebbieh.

Il-finali l-ohra li saru l-Hadd kienu l-Prix d’Enghien ghal zwiemel tal-klassi Gold, il-Prix De Cabourg tal-klassi Silver, il-Prix De Cagnes Sur Mer tal-klassi Bronze u l-Prix De Caen tal-klassi Copper. Il-finali Gold kienet wahda incerta sat-tmiem. Wara li l-ewwel pozizzjoni alternat diversi drabi bejn bosta zwiemel, kien Charles Degiorgio li fl-ahhar metri pogga quddiem lil Oolong li ma naqasx milli jiehu t-tielet rebha tas-sena minn Prince Gaillard (Charles Camilleri), Onyx Lucernais (Jason Cordina) u Orage Du Pont (Julian Farrugia).

Fil-finali tal-klassi Silver, Petit Pierricais (Raymond Schembri) irnexxilu jaqbez lill-favorit Quozak Prior (Noel Baldacchino) f’nofs id-dritta finali. B’hekk Petit Pierricais ha t-tieni rebha f’Malta b’vantagg ta’ aktar minn tliet tulijiet, b’Pirate d’Urzy (Eugenio Bondin) u Pittacos (Charles Degiorgio) jkollhom ukoll pjazzament pozittiv.

Ghal Baldacchino, il-laqgha tal-Hadd xorta baqghet wahda memorabbli. Dan minhabba li rnexxilu jirbah kemm il-finali Bronze u anki dik Copper permezz ta’ Polytain u Owens Kin rispettivament. Permezz tal-favorit Polytain, Baldacchino zied fil-giri matul l-ahhar 400m tal-finali Bronze biex bla tbatija dan il-Franciz ha s-sitt rebha tas-sena u t-tielet wahda nfila quddiem Notre Joyeux (Julian Farrugia). Fil-finali Copper, Owens Kin irritorna ghar-rebh wara assenza ta’ kwazi sena. Hu zamm l-ewwel post tul id-distanza u ttrijonfa b’tul minn Minou De Perdriat (Charles Camilleri).

Matul il-laqgha tal-Hadd, Noel Baldacchino gie wkoll premjat bhala l-ahjar sewwieq ghax-xahar ta’ Novembru. Matul ix-xahar li ghadda, Baldacchino rebah tigrija nternazzjonali fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza permezz ta’ Puy De Sancy. Dan barra rebhiet ohra f’pajjizna fl-istess perjodu. Hu gie prezentat bi plakka kommemorattiva u b’numru ta’ prodotti u vitamini taz-zwiemel maghmula mill-kumpanija Taljana Equine Supreme, kumpanija ewlenija li tipproduci prodotti ta’ dan it-tip tal-oghla livell.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Dealer Arriba (M. Ellul) Hin – 2.04.1” (1.15.7”) 2. Pema (C. Camilleri) 3. Hawkear (R. Gatt) 4. Adream Wish (J. Gafa’)

II Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Lass John (D. Grima) Hin – 2.04.1” (1.15.7”) 2. Sjohultets Tigra (R. Gatt) 3. Paco (C. Xerri) 4. Quipo Du Tronquay (N. Baldacchino)

III Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Zandina Boshoeve (R. Gatt) Hin – 2.01.2” (1.13.9”) 2. Pan Des Couperies (C. Camilleri) 3. Power Night Star (C. Degiorgio) 4. Premier Avril (H. Mc Kay)

IV Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Kaki De Peyrahout (C. Camilleri) Hin – 2.03.3” (1.15.2”) 2. Quitus Beauregard (P. Calleja) 3. Rybo Juvel (J. Farrugia) 4. Quick Et Rare (J. Pace)

V Tigrija. Finali Prix De Caen. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Owens Kin (N. Baldacchino) Hin – 3.27.4” (1.18.5”) 2. Minou De Perdriat (C. Camilleri) 3. Nylan De Mouloire (R. Gatt) 4. Nimeno (S. Portelli)

VI Tigrija. Finali Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Polytain (N. Baldacchino) Hin – 3.22.3” (1.16.6”) 2. Notre Joyeux (J. Farrugia) 3. Quid De Belle Vue (J. Gafa’) 4. Oscar Des Racques (C. Camilleri)

VII Tigrija. Finali Prix De Caboug. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Petit Pierricais (R. Schembri) Hin – 3.20.7” (1.16”) 2. Quozak Prior (N. Baldacchino) 3. Pirate d’Urzy (E. Bondin) 4. Pittacos (C. Degiorgio)

VIII Tigrija. Finali Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Oolong (C. Degiorgio) Hin – 3.24.3” (1.17.4”) 2. Prince Gaillard (C. Camilleri) 3. Onyx Lucernais (J. Cordina) 4. Orage du Pont (J. Farrugia)

IX Tigrija. Finali Prix De Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Ohime Mag (R. Cassar) Hin – 3.17.9” (1.14.9”) 2. Okilaibo (J. Farrugia) 3. Oltedo De Rieux (C. Camilleri) 4. Quelino d’Amour (M. Fenech)

X Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Charm Hammering (G. Farrugia) Hin – 2.00.3” (1.13.4”) 2. Ouf Boy (E. Bondin) 3. Skip Dimanche (C. Debono) 4. Quel Gibus (D. Ellul)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements