//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Absolut Spender triumphs in major final

Absolut Spender (Mark Desira) winning the Equestrian Festival Final for class Premier trotters (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Absolut Spender (Mark Desira) winning the Equestrian Festival Final for class Premier trotters (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The 2013 edition of the Equestrian Festival was held Sunday afternoon at the Marsa Race Track. This festival consisted of blessing of horses, pony races, polo tournament, show jumping, dressage, six finals for trotters on the mile distance and the Coronation Cup final for flat horses. Sunday’s major event, the final for class Premier trotters was won by Absolut Spender driven by Mark Desira.

Eight horses lined up for the class Premier final. As expected, it was Totti T Dream the fastest trotter at first, opening a half length lead from Madam Di Poggio (Shawn Portelli) and Vejby Boom (Charles Camilleri). But around 300m from the finishing line, Totti T Dream started to slow down and was also overtaken by Absolut Spender (Mark Desira) which secured its fifth win of the year easily by three lengths from Vejby Boom. Madam di Poggio and Oran (Carmelo Farrugia) ended respectively in third and fourth place.

After this final, Parliamentary Secretary for Sport, Stefan Buontempo presented the trophy to Mark Desira driver of the winning horse. Absolut Spender clocked an average time of 1.13.2” per kilometer.

In the class Gold final, favourite Charm Hammering (Gilbert Farrugia) led all the way and registered its fifth win of the year and its second consecutive win by half length from Phenix De La Roque (Frencu Cassar). Power Night Star (Charles Degiorgio) and Pan des Couperies (Charles Camilleri) followed behind in that order. Charm Hammering registered the same average time obtained by Absolut Spender in the Premier final.

Sunday’s card included also two finals for class Silver trotters. In the Silver A final, Side Spin (Julian Farrugia) which led all the way was disqualified for hooking and the win was awarded to second placed Damita driven by Marco Debono. In the B final Megiddo (Charles Camilleri) profited from the disqualification of the early leader Pile Ou Face which changed its pace few metres from the finishing line.

Kimberley Downs (Michael Sultana) gained its sixth win of the year and its fifth in a row in the Coronation Cup final for flat horses. This American seven year old upped its pace from the outside with 400m to go and finished first by a length and a half from Timolin (Jean Paul Caruana) and Gold As Good (Eric Zammit). Darielli (Charles Pace) ended fourth.

Once again at the end of this final, Parliamentary Secretary Buontempo accompanied by His Excellency Rob Luke, British High Commissioner for Malta, presented the Coronation Cup to Michael Sultana and Jonathan Borg, jockey and co-owners of the winning horse.

Opposition spokesman for Sports, Robert Cutajar was also present yesterday afternoon at the Marsa Race Track.

Sunday’s winners

Race 1. Equestrian Festival Final. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Buckens Stjarna (Tony Tanti) – 1.14.8”

Race 2. Equestrian Festival Final. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Pema (Charles Degiorgio) – 1.14.5”

Race 3. Coronation Cup Final. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Kimberley Downs (Michael Sultana) – 1.12.9”

Race 4. Equestrian Festival Final. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Charm Hammering (Gilbert Farrugia) – 1.13.2”

Race 5. Equestrian Festival Final. Class Premier. Dist – 1640m. 1. Absolut Spender (Mark Desira) – 1.13.2”

Race 6. Equestrian Festival Final. Class Silver B. Dist – 1640m. 1. Megiddo (Charles Camilleri) – 1.14.3”

Race 7. Equestrian Festival Final. Class Silver A. Dist – 1640m. 1. Damita (Marco Debono) – 1.14”

Absolut Spender impressjonanti fil-finali ewlenija

L-aktar finali importanti li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet wahda riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza ta’ mil. Din il-finali kienet taghmel parti mill-festival ekwestru, festival li nkluda diversi attivitajiet fosthom tberik taz-zwiemel, tigrijiet tal-ponijiet, tournament tal-polo, show jumping, dressage, tigrija bi xrieret bl-involviment ta’ gurnalisti sportivi, sitt finali ghal zwiemel tat-trott fuq distanza ta’ mil u finali tal-galopp ghat-Tazza Coronation. Il-finali ewlenija, tal-klassi Premier, intrebhet minn Absolut Spender misjuq minn Mark Desira.

F’din il-finali ewlenija hadu sehem b’kollox tmien zwiemel. Kif mistenni kien Totti T Dream (Charles Degiorgio) l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq fejn dan fetah vantagg zghir minn Madam di Poggio (Shawn Portelli) u Vejby Boom (Charles Camilleri). Izda madwar 300m mit-tmiem, Totti T Dream beda’ jnaqqas mill-giri u dlonk inqabez minn numru ta’ zwiemel, fosthom mir-rebbieh Absolut Spender (Mark Desira) li ha l-hames rebha tas-sena b’nofs tul minn Vejby Boom u Madam Di Poggio. Oran (Carmelo Farrugia) temm ir-raba’. Il-medja tar-rebbieh kienet ukoll wahda tajba ta’ 1.13.2” fil-kilometru. Fi tmiem il-finali s-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo ppremja lil Mark Desira, is-sewwieq ta’ Absolut Spender.

Charm Hammering (Gilbert Farrugia) kien il-hin kollu quddiem matul il-finali Gold. Hu kkontrolla lill-kumplament tal-partecipanti tul id-distanza u qasam il-linja finali l-ewwel quddiem Phenix De La Roque (Frencu Cassar) u Power Night Star (Charles Degiorgio). Pan Des Couperies (Charles Camilleri) dahal fir-raba’ pozizzjoni. Din it-tigrija ukoll kienet verament veloci fejn ir-rebbieh kellu medja impressjonanti ta’ 1.13.2”, ezatt bhal dik registrata mir-rebbieh tal-klassi Premier.

Il-programm inkluda wkoll zewg finali tal-klassi Silver, mirbuha minn zewg dwieb. Fil-finali Silver A, Side Spin (Julian Farrugia), wara li ddomina tul id-distanza safa’ skwalifikat biex ir-rebha nghatat lit-tieni pjazzata Damita f’idejn Marco Debono. Fil-finali B, Megiddo (Charles Camilleri) hadet it-tieni rebha konsekuttiva wara li Pile Ou Face li kien quddiem, zbalja fl-ahhar metri.

Il-finali tal-galopp kienet wahda incerta u eccitanti sat-tmiem. Bil-favorit Kimberley Downs, Michael Sultana jibda l-avvanz fuq in-nahha ta’ barra 400m mit-tmiem biex wassal lil dan iz-ziemel halli jiehu s-sitt rebha tas-sena u l-hames wahda konsekuttiva b’nofs tul minn Timolin (Jean Paul Caruana) u Gold As Good (Eric Zammit). Darielli (Charles Pace) temm ir-raba’. Fi tmiem il-finali, rega kien is-Segretarju Parlamentari Buontempo u l-Kummissarju Gholi Ingliz ghal Malta Rob Luke, ipprezentaw it-Tazza Coronation lil Michael Sultana u Jonathan Borg, jockey u sidien taz-ziemel rebbieh.

It-tigrija li nvolviet gurnalisti sportivi u sewwieqa stabbliti intrebhet minn Lys Des Etroits misjuq minn Brian Hili akkumpanjat minn Cristian Muscat. Prezenti wkoll il-bierah wara nofsinhar fil-Marsa kien hemm il-kelliem tal-oppozizzjoni dwar l-isport Robert Cutajar.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Buckens Stjarna (T. Tanti) Hin – 2.02.7” (1.14.8”) 2. Kulls Nero (C. Camilleri) 3. Friendly Frazer (N. Baldacchino) 4. Monticello (E. Bonello)

II Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Pema (C. Degiorgio) Hin – 2.02.1” (1.14.5”) 2. Lass John (S. Portelli) 3. Caddie Drink (C. Camilleri) 4. Napolitano Sun (D. Ellul)

III Tigrija. Finali Tazza Coronation. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Kimberley Downs (M. Sultana) Hin – 1.12.9” 2. Timolin (J.P. Caruana) 3. Gold As Good (E. Zammit) 4. Darielli (C. Pace)

IV Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Charm Hammering (G. Farrugia) Hin – 1.59.9” (1.13.2”) 2. Phenix De La Roque (F. Cassar) 3. Power Night Star (C. Degiorgio) 4. Pan Des Couperies (C. Camilleri)

V Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. Absolut Spender (M. Desira) Hin – 2.00.1” (1.13.2”) 2. Vejby Boom (C. Camilleri) 3. Madam Di Poggio (S. Portelli) 4. Oran (C. Farrugia)

VI Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Silver B. Dist – 1640m. 1. Megiddo (C. Camilleri) Hin – 2.01.8” (1.14.3”) 2. Mr Snowman (D. Ellul) 3. Alf Eme (P. Galea) 4. Novak (T. Demanuele)

VII Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Silver A. Dist – 1640m. 1.Damita (M. Debono) Hin – 2.01.4” (1.14”) 2. Pissaro (C. Vassallo) – Norman d’Avril (M. Ellul) 4. Notice As (C. Degiorgio)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements