//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Vejby Boom triumphs in class Premier event

Vejby Boom, driven by Charles Camilleri is seen winning the class Premier race. (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Vejby Boom, driven by Charles Camilleri is seen winning the class Premier race. (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications).

Sunday’s meeting at the Marsa Race Track heralded the start of the 2014 horse racing season. The card consisted of eight races all for trotters on a short distance of 2140m. Certainly the major event was the seventh race, open for class Premier trotters and which was won by Swedish Vejby Boom driven by Charles Camilleri. The latter also managed to win two races during Sunday’s programme.

Thirteen horses took part in the class Premier race. As expected it was P.A. Surprise (Charles Degiorgio) which took the lead after the official start of the race. This trotter opened a half length lead from Zalgado Transs R (Noel Baldacchino) and Original Blue (Chris Cassar). These three horses continued to set the pace until 400m from the end and in the final straight. However, in the final straight the early pacesetter ran out of steam and got outsmarted by Vejby Boom (Charles Camilleri) which went on to record its first win in Malta. Zalgado Transs R and Pro Shop (Rodney Gatt) completed the top-four order.

In the class Gold race, early leader, Quintet du Vivier (Charles Camilleri), was unable to keep up the pace and started to slow down midway through the final straight. It was Beckham Bob (Jesmar Gafa)’ which overtook Quintet Du Vivier with Dutch newcomer Wies Buitenzorg (Tony Demanuele) and Regent De Tillard (Andrew Farrugia) finishing respectively in third and fourth place.

Sunday’s card included also four races for class Silver trotters. In the first two class Silver races, French horse Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) and Finnish mare Isebel (Christian Xerri) secured their first win of the season after increasing their speed around 700m to the end. Ouragan d’Any (Michael Ellul) and Pile Ou Face (Joe Schembri) led all the way in the other two class Silver races.

Another meeting at the Marsa Race Track will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Nolan Streamline (Andy Mifsud) – 1.17.4”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) – 1.16.4”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Victory Pointer (Charles Camilleri) – 1.16.3”

Race 4. Class Silver. Dist – 2140. 1. Isebel (Christian Xerri) – 1.17”

Race 5. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Beckham Bob (Jesmar Gafa’) – 1.15.8”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Ouragan d’Any (Michael Ellul) – 1.17”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Vejby Boom (Charles Camilleri) – 1.14.9”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Pile Ou Face (Joe Schembri) – 1.17.4”

L-ewwel rebha f’Malta ghal Vejby Boom fl-oghla klassi

Il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa nghata l-bidu ghall-istagun 2014 bl-ewwel laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. Kif mistenni, l-aktar tigrija importanti kienet dik tal-klassi Premier u li ntrebhet mill-Izvediz Vejby Boom misjuq minn Charles Camilleri. Dan is-sewwieq temm ukoll l-ahjar wiehed tal-programm b’zewg rebhiet.

Kif mistenni, kien il-kwotat P.A. Surprise (Charles Degiorgio) l-aktar ziemel veloci waqt il-bidu ufficjali tat-tigrija Premier. Dan fetah vantagg zghir ta’ nofs tul minn Zalgado Transs R (Noel Baldacchino) u Original Blue (Chris Cassar). It-tigrija zammet dan l-andament sakemm iz-zwiemel qabdu d-dritta finali taghhom. Kien f’dak il-mument li P.A. Surprise beda jnaqqas mill-giri u nqabez mir-rebbieh Vejby Boom (Charles Camilleri) li rregistra l-ewwel rebha f’pajjizna. Zalgado Transs R u Pro Shop (Rodney Gatt) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Gold, Quintet Du Vivier (Charles Camilleri) kien ghal hafna hin quddiem, izda anki dan fid-dritta finali ma seta’ jaghmel xejn quddiem il-qawwa ta’ Beckham Bob (Jesmar Gafa’) li qabzu minn naha ta’ gewwa. Il-gdida Olandiza Wies Buitenzorg (Tony Demanuele) u Regent De Tillard (Andrew Farrugia) kellhom ukoll wirja tajba.

Il-programm tal-Hadd inkluda wkoll erba’ tigrijiet tal-klassi Silver. Attakk mibdi 700m mit-tmiem wassal kemm lil Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) u anki lil Isebel (Christian Xerri) biex jiehdu l-ewwel rebhiet taghhom fl-ewwel zewg tigrijiet Silver. Fit-tielet u r-raba’ tigrija Silver, Ouragan d’Any (Michael Ellul) u Pile Ou Face (Joe Schembri) iddominaw tul id-distanza.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Nolan Streamline (A. Mifsud) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Phoenix Des Baux (B. Hili) 3. Pine Wood Harry (C. Calleja) 4. Quella Des Moyeux (T. Demanuele)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi) Hin – 2.43.5” (1.16.4”) 2. Reve De Nieul (C. Farrugia) 3. Ogor (A. Cassar) 4. Newman (R. Gatt)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Victory Pointer (C. Camilleri) Hin – 2.43.2” (1.16.3”) 2. Kaki De Peyrahout (D. Casha) 3. Qumran De La Motte (F. Cassar) 4. Seigneur Du Dropt (A. Farrugia)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140. 1. Isebel (C. Xerri) Hin – 2.44.8” (1.17”) 2. Quaid Tejy (C. Caruana) 3. Notre Joyeux (C. Camilleri) 4. Pactolgo (A. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Beckham Bob (J. Gafa’) Hin – 2.42.2” (1.15.8”) 2. Quintet du Vivier (C. Camilleri) 3. Wies Buitenzorg (T. Demanuele) 4. Regent De Tillard (A. Farrugia)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Ouragan d’Any (M. Ellul) Hin – 2.44.8” (1.17”) 2. Baron GL (N. Baldacchino) 3. Pissaro (C. Vassallo) 4. Partisan de Bouere (B. Hili)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Vejby Boom (C. Camilleri) Hin – 2.40.3” (1.14.9”) 2. P.A. Surprise (C. Degiorgio) 3. Zalgado Transs R (N. Baldacchino) 4. Pro Shop R. Gatt)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Pile Ou Face (J. Schembri) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Quioco Dry (J. Galea) 3. Plaisir d’Amour (S. Schembri) 4. Alfa Dream (J. Briffa)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives