//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Pearl Storm and Zalgado Transs R win top races

Zalgado Transs R driven by Nicholas Bonello winning the race for class Premier trotters.

Zalgado Transs R driven by Nicholas Bonello winning the race for class Premier trotters.

Pearl Storm and Zalgado Transs R won Sunday’s major events. These were a flat race on a long distance of 1750m class and a class Premier trotting race on a long distance of 2640m. These races formed part of the third meeting of the season made up of nine races.

Five horses took part in the only flat race of the day. American newcomer Safari Storm (Charles Vella) was first out of the blocks and during the first metres this five year old galloper opened a half length lead from Irish debutante Pearl Storm (Michael Sultana). Around 300m from the end, Safari Storm started to slow down and in the final straight it was overtaken by Pearl Storm which secured its first win in Malta. Timolin (Jean Paul Caruana) ended third.

It was Playboy C.H. (Anton Pace) which stormed ahead in the initial stages of the class Premier race. This Danish seven year old trotter opened a length and a half lead from Nitesco d’Antony (David Ellul) and Phenix De La Roque (Noel Baldacchino). With a lap to go, Playboy C.H. ran out of steam and was overtaken by Zalgado Transs R driven by Nicholas Bonello. The latter never relinquished it position and in the final metres managed also to stave off the challenge of Zandina Boshoeve (Rodney Gatt) and Midnight Passion (Eric Bezzina). Quelino d’Amour (Mario Fenech) finished fourth. For Bonello this was his first win of the career, for his horse this was its first win in Malta.

Sunday’s card included also two races for class Gold trotters. In the first class Gold race, favourite Paleo Des Cascades upped its pace 400m from the finishing line and took its second win in a row from Premier Avril (Herman Mc Kay). Olry Meslois (Emmanuel Fenech) and Carnegie Hall (Darren Mizzi) completed the top four order.
French newcomer Quid D’Aliermont (Philip Calleja) and Ouest Mabon (Shawn Portelli) sprinted neck and neck in the final straight of the second class Gold race. The former gained its first win in Malta with Malewe (Noel Baldacchino) and No Comprendo (Andrew Farrugia) ending respectively in third and fourth place.

During Sunday’s meeting, young driver Ronald Cassar was awarded as the best driver for December. The 2013 season was the best one so far for Cassar and during December he managed to win four races in the top category with Ohime Mag, including also the semi final and final of the Prix de Vincennes. Cassar also finished third in the V.O.B. Grand Final held at the end of the year. A token consisting of horse products produced by the Italian company Equine Supreme was presented to Ronald Cassar.

Another meeting at the Marsa Race Track will be held next Sunday. The first race should start at 1.30pm.


Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Qumran De La Motte (Frencu Cassar) – 1.18.9”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Navaroso de Khepri (Jesmar Gafa’) – 1.18.4”

Race 3. Class Flat. Dist – 1750m. 1. Pearl Storm (Michael Sultana) – 1.46.3”

Race 4. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Qurieux Du Ponchet (Noel Baldacchino) – 1.16.7”

Race 5. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Paleo Des Cascades (Redent Magro) – 1.15.1”

Race 6. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Lacoste IT (Eric Bezzina) – 1.17.1”

Race 7. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) – 1.15.9”

Race 8. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Quid De Belle Vue (Jesmar Gafa’) – 1.17.4”

Race 9. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Quid D’Aliermont (Philip Calleja) – 1.17.9”

L-ewwel rebhiet ghal Zalgado Transs R u Pearl Storm

It-tielet laqgha tas-sena li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti minn disa’ tigrijiet, tmienja tat-trott u wahda tal-galopp. L-aktar zewg tigrijiet mistennija kienu wahda tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m u t-tigrija tal-galopp fuq distanza wkoll twila ta’ 1750m. Dawn intrebhu minn Zalgado Transs R u d-debuttant Pearl Storm li ghalihom dan kien ukoll l-ewwel success f’pajjizna.

Fit-tigrija Premier kien id-Daniz Playboy C.H. (Anton Pace) l-aktar veloci wara li nghata l-bidu ufficjali tat-tigrija. Dan fetah vantagg ta’ tul u nofs minn Nitesco d’Antony (David Ellul) u Phenix De La Roque (Noel Baldacchino). Madwar dawra mit-tmiem Playboy CH deher inaqqas mill-pass u dlonk inqabez minn Zalgado Transs R misjuq minn Nicholas Bonello. Zalgado Transs R baqa’ jzomm l-ewwel post sat-tmiem anki wara li fl-ahhar metri kien attakkat b’qawwa minn Zandina Boshoeve (Rodney Gatt). Midnight Passion (Eric Bezzina) u Quelino d’Amour (Mario Fenech) spiccaw fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ghal Nicholas Bonello dan kien ukoll l-ewwel success fil-karriera tieghu.

Il-programm inkluda wkoll zewg tigrijiet tal-klassi Gold. Fl-ewwel wahda, Premier Avril (Herman Mc Kay), li okkupa l-ewwel post ghal parti twila tad-distanza, ma seta’ jaghmel xejn fid-dritta finali quddiem il-qawwa tal-favorit Paleo Des Cascades (Redent Magro). B’hekk Paleo Des Cascades ha t-tieni rebha konsekuttiva b’Olry Meslois (Emmanuel Fenech) u Carnegie Hall (Darren Mizzi) ikollhom ukoll wirja tajba.

It-tieni tigrija Gold kienet ikkaratterizzata minn taqtiegha nteressanti fl-ahhar battuti bejn il-gdid Franciz Quid D’Aliermont (Philip Calleja) u Ouest Mabon (Shawn Portelli). Kien tal-ewwel li ha l-ewwel rebha f’Malta b’Malewe (Noel Baldacchino) u No Comprendo (Andrew Farrugia) jakkwistaw ukoll pjazzament pozittiv.

L-uniku tigrija tal-galopp kienet ferm kumbattuta. Ghal hafna metri osservajna dwell eccitanti bejn zewg zwiemel debuttanti l-Amerikan Safari Storm (Charles Vella), li kien ghal xi metri quddiem u l-Irlandiz Pearl Storm (Michael Sultana). Kien fid-dritta finali li Sultana pogga quddiem lil Pearl Storm li rregistra l-ewwel rebha fi xtutna. Timolin (Jean Paul Caruana) temm it-tielet. Saret ukoll tigrija tal-ponijiet tad-demm tal-klassi C li ntrebhet minn Mirage misjuq minn Shawn Portelli.

Waqt l-istess laqgha, Ronald Cassar gie premjat bhala l-ahjar sewwieq ghax-xahar ta’ Dicembru. Cassar intghazel wara li l-istaġun li għadda mhux biss irnexxielu jirbaħ erba’ tiġrijiet biz-ziemel Ohime Mag kollha fl-ogħla klassi izda rebaħ kemm is-semi finali kif ukoll il-finali tal-Prix de Vincennes. Hu spiċċa wkoll fit-tielet post fil-V.O.B. Grand Final. Barra plakka kommemorattiva, Cassar gie prezentat ukoll b’numru ta’ prodotti ta’ zwiemel provduti mill-kumpanija Taljana Equine Supreme. Il-prezentazzjoni tmexxiet minn Fr Mario Attard f’isem l-isponsors.

Gew ukoll premjati is-sidien taz-zwiemel City, Sexy Boy u Kain Poifond li spiccaw l-aktar konsistenti s-sena li ghaddiet fit-tigrijiet organizzati fil-korsa l-qadima u Leone Tanti li kien l-ahjar sewwieq tfajjel fl-2013.


Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Qumran de la Motte (F. Cassar) Hin – 3.28.3” (1.18.9”) 2. Prince Du Moutier (R. Schembri) 3. Mezio Josselyn (V. Fenech) 4. Biggles Coquet (J. Vassallo)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Navaroso de Khepri (J. Gafa’) Hin – 3.26.9” (1.18.4”) 2. Icare de Jemma (T. Demanuele) 3. Petchora (G. Attard) 4. Money Boy (M. Fenech)

III Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Pearl Storm (M. Sultana) Hin – 1.46.3” 2. Safari Storm (C. Vella) 3. Timolin (J. P. Caruana)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Qurieux Du Ponchet (N. Baldacchino) Hin – 3.22.4” (1.16.7”) 2. Quioco Dry (J. Galea) 3. Happiness Photo (J. Farrugia) 4. Quel Gibus (D. Ellul)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Paleo Des Cascades (R. Magro) Hin – 3.18.3” (1.15.1”) 2. Premier Avril (H. McKay) 3. Olry Melsois (E. Fenech) 4. Carnegie Hall (D. Mizzi)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Lacoste IT (E. Bezzina) Hin – 3.23.4” (1.17.1”) 2. Octobre En Fete (C. Camilleri) 3. Ocean Brillouard (J. Gafa’) 4. Max Galbe (C. Agius)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Zalgado Transs R (N. Bonello) Hin – 3.20.3” (1.15.9”) 2. Zandina Boshoeve (R. Gatt) 3. Midnight Passion (E. Bezzina) 4. Quelino d’Amour (M. Fenech)

VIII Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Quid De Belle Vue (J. Gafa’) Hin – 3.24.4” (1.17.4”) 2. Zizazimoko (T. Demanuele) 3. Paco (C. Xerri) 4. Quindici (P. Spiteri)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Quid d’Aliermont (P. Calleja) Hin – 3.25.7” (1.17.9”) 2. Ouest Mabon (S. Portelli) 3. Malewe (N. Baldacchino) 4. No Comprendo (A. Farrugia)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives