//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

First win in Malta for Power Of Love

Sir Malouin driven by Kurt Saliba winning a class Silver race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Sir Malouin driven by Kurt Saliba winning a class Silver race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

French eleven year old trotter, Power Of Love under the guidance of its owner Michael Ellul, won Sunday’s major event at the Marsa Race Track. This was a class Premier trotters race on a long distance of 2640m and formed part of the 4th meeting of the season made up of ten races all for trotters.

Sixteen horses lined up for the class Premier trotters. It was Oran (Carmelo Farrugia) which stormed ahead midway through the distance. This horse opened a small lead from Sultan November (Shawn Portelli) and Ourasi Diams (Emmanuel Fenech). However Oran was unable to keep up the pace and with some 300m to go ran out of steam. It was outsmarted by Power Of Love (Michael Ellul) which claimed its first win in Malta with Poulot Des Cinty (Clint Vassallo) and Plastic (Charles Farrugia) ending respectively in third and fourth place. The winner clocked an average time of 1.15.8” per kilometer.

In the first class Gold race, Noble d’Ete (Jeffrey Pace) ran out of steam around 300m from the end and was reeled in by Prince Gaillard (Charles Camilleri). This French eleven year old trotter secured its first win of the year only by half length from Presidential (Brian Hili). Pan Des Couperies (Charles Degiorgio) ended fourth.
Danish Obelix Cream (Paul Galea) gained its first win on the trot after dashing strongly from the outside during the last 400m of the second class Gold race. Obelix Cream past the post first easily by a length and a half from Means Nothing (Noel Baldacchino) and Quattro Du Gite (Julian Farrugia). Pissaro (Clint Vassallo) completed the top four order.

Sunday’s card included also four races for class Silver trotters. The first two class Silver races were won by Sir Malouin (Kurt Saliba) and Milano du Gite (Alex Cortis) which both led all the way. Quaid Tejy (Carl Caruana) and Rocky De Jervi (Jeffrey Said) triumphed in the other two class Silver races after increasing their speed in the final straight.

Another meeting at the Marsa Race Track will be held next Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Parce Que (Noel Baldacchino) – 1.18.5”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Sir Malouin (Kurt Saliba) – 1.18.2”

Race 3. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Stormy Sand (Jeffrey Pace) – 1.19.5”

Race 4. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Milano du Gite (Alex Cortis) – 1.17”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Kaki de Peyrahout (Charles Farrugia) – 1.17.3”

Race 6 Class Gold. Dist – 2640m. 1. Prince Gaillard (Charles Camilleri) – 1.16.5”

Race 7. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Quaid Tejy (Carl Caruana) – 1.16.3”

Race 8. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Power Of Love (Michael Ellul) – 1.15.8”

Race 9. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rocky De Jervi (Jeffrey Said) – 1.16.5”

Race 10. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Obelix Cream (Paul Galea) – 1.17.1”

Success ghal Power Of Love u Michael Ellul fl-oghla klassi

Misjuq minn sidu stess Michael Ellul, il-Franciz Power Of Love rebah it-tigrija ewlenija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier u kienet taghmel parti mir-raba’ laqgha tas-sena fuq ghaxar tigrijiet tat-trott fuq distanza twila ta’ 2640m.

Hekk kif inghata l-bidu ufficjali tat-tigrija Premier osservajna matul l-ewwel battuti l-ewwel pozizzjoni talterna bejn numru ta’ zwiemel, fosthom Ohime Mag (Ronald Cassar), Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) u Sultan November (Shawn Portelli). F’nofs id-distanza Carmelo Farrugia biddel kompletament l-andament tat-tigrija meta pogga quddiem liz-ziemel tieghu Oran. Dan tal-ahhar baqa’ jzomm l-ewwel post sakemm iz-zwiemel qabdu jaffrontaw id-dritta finali taghhom u kien f’dak il-mument li nqabez minn Power Of Love li f’idejn Michael Ellul irregistra l-ewwel rebha fi xtutna f’medja ta’ 1.15.8” fil-kilometru. Poulot Des Cinty (Clint Vassallo) u Plastic (Charles Farrugia) kellhom ukoll wirja tajba meta dahlu fit-tielet u r-raba’ pozizzjoni.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold, Noble d’Ete (Jeffrey Pace) li kien ghal hafna metri quddiem, ceda kollox meta z-zwiemel qabdu jaffrontaw id-dritta finali taghhom. Dan inqabez fost l-ohrajn minn Prince Gaillard (Charles Camilleri) li qasam il-linja finali l-ewwel quddiem Presidential (Brian Hili). Pan des Couperies (Charles Degiorgio) temm fir-raba’ post.

Id-Daniz Obelix Cream (Paul Galea) ha wkoll l-ewwel rebha fi xtutna fit-tieni tigrija Gold. Dan iz-ziemel halla kollox ghall-ahhar 500m u temm rebbieh facilment b’vantagg ta’ tul u nofs minn Means Nothing (Noel Baldacchino). Quattro du Gite (Julian Farrugia) u Pissaro (Clint Vassallo) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Il-laqgha tal-Hadd inkludiet ukoll erba’ tigrijiet tal-klassi Silver. Dawn intrebhu minn Sir Malouin (Kurt Saliba) u Milano Du Gite (Alex Cortis) li kienu l-hin kollu quddiem u minn Quaid Tejy (Carl Caruana) u Rocky De Jervi (Jeffrey Said) li kellhom sprint qawwi fl-ahhar metri.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Parce Que (N. Baldacchino) Hin – 3.27.4” (1.18.5”) 2. Dreamed Victory
(C. Degiorgio) 3. Lemon Solo (E. Farrugia) 4. Kejser Engely (S. Portelli)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Sir Malouin (K. Saliba) Hin – 3.26.5” (1.18.2”) 2. Quo Vadis Phedo (C. Calleja) 3. Rocktailo (J. Farrugia) 4. Quick Et Rare (J. Pace)

III Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Stormy Sand (J. Pace) Hin – 3.30” (1.19.5”) 2. Quella Des Moyeux (T. Demanuele) 3. Above Roland (G. Attard) 4. Cocos Kaos (R. Magro)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Milano du Gite (A. Cortis) Hin – 3.23.3” (1.17”) 2. Rapnou Des Picanes (M. Ellul) 3. Newman (K. Sciberras) 4. Norman d’Avril (J. Cordina)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Kaki De Peyrahout (C. Farrugia) Hin – 3.24.2” (1.17.3”) 2. Oscar De Meu (F. Cassar) 3. Willesden Hanover (W. Farrugia) 4. Lotus Du Goth (A. Spiteri)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Prince Gaillard (C. Camilleri) Hin – 3.22” (1.16.5”) 2. Presidential (B. Hili) 3. Noble d’Ete (J. Pace) 4. Pan Des Couperies (C. Degiorgio)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Quaid Tejy (C. Caruana) Hin – 3.21.4” (1.16.3”) 2. Lonshults Erik (C. Vassallo) 3. Noli De Marray (P. Spiteri) 4. Querby Du Gite (M. Falzon)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Power Of Love (M. Ellul) Hin – 3.20.2” (1.15.8”) 2. Oran (C. Farrugia) 3. Poulot Des Cinty (C. Vassallo) 4. Plastic (Ch. Farrugia)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rocky De Jervi (J. Said) Hin – 3.22.1” (1.16.5”) 2. Livi Evergreen (S. Vella) 3. Quatre De Coeur (R. Gatt) 4. Razor Shadow (N. Barbara)

X Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Obelix Cream (P. Galea) Hin – 3.23.5” (1.17.1”) 2. Means Nothing (N. Baldacchino) 3. Quattro du Gite (J. Farrugia) 4. Pissaro (C. Vassallo)

Rebha Zvediza fil-Prix de France

Il-Hadd ukoll fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza saret l-edizzjoni 2014 tal-Prix De France fuq distanza qasira ta’ 2100m u bil-bidu bil-karozza tat-tluq. Din it-tigrija ntrebhet mill-Izvediz Noras Bean misjuq minn Bjorn Goop u f’medja ta’ 1.12.1” fil-kilometru. Din kienet l-ahhar tigrija fil-karriera tieghu ghall-popolari Franciz Ready Cash li biddel il-pass fl-ahhar battuti u gie skwalifikat.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements