//
you're reading...
Horse Racing

Ohime Mag wins top race

Ohime Mag (Ronald Cassar) winning the class Premier on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Ohime Mag (Ronald Cassar) winning the class Premier on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications).

Ohime Mag, the twelve year old trotter, under the guidance of one of its owners Ronald Cassar, won the major event on the card Sunday afternoon when the sixth meeting of the season was held at the Marsa Race Track. This was a class Premier race on a short distance of 2140m. Sunday’s programme consisted of eleven races all for trotters with Charles Camilleri ending as the best driver with three wins.

Thirteen horses lined up for the class Premier race. It was Swedish newcomer Chiara Sisu (Melvin Farrugia) the fastest horse in the early stages, opening a length lead from Ohime Mag (Ronald Cassar) and Vanmaker Limburgia (Rodney Gatt). Chiara Sisu was unchallenged for most of the distance, however around 400m from the end this mare ran out of steam and in came Ohime Mag. The latter registered its first win of the season from Vanmaker Limburgia. Orgueil De Nganda (Noel Baldacchino) and Livi Cantona (Julian Farrugia) also obtained a positive place.

Six of Sunday’s races also heralded the start of the Assikura Championship for class Bronze trotters. From these heats, 24 horses qualified for the semi final stage. In the first of these heats, Narcus du Roc (Noel Baldacchino) started to slow down around 300m from the end and was overtaken by favourite Kaki De Peyrahout (Charles Farrugia) which secured its second win in a row from Pema (Charles Farrugia).

In the second heat, Queops De Retz (Emmanuel Fenech) dashed strongly from the outside with 600m to go and gained its first win of the year easily by a length and a half from Take Out Blue (Paul Galea). Schejken Bill (Charles Farrurgia) had to go all the way in the last few metres of the third class Bronze heat. This Swedish sixteen year old veteran trotter managed to stave off the challenge of Sjohultets Tigra (Rodney Gatt) and Napolitano Sun (David Ellul) which both were declared second after that the photofinish was consulted by the stewards.

In the fourth heat, Obscur De Busset (Shawn Portelli) led all the way and triumphed by more than two lengths from Qumran De La Motte (Frencu Cassar). For Obscur de Busset this was also its first win of the season. Similar was the fifth heat from the same championship with Julian Port (Rodney Gatt) also leading from start to finish. Pancho Villa (Andrew Farrugia) finished behind in second place. In the last heat, Quingen De Bussy (Brian Hili) seized the lead to Zeta Jones A (Charles Camilleri) midway through the final straight. Lime Casted (Kerstin Gialanze’) and Jens (Alex Magro) were the last two trotters that qualified for the semi final stage. For Camilleri this was his third win on the card.

Another meeting at the Marsa Race Track will be held next Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Nolan Streamline (Andy Mifsud) – 1.19.3”

Race 2. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Kaki De Peyrahout (Charles Camilleri) – 1.17.3”

Race 3. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Queops De Retz (Emmanuel Fenech) – 1.18.2”

Race 4. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Lonshults Erik (Charles Camilleri) – 1.17.3”

Race 5. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Schejken Bill (Charles Farrugia) – 1.18.7”

Race 6. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Obscur De Busset (Shawn Portelli) – 1.17.3”

Race 7. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Petrus du Vivier (Mark Desira) – 1.17.9”

Race 8. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist –2140m. 1. Julian Port (Rodney Gatt) – 1.18.2”

Race 9. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Ohime Mag (Ronald Cassar) – 1.15.1”

Race 10. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Zeta Jones A (Charles Camilleri) – 1.17.4”

Race 11. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quo Vadis Phedo (Cliferty Calleja) – 1.17.1”

Ohime Mag fi klassi ghalih fil-Premier

Taht il-gwida ta’ wiehed mis-sidien tieghu Ronald Cassar, Ohime Mag rebah l-aktar tigrija mistennija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m u kienet taghmel parti mis-sitt laqgha tas-sena fuq hdax –il tigrija tat-trott. Charles Camilleri temm l-ahjar sewwieq tal-programm bi tliet rebhiet.

Tlettax kienu z-zwiemel li grew fl-aktar tigrija importanti. Id-debba debuttanta Zvediza Chiara Sisu (Melvin Farrugia) kienet l-aktar veloci wara li nghata l-bidu ufficjali. Matul l-ewwel metri din id-debba fethet vantagg ta’ tul u nofs minn Ohime Mag u Vanmaker Limburgia (Rodney Gatt). Chiara Sisu baqghet izzomm il-kmand ghal parti twila tad-distanza, ghalkemm it-tigrija hadet svolta ohra fl-matul l-ahhar 400m taghha.

Kien f’dak il-hin li Chiara Sisu bdiet tnaqqas mill-pass u kien f’dak il-mument ukoll li Cassar talab lil Ohime Mag biex imur quddiem. B’hekk dan ittrijonfa facilment minn Vanmaker Limburgia. Orgueil De Nganda (Noel Baldacchino) u Livi Cantona (Julian Farrugia) ukoll kellhom prestazzjoni tajba meta temmew warajhom f’dik l-ordni.

Sitta mit-tigrijiet li saru l-Hadd kienu heats u taw il-bidu ghall-kampjonat gdid Assikura tal-klassi Bronze. Minn dawn il-heats 24 ziemel ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel heat, Narcus du Roc (Noel Baldacchino) naqqas mill-giri madwar 300m mit-tmiem u fost l-ohrajn inqabez mill-kwotat Kaki De Peyrahout (Charles Camilleri) li ha t-tieni rebha nfila minn Pema (Charles Farrugia).

Attakk tlieta fuq in-naha ta’ barra u mibdi 600m mit-tmiem tat-tieni heat Bronze wassal lil Queops De Retz (Emmanuel Fenech) biex jiehu t-tieni rebha tieghu f’Malta minn Take Out Blue (Paul Galea). Taqtiegha bejn erba’ zwiemel fid-dritta finali tat-tielet heat Bronze waslet lill-veteran ta’ sittax –il sena, l-outsider Schejken Bill (Charles Farrugia) biex jirritorna ghar-rebh wara nuqqas ta’ madwar sena u tliet xhur. Sjohultets Tigra (Rodney Gatt) u Napolitano Sun (David Ellul) dahlu flimkien fit-tieni post.

Fir-raba’ heat, Obscur de Busset (Shawn Portelli) kien il-hin kollu quddiem. Dan iz-ziemel ma naqas milli jaqsam il-linja finali l-ewwel b’aktar minn zewg tulijiet u nofs minn Qumran De La Motte (Frencu Cassar). Simili kienet il-hames heat mill-istess kampjonat fejn bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq ghin lil Julian Port (Rodney Gatt) biex jokkupa l-ewwel pozizzjoni tul id-distanza kollha. Dan ma sabx diffikulta’ fl-ahhar metri jikkontrolla l-attakk ta’ Pancho Villa (Andrew Farrugia).

Fl-ahhar heat waslet ukoll it-tielet rebha tal-gurnata ghal Charles Camilleri. Hawnhekk Quingen de Bussy (Brian Hili), li kien ghal hafna metri quddiem ma seta’ jaghmel xejn fl-ahhar metri quddiem il-qawwa ta’ Zeta Jones A misjuqa mill-istess Camilleri.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Nolan Streamline (A. Mifsud) Hin – 2.49.6” (1.19.3”) 2. Brokkur TYC (C. Degiorgio) 3. Manifi Pointer (C. Fava) 4. Cocos Kaos (R. Magro)

II Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Kaki De Peyrahout (C. Camilleri) Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Pema (Ch. Farrugia) 3. Mezio Josselyn (V. Fenech) 4. Quero Des Erablais (S. Galea)

III Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Queops De Retz (E. Fenech) Hin – 2.47.4” (1.18.2”) 2. Take Out Blue (P. Galea) 3. Royal Qui (I. Bilocca) 4. Niko De Chamant (V. Fenech)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Lonshults Erik (C. Camilleri) Hin – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Count Wiesnievski (R. Gatt) 3. Novak (T. Demanuele) 4. Cross Country FC (D. Hili)

V Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Schejken Bill (Ch. Farrugia) Hin – 2.48.4” (1.18.7”) 2. Sjohultets Tigra (R. Gatt) – Napolitano Sun (D. Ellul) 4. Quiara Magic (M. Falzon)

VI Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Obscur De Busset (S. Portelli) Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Qumran De La Motte (F. Cassar) 3. Nylan De Mouloire (R. Gatt) 4. Wilma Belize (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Petrus du Vivier (M. Desira) Hin – 2.46.7” (1.17.9”) 2. Sur Malouin (K. Saliba) 3. Okapi Des Dimes (M. Ellul) 4. Plaisir d’Amour (S. Schembri)

VIII Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist –2140m. 1. Julian Port (R. Gatt) Hin – 2.47.3” (1.18.2”) 2. Pancho Villa (A. Farrugia) 3. Notice As (C. Degiorgio) 4. Willesden Hanover (W. Farrugia)

IX Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Ohime Mag (R. Cassar) Hin – 2.40.7” (1.15.1”) 2. Vanmaker Limburgia (R. Gatt) 3. Orgueil De Nganda (N. Baldacchino) 4. Livi Cantona (J. Farrugia)

X Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Zeta Jones A (C. Camilleri) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Quingen De Bussy (B. Hili) 3. Lime Casted (K. Gialanze’) 4. Jens (A. Magro)

XI –il Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quo Vadis Phedo (C. Calleja) Hin – 2.45” (1.17.1”) 2. Andri Boko (T. Demanuele) 3. Norman d’Avril (J. Cordina) 4. Newman (M. Caruana) – Big Hit (C. Camilleri)

Up And Quick jirbah il-Paris

Il-Hadd ukoll fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza saret it-tigrija nternazzjonali Gran Prix De Paris fuq distanza maratona ta’ 4150m u bil-bidu bil-waqqaf. Temm rebbieh il-favorit Up And Quick misjuq minn Jean Michel Bazire u minn Tiego d’Etang (Christian Bigeon) u Roxanne Griff (Eric Raffin).

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements