//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Vejby Boom steals limelight

Vejby Boom driven by Charles Camilleri winning the class Premier race on Sunday (Photo Malta Racing Club)

Vejby Boom driven by Charles Camilleri winning the class Premier race on Sunday (Photo Malta Racing Club)

The highlight of Sunday’s programme at the Marsa racetrack was a class Premier race on a long distance of 2640m. This race was won by Swedish Vejby Boom and formed part of the 7th meeting of the season made up of eight races. Sunday’s card included also two semi final races from the Assikura Championship for class Gold trotters and a flat race on a distance of 1250m.

Sixteen horses lined up for the class Premier race. It was French newcomer Pat De Fontaine (Noel Baldacchino) which stormed ahead after few metres from the official start of the race. This horse opened a small lead from Quiet Way (Shawn Portelli) and Rocky Composite (Julian Farrugia). With 300m to go, Pat De Fontaine started to slow down and was overtaken by four trotters.

Quiet Way and Vejby Boom (Charles Camilleri) sprinted neck and neck in the final metres of this race and together produced a close finish. The win was eventually awarded to Vejby Boom after that the photo finish was consulted by the racing stewards. Midnight Passion (Eric Bezzina) and Ourasi Diams (Anthony Fenech) completed the top four order. For Vejby Boom this was its second win in Malta.

From the two class Gold semi finals held on a short distance of 2140m, ten horses moved to the final stage. In the first semi final, Qurieux du Ponchet (Noel Baldacchino) dashed strongly from the outside during the last 600m. This French trotter took the lead in the final metres and gained its second win of the year by half length from Prince Gaillard (Julian Farrugia). Oeillet De Phens (Rodney Gatt), Quintet (Brian Zammit) and Phenix De La Roque (Charles Degiorgio) also made it to the final stage.

Dutch mare Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) lived up to expectations and obtained its second win on the trot in the second class Gold semi final. This mare ran untroubled in the final metres and triumphed easily by more than two lengths from Happiness Photo (Julian Farrugia) and Quid D’Aliermont (Charles Camilleri). Charm Hammering (Gilbert Farrugia) and Olry Meslois (Emmanuel Fenech) followed home in that order.

In the only flat race of the day, Irish mare Gold As Good (Demis Zammit) was the first out of the blocks, opening a length lead from American horses Darielli (Jean Paul Caruana) and Safari Storm (Charles Vella). With 500m to go, Gold As Good ran out of steam and was overtaken by Safari Storm which secured its first win in Malta by two lenghts and a half from Gold As Good. Ollie Fliptrik (Michael Sultana) finished third.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Saturday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Lemon Solo (Etienne Farrugia) – 1.19”

Race 2. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Above Roland (George Attard) – 1.18.5”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Nox Blue (Rodney Gatt) – 1.19.2”

Race 4. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Safari Storm (Charles Vella) – 1.14”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Oscar De Meu (Frencu Cassar) – 1.18.5”

Race 6. Assikura Championship Semi Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Qurieux Du Ponchet (Noel Baldacchino) – 1.16.9”

Race 7. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Vejby Boom (Charles Camilleri) – 1.17.1”

Race 8. Assikura Championship Semi Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) – 1.15.7”


It-tieni success fil-Premier ghal Vejby Boom

Is-seba’ laqgha tal-istagun li saret il-Hadd fil-Marsa kienet ferm mistennija minn dawk kollha prezenti. Din kienet tikkonsisti minn tmien tigrijiet, b’wahda minnhom tkun riservata ghal zwiemel tal-galopp. Minn dawn spikkaw l-aktar it-tigrija tal-klassi Premier u tnejn ohra riservati ghal zwiemel tal-klassi Gold li kienu semi finali mill-kampjonat Assikura. It-tigrija Premier intrebhet mill-Izvediz Vejby Boom filwaqt li mis-semi finali Gold ghaxar zwiemel ghaddew ghall-finali.

Sittax kienu z-zwiemel miktuba fl-uniku tigrija tal-klassi Premier. Wara ftit metri milli nghata l-bidu ufficjali ta’ din it-tigrija kien id-debuttant Franciz Pat De Fontaine (Noel Baldacchino) li mar quddiem. Dan fetah vantagg zghir minn Rocky Composite (Julian Farrugia) u Quiet Way (Shawn Portelli). Pat De Fontaine baqa’ jzomm l-ewwel post sakemm iz-zwiemel bdew jippreparaw biex jaffrontaw l-ahhar metri taghhom. Kien f’dak il-hin li dan iz-ziemel beda jnaqqas mill-giri u nqabez fost l-ohrajn minn Vejby Boom (Charles Camilleri) li bi ftit u fuq il-linja finali qabez lil Quiet Way. Midnight Passion (Eric Bezzina) u Ourasi Diams (Anthony Fenech) dahlu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ghal Vejby Boom dan kien it-tieni success tal-istagun.

Fl-ewwel semi finali Gold, Noel Baldacchino pogga lill-kwotat Qurieux du Ponchet tlieta fuq in-naha ta’ barra madwar 600m mill-linja finali. Dan iz-ziemel mar quddiem meta z-zwiemel daru ghad-dritta finali biex b’hekk ma fallix milli jiehu t-tieni rebha tas-sena b’nofs tul minn Prince Gaillard (Julian Farrugia). Oeillet De Phens (Rodney Gatt), Quintet (Brian Zammit) u Phenix De La Roque (Charles Degiorgio) ukoll ghaddew ghall-finali.

L-ahhar 400m tat-tieni semi finali Gold kienu determinanti biex id-debba Olandiza Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) tiehu t-tieni rebha rebha fi gziritna bla tbatija u b’vantagg ta’ tul u nofs minn Happiness Photo (Julian Farrugia). Quid D’Aliermont (Charles Camilleri) u Charm Hammering (Gilbert Farrugia) temmew fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Olry Meslois (Emmanuel Fenech) kellu wkoll pjazzament tajjeb fil-hames pozizzjoni.

Fl-uniku tigrija miftuha ghal zwiemel tal-galopp, l-Irlandiza Gold As Good (Demis Zammit) kienet l-aktar wahda b’sahhitha wara l-bidu ufficjali moghti mill-gagga tat-tluq. Matul l-ewwel metri, din irnexxilha tiftah vantagg zghir ta’ tul minn Darielli (Jean Paul Caruana) u Safari Storm (Charles Vella). 500m mill-linja finali, Gold As Good bdiet tnaqqas mill-giri u dlonk inqabzet minn Safari Storm, b’dan l-Amerikan jiehu l-ewwel rebha fi xtutna. Dan b’vantagg ta’ zewg tulijiet u nofs minn Gold As Good. Ollie Fliptrik (Michael Sultana) dahal it-tielet.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Lemon Solo (E. Farrugia) Hin – 3.28.7” (1.19”) 2. Dreamed Victory (C. Degiorgio) 3. Uranium Des Arkads (K. Saliba) 4. Ocean Gede (I. Bilocca)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Above Roland (G. Attard) Hin – 3.27.2” (1.18.5”) 2. Parce Que (N. Baldacchino) 3. Pine Wood Harry (C. Calleja) 4. Ballad Ribb (K. Sciberras)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Nox Blue (R. Gatt) Hin – 3.29.1” (1.19.2”) 2. Adream Wish (J. Gafa’) 3. Icare De Jemma (T. Demanuele) 4. Ywema’s Pine (G. Attard)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Safari Storm (C. Vella) Hin – (1.14”) 2. Gold As Good (D. Zammit) 3. Ollie Fliptrik (M. Sultana)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Oscar De Meu (F. Cassar) Hin – 3.27.2” (1.18.5”) 2. Navaho Simoni (C. Degiorgio) 3. Norfolk De Gouerie (C. Calleja) 4. Marchallach (R. Gatt)

VI Tigrija. Kampjonat Assikura Semi Finali. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Qurieux Du Ponchet (N. Baldacchino) Hin – 2.44.6” (1.16.9”) 2. Prince Gaillard (J. Farrugia) 3. Oeillet De Phens (R. Gatt) 4. Quintet (B. Zammit) 5. Phenix De La Roque (C. Degiorgio)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Vejby Boom (C. Camilleri) Hin – 3.23.6” (1.17.1”) 2. Quiet Way (S. Portelli) 3. Midnight Passion (E. Bezzina) 4. Ourasi Diams (A. Fenech)

VIII Tigrija. Kampjonat Assikura Semi Finali. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Wies Buitenzorg (E. Bezzina) Hin – 2.42” (1.15.7”) 2. Happiness Photo (J. Farrugia) 3. Quid D’Aliermont (C. Camilleri) 4. Charm Hammering (G. Farrugia) 5. Olry Meslois (E. Fenech)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements