//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument, Trot

Jinghata bidu ghall-kampjonat tal-klassi Silver

Partner Blue, misjuq minn Christian Xerri jidher jirbah l-ewwel heat mir-Ray Auto Dealer Challenge Cup tal-klassi Silver. (Ritratt Il-Mument - Media.Link Communications).

Partner Blue, misjuq minn Christian Xerri jidher jirbah l-ewwel heat mir-Ray Auto Dealer Challenge Cup tal-klassi Silver. (Ritratt Il-Mument – Media.Link Communications).

Is-Sibt wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa nghata l-bidu ghall-kampjonat Ray Auto Dealer Challenge Cup ghal zwiemel tal-klassi Silver. Dan permezz ta’ hames heats fuq distanza qasira ta’ 2140m u li kienu jaghmlu parti mit-tmien laqgha tas-sena li nkludiet tmien tigrijiet tat-trott.

Mill-heats silver ghoxrin ziemel ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel wahda, Lucas Ness (Mario Farrugia), li kien ghal hafna hin quddiem, inqabez f’nofs id-dritta finali minn Partner Blue (Christian Xerri) li ha l-ewwel rebha f’Malta. Dwell eccitanti fid-dritta finali tat-tieni heat bejn Ollico Pellois (Noel Baldacchino) u Wonderofyou (Julian Farrugia) wassal lil tal-ewwel biex jirregistra l-ewwel rebha tas-sena.

Bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq tat-tielet heat Silver ghin lil Quioco Dry (Joseph Galea) biex imur mill-
ewwel quddiem u jzomm l-ewwel pozizzjoni sat-tmiem. Dan rebah bla tbatija b’zewg tulijiet minn Razor Shadow (Nathaniel Barbara). Fir-raba’ heat, l-Izvediza Roma M (Paul Galea) ziedet fil-giri dawra mit-tmiem u b’vantagg ta’ aktar minn hames tulijiet qasmet il-linja finali l-ewwel quddiem Pittacos (Noel Baldacchino).

Fil-hames u l-ahhar heat, sprint 200m mill-linja finali wassal lil Frisco PE (Rodney Gatt) biex jakkwista t-tieni rebha fi xtutna bi ftit minn Reveal Champ Blanc (Omar Cauchi). Saret ukoll tigrija tal-ponijiet bin tal-galopp fuq 1140m. Din intrebhet minn Sacrifice misjuq minn Paul Galea.

Intant il-laqgha tal-Hadd kellha tigi posposta minhabba l-maltempata li laqtet il-gzejjer Maltin matul il-gurnata li ghamilitha difficli li tigi wzata l-korsa tal-Marsa.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Seigneur Du Dropt (M. Sultana) Hin – 3.23.5” (1.18.3”) 2. Emil Brebro (B. Zammit) 3. Quipo Du Tronquay (R. Micallef) 4. Pat Boone (M. Ellul)

II Tigrija. Ray Auto Dealer Challenge Cup Heat. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Partner Blue (C. Xerri) Hin – 2.43.6” (1.16.4”) 2. Lucas Ness (M. Farrugia) 3. Newman (R. Gatt) 4. Pactolgo (A. Farrugia)

III Tigrija. Ray Auto Dealer Challenge Cup Heat. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Ollico Pellois (N. Baldacchino) Hin – 2.42.7” (1.16”) 2. Wonderofyou (J. Farrugia) 3. Noli De Marray (P. Spiteri) 4. Ormuz (R. Scicluna)

IV Tigrija. Ray Auto Dealer Challenge Cup Heat. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quioco Dry (J. Galea) Hin – 2.41.8” (1.15.6”) 2. Razor Shadow (N. Barbara) 3. Bankir Zon (C. Vassallo) 4. Oscar Des Racques (C. Camilleri)

V Tigrija. Ray Auto Dealer Challenge Cup Heat. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Roma M (P. Galea) Hin – 2.44.4” (1.16.8”) 2. Pittacos (N. Baldacchino) 3. Pirate d’Urzy (K. Debono) 4. Lonestar Somolli (B. Zammit)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Troy Boshoeve (S. Vella) Hin – 3.24.7” (1.17.5”) 2. Noble d’Ete (J. Pace) 3. Orage Du Pont (C. Camilleri) 4. Milord Barbes (F. Cassar)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Madam Di Poggio (J. Farrugia) Hin – 3.20.1” (1.15.8”) 2. Nubi Lens (C. Calleja) 3. Nitesco d’Antony (D. Ellul) 4. Give To Get (M. Ghigo)

VIII Tigrija. Ray Auto Dealer Challenge Cup Heat. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Frisco PE (R. Gatt) Hin – 2.45.3” (1.17.2”) 2. Reveal Champ Blanc (O. Cauchi) 3. Quick Et Rare (J. Pace) 4. Command Coger (J. P. Farrugia)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives